เวลา วัน เดือน ปี
คุณต้องเป็นสมาชิก แบบ premium(GOLD) ถึงจะมีสิทธิ์ดูส่วนนี้ได้
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -25.76 (ลองจิจูด: -20 + : -5.76); RST=9:34  ?  ; วันอังคาร
 
 
  9:34 15 07 1952
กิ่งฟ้า Yi
Ren
Ding
Ren
ก้านดิน Si
Xu
Wei
Chen
นับอิมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำ
Hex /
He Tu
7

3
5. รอ
4

4
45. ชุมนุม
6

7
18. เสื่อม
6

4
26. ฝึกตน
ข่วยครอบครัว
 
 
Pi Tai,
Jiji Weiji
 
Pi Tai,
Sun Xian
 
Zhen Xun,
Gen Dui
 
Pi Tai,
Sun Xian
 

แบบสุริยคติ: เสียวสู้ (1952-07-07 11:56 - 1952-07-23 05:15 GMT+7).


12 เกี๋ยง: เพ้ง-สมดุล
มงคล: meditation, marriage, change of home, painting the walls.
อัปมงคล: planting and cutting, digging ditches, opening sluices.

28 ดาวฤกษ์: สิก
มงคล: starting new projects, engagements, starting business, start building houses, prayers of thanksgiving, wedding ceremonies, moving house, digging wells, job search, indicated prudence and caution in all matters.
อัปมงคล: funeral rites.


23:00-0:00 21:00-23:00 19:00-21:00 17:00-19:00 15:00-17:00 13:00-15:00 11:00-13:00 9:00-11:00 7:00-9:00 5:00-7:00 3:00-5:00 1:00-3:00 0:00-1:00
Ren
Xin
Geng
Ji
Wu
Ding
Bing
Yi
Jia
Gui
Ren
Xin
Geng
Zi
Hai
Xu
You
Shen
Wei
Wu
Si
Chen
Mao
Yin
Chou
Zi
ธาตุไม้ธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดิน
8
1
51. พลังสายฟ้า
7
7
8. สามัคคี
9
9
12. วางเฉย
3
8
56. พเนจร
2
6
59. กระจาย
6
7
18. เสื่อม
4
3
28. มีมากเกินไป
7
3
5. รอ
3
2
38. ศัตรู
8
7
54. เจ้าสาว
9
7
13. ร่วมมือ
1
3
36. พรางแสง
2
9
42. เพิ่ม
Zhen Xun
 
Qian Kun,
Kan Li
 
Pi Tai
 
Kan Li,
Gen Dui
 
Kan Li,
Zhen Xun
 
Zhen Xun,
Gen Dui
 
Heng Yi,
Sun Xian
 
Pi Tai,
Jiji Weiji
 
Jiji Weiji,
Sun Xian
 
Kan Li,
Zhen Xun,
Gen Dui
 
Qian Kun,
Kan Li
 
Pi Tai,
Jiji Weiji
 
Heng Yi
  เวลาวันเดือนปี
ดาวเหิน1293
Tai Sui (15°)SiXuWeiChen
Sui Po  (15°)HaiChenChouXu
ดาวห้า (45°)SNENW
San Sha  (≈75°)ENWS
Wu Ji  (45°)   Shen,You
ทิศแตก Sui Po
 เวลาวันเดือนปี
 องศา
Tai Sui142.5-157.5292.5-307.5202.5-217.5112.5-127.5
Sui Po322.5-337.5112.5-127.522.5-37.5292.5-307.5
5157.5-202.522.5-67.5337.5-22.5247.5-292.5
San Sha52.5-127.5322.5-37.5232.5-307.5142.5-217.5
Wu Ji   232.5-277.5
 
 
North on top North on bottom
ดาวเหินประจำยาม
 180°
S

N
 0°
แสดง
ผังดาวเหินประจำวัน
 180°
S

N
 0°
แสดง
ผังดาวเหินประจำเดือน
 180°
S

N
 0°
แสดง
ผังดาวเหินประจำปี
 180°
S

N
 0°
แสดง
วัน+เดือน+ปี-San Sha
 180°
S

N
 0°
แสดง
 

เวลา
S
957
813
462
N
ผังดาวเหินประจำวัน
S
168
924
573
N
ผังดาวเหินประจำเดือน
S
846
792
351
N
ผังดาวเหินประจำปี
S
279
135
684
N
 
Great Sun Formula
During current solar term: 13. เสียวสู้ (1952-07-07 11:56 - 1952-07-23 05:15 GMT+7), house renovation formula is active for houses facing:
S3, N3, by combination: SE2, W1 (current active mountain is H4: Ding). Please take all considerations into account according to the method.


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.