คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -17.05 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 2.95); RST=16:15  ?  ; วันอาทิตย์

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -17.05 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 2.95); RST=16:15; วันอาทิตย์
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 ดวงเกิด
2023-05-28 16:32, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -17.05 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 2.95); RST=16:15  ? 
  16:15 28 5 2023
กิ่งฟ้า Bing
ปีเกย
Bing
ดิถี
Ding
เกี๊ยบไช้
Gui
เจียกัว
ก้านดิน Shen
วอก
Xu
จอ
Si
มะเส็ง
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
WuRenGeng
EGQSIW
XinDingWu
DWRWEG
WuGengBing
EGIWFr
Yi
DR
นับอิมธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุทอง
เทียบดิถี
7. แป๋
9. หมอ
4. ลิ่มกัว
2. มกยก
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2023-05-28 16:32, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -17.05 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 2.95); RST=16:15
16:15 28 5 2023
Bing
ปีเกย
Bing
ปีเกย
Ding
เกี๊ยบไช้
Gui
เจียกัว
Shen
วอก
Xu
จอ
Si
มะเส็ง
Mao
เถาะ
WuRenGeng
EGQSIW
XinDingWu
DWRWEG
WuGengBing
EGIWFr
Yi
DR
ธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุทอง
7. แป๋
9. หมอ
4. ลิ่มกัว
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2023–2030
Ding
เกี๊ยบไช้
Si
มะเส็ง
WuGengBing
EGIWFr
ธาตุดิน
4. ลิ่มกัว
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2030-08-31
  08/2110+  (87)08/2100+  (77)08/2090+  (67)08/2080+  (57)08/2070+  (47)08/2060+  (37)08/2050+  (27)08/2040+  (17)08/2030+  (7)05/2023+  
กิ่งฟ้าWu
เจียะซิ้ง
Ji
เซียกัว
Geng
เพียงไช้
Xin
เจียไช้
Ren
ชิกสัวะ
Gui
เจียกัว
Jia
เพียงอิ่ง
Yi
เจียอิ่ง
Bing
ปีเกย
Ding
เกี๊ยบไช้
ก้านดินShen
วอก
You
ระกา
Xu
จอ
Hai
กุน
Zi
ชวด
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
Chen
มะโรง
Si
มะเส็ง
ธาตุแฝง
WuRenGeng
EGQSIW
Xin
DW
XinDingWu
DWRWEG
JiaRen
IRQS
Gui
DO
GuiXinJi
DODWHO
WuBingJia
EGFrIR
Yi
DR
YiGuiWu
DRDOEG
WuGengBing
EGIWFr
 autumnautumnautumnwinterwinterwinterspringspringspringsummer
นับอิมธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
    
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ดาวพยากรณ์:
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (You-Shen-Xu),
ครึ่งภาคี (You-Si),
เฮ้ง (You-Xu),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Geng),
ฮั่วไก่,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เทียงเต็ก (Xin),
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
เฮ้ง (Hai-Shen),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Yin-(Wu)-Xu),
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักปี),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
68% 32%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุไม้    10%
  
6%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    57%
  
70%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    14%
  
10%
  
ไช้ ธาตุทอง    10%
  
8%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    8%
  
5%
  
   
เจียกัว Gui 7%
  
4%
  
ชิกสัวะ Ren 1%
  
1%
  
เจียอิ่ง Yi 10%
  
6%
  
เพียงอิ่ง Jia 0%
  
0%
  
ปีเกย Bing 33%
  
42%
  
เกี๊ยบไช้ Ding 25%
  
29%
  
เจียะซิ้ง Wu 14%
  
10%
  
เซียกัว Ji 0%
  
0%
  
เจียไช้ Xin 2%
  
1%
  
เพียงไช้ Geng 8%
  
7%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
57%14%10%8%10%70%10%8%5%6%65%12%9%6%8%


ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.