เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: 2.06 (ลองจิจูด: -0.15 + : 2.21); RST=4:32  ?  ; วันจันทร์

แหล่งข้อมูล: http://www.astro.com/astro-databank/Paley, Irina
Rodden Rating: AA

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -10.01 (ลองจิจูด: -20 + : 9.99); RST=20:23; วันจันทร์
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 Paley, Irina
1903-12-21 04:30, GMT0, -0.0376°. ปรับเวลา: 2.06 (ลองจิจูด: -0.15 + : 2.21); RST=4:32  ? 
  4:32 21 12 1903
กิ่งฟ้า Jia
เซียกัว
Gui
ดิถี
Jia
เซียกัว
Gui
ปีเกย
ก้านดิน Yin
ขาล
Wei
มะแม
Zi
ชวด
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
WuBingJia
DODWHO
DingYiJi
IWEGQS
Gui
Fr
Yi
EG
นับอิมธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุทองธาตุทอง
เทียบดิถี
2. มกยก
9. หมอ
4. ลิ่มกัว
1. เชี่ยงแซ
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ถ่อฮวย,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Zi-Wei),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
จับซิ้ง
 
 Paley, Irina
อิ่ง ธาตุทอง    0%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    54%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    35%
  
ไช้ ธาตุไฟ    4%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    7%
  
  
เจียกัว Wu 2%
  
ชิกสัวะ Ji 5%
  
เจียอิ่ง Geng 0%
  
เพียงอิ่ง Xin 0%
  
ปีเกย Gui 54%
  
เกี๊ยบไช้ Ren 0%
  
เจียะซิ้ง Yi 11%
  
เซียกัว Jia 24%
  
เจียไช้ Bing 2%
  
เพียงไช้ Ding 2%
  

moreless
 Paley, Irina
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
54%35%4%7%
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 

ตั้งค่าการแปรธาตุ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
54% 46%


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่1909-08-15
  08/1989+  (85)08/1979+  (75)08/1969+  (65)08/1959+  (55)08/1949+  (45)08/1939+  (35)08/1929+  (25)08/1919+  (15)08/1909+  (5)12/1903+  
กิ่งฟ้าGui
ปีเกย
Ren
เกี๊ยบไช้
Xin
เพียงอิ่ง
Geng
เจียอิ่ง
Ji
ชิกสัวะ
Wu
เจียกัว
Ding
เพียงไช้
Bing
เจียไช้
Yi
เจียะซิ้ง
Jia
เซียกัว
ก้านดินYou
ระกา
Shen
วอก
Wei
มะแม
Wu
มะเมีย
Si
มะเส็ง
Chen
มะโรง
Mao
เถาะ
Yin
ขาล
Chou
ฉลู
Zi
ชวด
ธาตุแฝง
Xin
IR
GengRenWu
DRRWDO
JiYiDing
QSEGIW
DingJi
IWQS
BingGengWu
DWDRDO
WuGuiYi
DOFrEG
Yi
EG
JiaBingWu
HODWDO
JiXinGui
QSIRFr
Gui
Fr
 autumnautumnsummersummersummerspringspringspringwinterwinter
นับอิมธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทอง
เทียบดิถี
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
    
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (You-Zi),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หง่วยเต็ก (Ren),
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เทียงเต็ก,
เอี๊ยะเบ้,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ซาหวย (Chen-Yin-Mao),
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ถ่อฮวย,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Zi-Wei),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.