เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -26.28 (ลองจิจูด: -20 + : -6.28); RST=2:36  ?  ; วันอังคาร

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -26.28 (ลองจิจูด: -20 + : -6.28); RST=2:36; วันอังคาร
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 ดวงเกิด
2024-07-23 03:02, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -26.28 (ลองจิจูด: -20 + : -6.28); RST=2:36  ? 
  2:36 23 7 2024
กิ่งฟ้า Gui
เจียไช้
Wu
ดิถี
Xin
เซียกัว
Jia
ชิกสัวะ
ก้านดิน Chou
ฉลู
Zi
ชวด
Wei
มะแม
Chen
มะโรง
ธาตุแฝง
GuiXinJi
DWHORW
Gui
DW
DingYiJi
DRDORW
YiGuiWu
DODWFr
นับอิมธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุไฟ
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
11. ทอ
6. ซวย
3. กวงตั่ว
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
เฮ้ง (Zi-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ผั่ว* (Chen-Chou),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2024-07-23 03:02, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -26.28 (ลองจิจูด: -20 + : -6.28); RST=2:36
2:36 23 7 2024
Gui
เจียไช้
Wu
ปีเกย
Xin
เซียกัว
Jia
ชิกสัวะ
Chou
ฉลู
Zi
ชวด
Wei
มะแม
Chen
มะโรง
GuiXinJi
DWHORW
Gui
DW
DingYiJi
DRDORW
YiGuiWu
DODWFr
ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุไฟ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
6. ซวย
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
เฮ้ง (Zi-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ผั่ว* (Chen-Chou),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2024–2029
Xin
เซียกัว
Wei
มะแม
DingYiJi
DRDORW
ธาตุดิน
6. ซวย
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2029-05-23
  05/2109+  (84)05/2099+  (74)05/2089+  (64)05/2079+  (54)05/2069+  (44)05/2059+  (34)05/2049+  (24)05/2039+  (14)05/2029+  (4)07/2024+  
กิ่งฟ้าGeng
เจียะซิ้ง
Ji
เกี๊ยบไช้
Wu
ปีเกย
Ding
เจียอิ่ง
Bing
เพียงอิ่ง
Yi
เจียกัว
Jia
ชิกสัวะ
Gui
เจียไช้
Ren
เพียงไช้
Xin
เซียกัว
ก้านดินChen
มะโรง
Mao
เถาะ
Yin
ขาล
Chou
ฉลู
Zi
ชวด
Hai
กุน
Xu
จอ
You
ระกา
Shen
วอก
Wei
มะแม
ธาตุแฝง
WuGuiYi
FrDWDO
Yi
DO
JiaBingWu
QSIRFr
JiXinGui
RWHODW
Gui
DW
RenJia
IWQS
WuDingXin
FrDRHO
Xin
HO
GengRenWu
EGIWFr
JiYiDing
RWDODR
 springspringspringwinterwinterwinterautumnautumnautumnsummer
นับอิมธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุดิน
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
    
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ผั่ว* (Chen-Chou),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
เฮ้ง (Mao-Chen),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ผั่ว* (Chou-Chen),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ดาวพยากรณ์:
บ่วงซิ้ง,
เหล่งเต็ก*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
ซ่อน ซาฮะ (Hai-(Mao)-Wei),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ถ่อฮวย,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Shen-Zi-Chen),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
51% 49%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุไฟ    4%
  
5%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    47%
  
56%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    10%
  
12%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    21%
  
13%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    18%
  
13%
  
   
เจียกัว Yi 5%
  
5%
  
ชิกสัวะ Jia 13%
  
8%
  
เจียอิ่ง Ding 4%
  
5%
  
เพียงอิ่ง Bing 0%
  
0%
  
ปีเกย Wu 16%
  
26%
  
เกี๊ยบไช้ Ji 31%
  
30%
  
เจียะซิ้ง Geng 0%
  
0%
  
เซียกัว Xin 10%
  
12%
  
เจียไช้ Gui 21%
  
13%
  
เพียงไช้ Ren 0%
  
0%
  
moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
47%10%21%18%4%56%12%13%13%5%53%12%16%15%5%


ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.