คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -31.65 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -11.65); RST=6:17  ?  ; วันอาทิตย์
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -31.65 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -11.65); RST=6:17; วันอาทิตย์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2022-01-23 06:49, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -31.65 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -11.65); RST=6:17  ? 
  6:17 23 1 2022
กิ่งฟ้า Xin
 辛
เจียไช้
Bing
 丙
ดิถี
Xin
 辛
เจียไช้
Xin
 辛
เจียไช้
ก้านดิน Mao
 卯
เถาะ
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
Yi
DR
Gui
DO
GuiXinJi
DODWHO
GuiXinJi
DODWHO
นับอิมธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
2. มกยก
11. ทอ
12. เอี๊ยง
12. เอี๊ยง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-01-23 06:49, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -31.65 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -11.65); RST=6:17
6:17 23 1 2022
Xin
 辛
เจียไช้
Bing
 丙
ปีเกย
Xin
 辛
เจียไช้
Xin
 辛
เจียไช้
Mao
 卯
เถาะ
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Chou
 丑
ฉลู
Yi
DR
Gui
DO
GuiXinJi
DODWHO
GuiXinJi
DODWHO
ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุดินธาตุดิน
2. มกยก
11. ทอ
12. เอี๊ยง
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2028
Xin
 辛
เจียไช้
Chou
 丑
ฉลู
GuiXinJi
DODWHO
ธาตุดิน
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
 丙
ปีเกย
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
EGQSIW
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2028-01-10
  01/2108+  (85)01/2098+  (75)01/2088+  (65)01/2078+  (55)01/2068+  (45)01/2058+  (35)01/2048+  (25)01/2038+  (15)01/2028+  (5)01/2022+  
กิ่งฟ้าRen
 壬
ชิกสัวะ
Gui
 癸
เจียกัว
Jia
 甲
เพียงอิ่ง
Yi
 乙
เจียอิ่ง
Bing
 丙
ปีเกย
Ding
 丁
เกี๊ยบไช้
Wu
 戊
เจียะซิ้ง
Ji
 己
เซียกัว
Geng
 庚
เพียงไช้
Xin
 辛
เจียไช้
ก้านดินChen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
YiGuiWu
DRDOEG
WuGengBing
EGIWFr
JiDing
HORW
DingYiJi
RWDRHO
WuRenGeng
EGQSIW
Xin
DW
XinDingWu
DWRWEG
JiaRen
IRQS
Gui
DO
GuiXinJi
DODWHO
 springsummersummersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinter
นับอิมธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
    
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
เฮ้ง (Chen-Mao),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เกียบสัวะ,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Wu-Mao),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
ผั่ว (You-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
13% 87%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไม้    13%
  
8%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    0%
  
16%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    22%
  
21%
  
ไช้ ธาตุทอง    46%
  
41%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    19%
  
14%
  
   
เจียกัว Gui 19%
  
13%
  
ชิกสัวะ Ren 0%
  
2%
  
เจียอิ่ง Yi 13%
  
8%
  
เพียงอิ่ง Jia 0%
  
0%
  
ปีเกย Bing 0%
  
16%
  
เกี๊ยบไช้ Ding 0%
  
0%
  
เจียะซิ้ง Wu 0%
  
2%
  
เซียกัว Ji 22%
  
19%
  
เจียไช้ Xin 46%
  
36%
  
เพียงไช้ Geng 0%
  
5%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
22%46%19%13%16%21%41%14%8%10%21%43%16%10%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  

Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.