คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -4.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 15.11); RST=12:08  ?  ; วันพฦหัสบดี
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -4.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 15.11); RST=12:08; วันพฦหัสบดี
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-10-21 12:13, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -4.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 15.11); RST=12:08
  12:08 RST 21 10 2021
กิ่งฟ้า Bing
 丙
เพียงไช้
Ren
 壬
ดิถี
Wu
 戊
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียอิ่ง
ก้านดิน Wu
 午
มะเมีย
Yin
 寅
ขาล
Xu
 戌
จอ
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
JiDing
DODW
WuBingJia
QSIWEG
XinDingWu
DRDWQS
GuiXinJi
RWDRDO
นับอิมธาตุน้ำธาตุทองธาตุไม้ธาตุดิน
เทียบดิถี
11. ทอ
7. แป๋
3. กวงตั่ว
6. ซวย
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
วัยจร:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Chou-Wu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Chou-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-10-21 12:13, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -4.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 15.11); RST=12:08
12:08 RST 21 10 2021
Bing
 丙
เพียงไช้
Ren
 壬
ปีเกย
Wu
 戊
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Wu
 午
มะเมีย
Yin
 寅
ขาล
Xu
 戌
จอ
Chou
 丑
ฉลู
JiDing
DODW
WuBingJia
QSIWEG
XinDingWu
DRDWQS
GuiXinJi
RWDRDO
ธาตุน้ำธาตุทองธาตุไม้ธาตุดิน
11. ทอ
7. แป๋
3. กวงตั่ว
6. ซวย
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
วัยจร:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Chou-Wu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Chou-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2026
Wu
 戊
ชิกสัวะ
Xu
 戌
จอ
XinDingWu
DRDWQS
ธาตุไม้
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
วัยจร:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เพียงไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
QSFrIR
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
เอี๊ยะเบ้,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2026-03-01
  03/2106+  (84)03/2096+  (74)03/2086+  (64)03/2076+  (54)03/2066+  (44)03/2056+  (34)03/2046+  (24)03/2036+  (14)03/2026+  (4)10/2021+  
กิ่งฟ้าJi
 己
เจียกัว
Geng
 庚
เพียงอิ่ง
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Ren
 壬
ปีเกย
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
เจียะซิ้ง
Yi
 乙
เซียกัว
Bing
 丙
เพียงไช้
Ding
 丁
เจียไช้
Wu
 戊
ชิกสัวะ
ก้านดินChou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
ธาตุแฝง
GuiXinJi
RWDRDO
WuBingJia
QSIWEG
Yi
HO
YiGuiWu
HORWQS
WuGengBing
QSIRIW
JiDing
DODW
DingYiJi
DWHODO
WuRenGeng
QSFrIR
Xin
DR
XinDingWu
DRDWQS
 winterspringspringspringsummersummersummerautumnautumnautumn
นับอิมธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้
เทียบดิถี
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
    
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Chou-Wu),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Mao-Wu),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
ดาวพยากรณ์:
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
เอี๊ยะเบ้,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เทียงอิก*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
เฮ้ง (You-Xu),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
27% 73%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุทอง    25%
  
23%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    2%
  
10%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    5%
  
3%
  
ไช้ ธาตุไฟ    25%
  
23%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    43%
  
42%
  
   
เจียกัว Ji 14%
  
8%
  
ชิกสัวะ Wu 29%
  
33%
  
เจียอิ่ง Xin 25%
  
17%
  
เพียงอิ่ง Geng 0%
  
6%
  
ปีเกย Ren 0%
  
8%
  
เกี๊ยบไช้ Gui 2%
  
1%
  
เจียะซิ้ง Jia 5%
  
3%
  
เซียกัว Yi 0%
  
0%
  
เจียไช้ Ding 11%
  
8%
  
เพียงไช้ Bing 14%
  
15%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
2%5%25%43%25%10%3%23%42%23%7%4%24%42%24%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.