คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -27.55 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -7.55); RST=20:50  ?  ; วันอังคาร
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -27.55 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -7.55); RST=20:50; วันอังคาร
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more

more

Advertisement
 
 ดวงเกิด
2023-03-21 21:18, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -27.55 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -7.55); RST=20:50  ? 
  20:50 21 3 2023
กิ่งฟ้า Ren
เพียงไช้
Wu
ดิถี
Yi
เจียกัว
Gui
เจียไช้
ก้านดิน Xu
จอ
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
XinDingWu
HODRFr
WuBingJia
FrIRQS
Yi
DO
Yi
DO
นับอิมธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุทอง
เทียบดิถี
9. หมอ
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
2. มกยก
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซ่อน ซาฮะ (Xu-(Wu)-Yin),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ซ่อน ซาฮะ (Yin-(Wu)-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2023-03-21 21:18, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -27.55 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -7.55); RST=20:50
20:50 21 3 2023
Ren
เพียงไช้
Wu
ปีเกย
Yi
เจียกัว
Gui
เจียไช้
Xu
จอ
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
Mao
เถาะ
XinDingWu
HODRFr
WuBingJia
FrIRQS
Yi
DO
Yi
DO
ธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุทอง
9. หมอ
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซ่อน ซาฮะ (Xu-(Wu)-Yin),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ซ่อน ซาฮะ (Yin-(Wu)-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2023–2028
Yi
เจียกัว
Mao
เถาะ
Yi
DO
ธาตุน้ำ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2023
Bing
เพียงอิ่ง
Shen
วอก
WuRenGeng
FrIWEG
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2028-06-06
  06/2108+  (85)06/2098+  (75)06/2088+  (65)06/2078+  (55)06/2068+  (45)06/2058+  (35)06/2048+  (25)06/2038+  (15)06/2028+  (5)03/2023+  
กิ่งฟ้าBing
เพียงอิ่ง
Ding
เจียอิ่ง
Wu
ปีเกย
Ji
เกี๊ยบไช้
Geng
เจียะซิ้ง
Xin
เซียกัว
Ren
เพียงไช้
Gui
เจียไช้
Jia
ชิกสัวะ
Yi
เจียกัว
ก้านดินWu
มะเมีย
Wei
มะแม
Shen
วอก
You
ระกา
Xu
จอ
Hai
กุน
Zi
ชวด
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
JiDing
RWDR
DingYiJi
DRDORW
WuRenGeng
FrIWEG
Xin
HO
XinDingWu
HODRFr
JiaRen
QSIW
Gui
DW
GuiXinJi
DWHORW
WuBingJia
FrIRQS
Yi
DO
 summersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinterspringspring
นับอิมธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำ
เทียบดิถี
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
    
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เจี่ยงแช,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
ผั่ว (Wei-Xu),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (You-Xu),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
หง่วยเต็ก (Jia),
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
16% 84%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุไฟ    5%
  
11%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    11%
  
15%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    2%
  
4%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    18%
  
11%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    64%
  
58%
  
   
เจียกัว Yi 54%
  
52%
  
ชิกสัวะ Jia 11%
  
6%
  
เจียอิ่ง Ding 3%
  
2%
  
เพียงอิ่ง Bing 3%
  
9%
  
ปีเกย Wu 11%
  
15%
  
เกี๊ยบไช้ Ji 0%
  
0%
  
เจียะซิ้ง Geng 0%
  
3%
  
เซียกัว Xin 2%
  
1%
  
เจียไช้ Gui 9%
  
5%
  
เพียงไช้ Ren 9%
  
6%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
11%2%18%64%5%15%4%11%58%11%14%3%14%60%9%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.