คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.36 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.64); RST=18:39  ?  ; วันพฦหัสบดี
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.36 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.64); RST=18:39; วันพฦหัสบดี
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2022-05-19 18:55, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -16.36 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.64); RST=18:39  ? 
  18:39 19 5 2022
กิ่งฟ้า Ji
 己
เจียกัว
Ren
 壬
ดิถี
Yi
 乙
เซียกัว
Ren
 壬
ปีเกย
ก้านดิน You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Si
 巳
มะเส็ง
Yin
 寅
ขาล
ธาตุแฝง
Xin
DR
WuRenGeng
QSFrIR
WuGengBing
QSIRIW
WuBingJia
QSIWEG
นับอิมธาตุดินธาตุทองธาตุไฟธาตุทอง
เทียบดิถี
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
10. เจ๊าะ
7. แป๋
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Si),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (You-Si),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Si-You),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Si-You),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-05-19 18:55, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -16.36 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.64); RST=18:39
18:39 19 5 2022
Ji
 己
เจียกัว
Ren
 壬
ปีเกย
Yi
 乙
เซียกัว
Ren
 壬
ปีเกย
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Si
 巳
มะเส็ง
Yin
 寅
ขาล
Xin
DR
WuRenGeng
QSFrIR
WuGengBing
QSIRIW
WuBingJia
QSIWEG
ธาตุดินธาตุทองธาตุไฟธาตุทอง
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
10. เจ๊าะ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Si),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (You-Si),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Si-You),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Si-You),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2027
Yi
 乙
เซียกัว
Si
 巳
มะเส็ง
WuGengBing
QSIRIW
ธาตุไฟ
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์:
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Si-You),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Si-You),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
 丙
เพียงไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
QSFrIR
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2027-11-26
  11/2107+  (85)11/2097+  (75)11/2087+  (65)11/2077+  (55)11/2067+  (45)11/2057+  (35)11/2047+  (25)11/2037+  (15)11/2027+  (5)05/2022+  
กิ่งฟ้าJia
 甲
เจียะซิ้ง
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
Ren
 壬
ปีเกย
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Geng
 庚
เพียงอิ่ง
Ji
 己
เจียกัว
Wu
 戊
ชิกสัวะ
Ding
 丁
เจียไช้
Bing
 丙
เพียงไช้
Yi
 乙
เซียกัว
ก้านดินYin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
ธาตุแฝง
WuBingJia
QSIWEG
GuiXinJi
RWDRDO
Gui
RW
JiaRen
EGFr
XinDingWu
DRDWQS
Xin
DR
WuRenGeng
QSFrIR
DingYiJi
DWHODO
JiDing
DODW
WuGengBing
QSIRIW
 springwinterwinterwinterautumnautumnautumnsummersummersummer
นับอิมธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไฟ
เทียบดิถี
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
    
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Chou-Si-You),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
ผั่ว (Zi-You),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เทียงเต็ก (Xin),
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
เฮ้ง (Hai-Shen),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Geng),
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ซาหวย (Xu-Shen-You),
เฮ้ง (Xu-You),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Si),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Si-You),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
48% 52%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุทอง    33%
  
28%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    15%
  
17%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    13%
  
12%
  
ไช้ ธาตุไฟ    13%
  
23%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    26%
  
19%
  
   
เจียกัว Ji 16%
  
10%
  
ชิกสัวะ Wu 10%
  
10%
  
เจียอิ่ง Xin 18%
  
11%
  
เพียงอิ่ง Geng 15%
  
17%
  
ปีเกย Ren 15%
  
17%
  
เกี๊ยบไช้ Gui 0%
  
0%
  
เจียะซิ้ง Jia 5%
  
3%
  
เซียกัว Yi 8%
  
10%
  
เจียไช้ Ding 0%
  
0%
  
เพียงไช้ Bing 13%
  
23%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
15%13%13%26%33%17%13%23%19%28%16%13%19%22%30%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  

Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.