คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -25.32 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.32); RST=11:43  ?  ; วันพุธ
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -25.32 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.32); RST=11:43; วันพุธ
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2022-08-10 12:08, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -25.32 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.32); RST=11:43  ? 
  11:43 10 8 2022
กิ่งฟ้า Ren
 壬
เจียอิ่ง
Yi
 乙
ดิถี
Wu
 戊
เจียไช้
Ren
 壬
เจียอิ่ง
ก้านดิน Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
Yin
 寅
ขาล
ธาตุแฝง
JiDing
IWEG
DingYiJi
EGFrIW
WuRenGeng
DWDRDO
WuBingJia
DWHORW
นับอิมธาตุไม้ธาตุทองธาตุดินธาตุทอง
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
5. ตี้อ๋วง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
หง่วยเต็ก (Ren),
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Ren),
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-08-10 12:08, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -25.32 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.32); RST=11:43
11:43 10 8 2022
Ren
 壬
เจียอิ่ง
Yi
 乙
ปีเกย
Wu
 戊
เจียไช้
Ren
 壬
เจียอิ่ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
Yin
 寅
ขาล
JiDing
IWEG
DingYiJi
EGFrIW
WuRenGeng
DWDRDO
WuBingJia
DWHORW
ธาตุไม้ธาตุทองธาตุดินธาตุทอง
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
หง่วยเต็ก (Ren),
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Ren),
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2031
Wu
 戊
เจียไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
DWDRDO
ธาตุดิน
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
 丙
เซียกัว
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
DWDRDO
ธาตุไฟ
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2031-10-01
  10/2111+  (89)10/2101+  (79)10/2091+  (69)10/2081+  (59)10/2071+  (49)10/2061+  (39)10/2051+  (29)10/2041+  (19)10/2031+  (9)08/2022+  
กิ่งฟ้าDing
 丁
เจียะซิ้ง
Bing
 丙
เซียกัว
Yi
 乙
ปีเกย
Jia
 甲
เกี๊ยบไช้
Gui
 癸
เพียงอิ่ง
Ren
 壬
เจียอิ่ง
Xin
 辛
ชิกสัวะ
Geng
 庚
เจียกัว
Ji
 己
เพียงไช้
Wu
 戊
เจียไช้
ก้านดินSi
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
ธาตุแฝง
WuGengBing
DWDOHO
YiGuiWu
FrIRDW
Yi
Fr
WuBingJia
DWHORW
GuiXinJi
IRQSIW
Gui
IR
JiaRen
RWDR
XinDingWu
QSEGDW
Xin
QS
WuRenGeng
DWDRDO
 summerspringspringspringwinterwinterwinterautumnautumnautumn
นับอิมธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
    
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาหวย (Si-Wu-Wei),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
กัวสิ่ว,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
ผั่ว (Mao-Wu),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Gui),
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
เฮ้ง (Chou-Wu),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
หง่วยเต็ก (Ren),
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ซ่อน ซาฮะ (Hai-(Mao)-Wei),
เฮ้ง (Hai-Shen),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ผั่ว (Xu-Wei),
ดาวพยากรณ์:
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
57% 43%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุน้ำ    46%
  
33%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    11%
  
15%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    10%
  
12%
  
ไช้ ธาตุดิน    21%
  
21%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    11%
  
20%
  
   
เจียกัว Geng 11%
  
20%
  
ชิกสัวะ Xin 0%
  
0%
  
เจียอิ่ง Ren 46%
  
33%
  
เพียงอิ่ง Gui 0%
  
0%
  
ปีเกย Yi 3%
  
10%
  
เกี๊ยบไช้ Jia 8%
  
5%
  
เจียะซิ้ง Ding 8%
  
5%
  
เซียกัว Bing 2%
  
7%
  
เจียไช้ Wu 13%
  
16%
  
เพียงไช้ Ji 8%
  
5%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
11%10%21%11%46%15%12%21%20%33%14%11%21%17%38%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  

Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.