คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.3 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.7); RST=22:06  ?  ; วันอาทิตย์
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.3 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.7); RST=22:06; วันอาทิตย์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-05-16 22:22, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -16.3 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.7); RST=22:06
  22:06 RST 16 5 2021
กิ่งฟ้า Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
ดิถี
Gui
 癸
เจียอิ่ง
Xin
 辛
เจียกัว
ก้านดิน Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Si
 巳
มะเส็ง
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
JiaRen
FrIR
Gui
DR
WuGengBing
IWQSEG
GuiXinJi
DRDODW
นับอิมธาตุไฟธาตุทองธาตุน้ำธาตุดิน
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
7. แป๋
3. กวงตั่ว
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
วัยจร:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เกียบสัวะ,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
วัยจร:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เทียงเต็ก (Xin),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-05-16 22:22, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -16.3 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.7); RST=22:06
22:06 RST 16 5 2021
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
ปีเกย
Gui
 癸
เจียอิ่ง
Xin
 辛
เจียกัว
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Si
 巳
มะเส็ง
Chou
 丑
ฉลู
JiaRen
FrIR
Gui
DR
WuGengBing
IWQSEG
GuiXinJi
DRDODW
ธาตุไฟธาตุทองธาตุน้ำธาตุดิน
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
7. แป๋
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
วัยจร:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เกียบสัวะ,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
วัยจร:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เทียงเต็ก (Xin),
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2025
Gui
 癸
เจียอิ่ง
Si
 巳
มะเส็ง
WuGengBing
IWQSEG
ธาตุน้ำ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เกียบสัวะ,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
วัยจร:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
IWIRQS
ธาตุไฟ
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2025-01-05
  01/2105+  (83)01/2095+  (73)01/2085+  (63)01/2075+  (53)01/2065+  (43)01/2055+  (33)01/2045+  (23)01/2035+  (13)01/2025+  (3)05/2021+  
กิ่งฟ้าJia
 甲
ปีเกย
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Ding
 丁
เซียกัว
Wu
 戊
เพียงไช้
Ji
 己
เจียไช้
Geng
 庚
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียกัว
Ren
 壬
เพียงอิ่ง
Gui
 癸
เจียอิ่ง
ก้านดินShen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
ธาตุแฝง
WuRenGeng
IWIRQS
Xin
DO
XinDingWu
DOHOIW
JiaRen
FrIR
Gui
DR
GuiXinJi
DRDODW
WuBingJia
IWEGFr
Yi
RW
YiGuiWu
RWDRIW
WuGengBing
IWQSEG
 autumnautumnautumnwinterwinterwinterspringspringspringsummer
นับอิมธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำ
เทียบดิถี
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
    
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซาฮะ (You-Chou-Si),
ผั่ว (You-Zi),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หง่วยเต็ก (Geng),
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
เฮ้ง (Yin-Si),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เทียงเต็ก (Xin),
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เทียงอิก*,
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เกียบสัวะ,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
56% 44%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุน้ำ    39%
  
31%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    17%
  
17%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    11%
  
22%
  
ไช้ ธาตุดิน    14%
  
12%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    19%
  
17%
  
   
เจียกัว Xin 16%
  
9%
  
ชิกสัวะ Geng 3%
  
8%
  
เจียอิ่ง Gui 29%
  
24%
  
เพียงอิ่ง Ren 9%
  
7%
  
ปีเกย Jia 4%
  
10%
  
เกี๊ยบไช้ Yi 13%
  
8%
  
เจียะซิ้ง Bing 11%
  
22%
  
เซียกัว Ding 0%
  
0%
  
เจียไช้ Ji 11%
  
6%
  
เพียงไช้ Wu 4%
  
6%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
17%11%14%19%39%17%22%12%17%31%17%18%13%18%34%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.