คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -21.6 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -1.6); RST=11:30


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -21.6 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -1.6); RST=11:30ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  11:30 RST 22 6 2018
กิ่งฟ้า Ren
 壬
เจียอิ่ง
Yi
 乙
ดิถี
Wu
 戊
เจียไช้
Wu
 戊
เจียไช้
ก้านดิน Wu
 午
มะเมีย
You
 酉
ระกา
Wu
 午
มะเมีย
Xu
 戌
จอ
ธาตุแฝง
JiDing
IWEG
Xin
QS
JiDing
IWEG
XinDingWu
QSEGDW
นับอิมธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
10. เจ๊าะ
1. เชี่ยงแซ
9. หมอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (You-Xu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
วัยจร:
ซาหวย (You-Shen-Xu),
เฮ้ง (You-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
เฮ้ง (Xu-You),
วัยจร:
ซาหวย (Xu-Shen-You),
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
เฮ้ง (Xu-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
11:30 RST 22 6 2018
Ren
 壬
เจียอิ่ง
Yi
 乙
ปีเกย
Wu
 戊
เจียไช้
Wu
 戊
เจียไช้
Wu
 午
มะเมีย
You
 酉
ระกา
Wu
 午
มะเมีย
Xu
 戌
จอ
JiDing
IWEG
Xin
QS
JiDing
IWEG
XinDingWu
QSEGDW
ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้
1. เชี่ยงแซ
10. เจ๊าะ
1. เชี่ยงแซ
9. หมอ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (You-Xu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
วัยจร:
ซาหวย (You-Shen-Xu),
เฮ้ง (You-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
เฮ้ง (Xu-You),
วัยจร:
ซาหวย (Xu-Shen-You),
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
เฮ้ง (Xu-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2018–2023
Wu
 戊
เจียไช้
Wu
 午
มะเมีย
JiDing
IWEG
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2018
Bing
 丙
เซียกัว
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
DWDRDO
ธาตุไฟ
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ผู้รอบรู้ *,
หง่วยเต็ก (Bing),
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาหวย (Shen-You-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาหวย (Shen-You-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2023-04-01
  04/2103+  (85)04/2093+  (75)04/2083+  (65)04/2073+  (55)04/2063+  (45)04/2053+  (35)04/2043+  (25)04/2033+  (15)04/2023+  (5)06/2018+  
กิ่งฟ้าDing
 丁
เจียะซิ้ง
Bing
 丙
เซียกัว
Yi
 乙
ปีเกย
Jia
 甲
เกี๊ยบไช้
Gui
 癸
เพียงอิ่ง
Ren
 壬
เจียอิ่ง
Xin
 辛
ชิกสัวะ
Geng
 庚
เจียกัว
Ji
 己
เพียงไช้
Wu
 戊
เจียไช้
ก้านดินMao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
ธาตุแฝง
Yi
Fr
WuBingJia
DWHORW
GuiXinJi
IRQSIW
Gui
IR
JiaRen
RWDR
XinDingWu
QSEGDW
Xin
QS
WuRenGeng
DWDRDO
DingYiJi
EGFrIW
JiDing
IWEG
 springspringwinterwinterwinterautumnautumnautumnsummersummer
นับอิมธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟ
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ผั่ว (Mao-Wu),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เกียบสัวะ,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
เฮ้ง (Chou-Wu),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ถ่อฮวย*,
ผู้รอบรู้ *,
ซังมึ้ง*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
ผั่ว (Zi-You),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
เฮ้ง (Xu-You),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
เฮ้ง (You-Xu),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ผู้รอบรู้ *,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ซาหวย (Shen-You-Xu),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
ผั่ว (Wei-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
14% 86%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุน้ำ    14%
  
9%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    0%
  
8%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    29%
  
35%
  
ไช้ ธาตุดิน    46%
  
38%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    11%
  
9%
  
เจียกัว Geng 0%
  
3%
  
ชิกสัวะ Xin 11%
  
6%
  
เจียอิ่ง Ren 14%
  
9%
  
เพียงอิ่ง Gui 0%
  
0%
  
ปีเกย Yi 0%
  
8%
  
เกี๊ยบไช้ Jia 0%
  
0%
  
เจียะซิ้ง Ding 29%
  
24%
  
เซียกัว Bing 0%
  
11%
  
เจียไช้ Wu 39%
  
32%
  
เพียงไช้ Ji 7%
  
6%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
29%46%11%14%8%35%38%9%9%5%33%41%10%11%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.
5. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is possibility, history is what we make of it.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.