คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.11 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.89); RST=22:46  ?  ; วันศุกร์
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.11 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.89); RST=22:46; วันศุกร์
ออพชั่น

















more





















more

Advertisement
 
 ดวงเกิด
2022-12-09 22:58, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -12.11 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.89); RST=22:46  ? 
  22:46 9 12 2022
กิ่งฟ้า Ji
เซียกัว
Bing
ดิถี
Ren
ชิกสัวะ
Ren
ชิกสัวะ
ก้านดิน Hai
กุน
Shen
วอก
Zi
ชวด
Yin
ขาล
ธาตุแฝง
JiaRen
IRQS
WuRenGeng
EGQSIW
Gui
DO
WuBingJia
EGFrIR
นับอิมธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไม้ธาตุทอง
เทียบดิถี
10. เจ๊าะ
7. แป๋
11. ทอ
1. เชี่ยงแซ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Hai-Shen),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
เฮ้ง (Hai-Shen),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หง่วยเต็ก (Ren),
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
หง่วยเต็ก (Ren),
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-12-09 22:58, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -12.11 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.89); RST=22:46
22:46 9 12 2022
Ji
เซียกัว
Bing
ปีเกย
Ren
ชิกสัวะ
Ren
ชิกสัวะ
Hai
กุน
Shen
วอก
Zi
ชวด
Yin
ขาล
JiaRen
IRQS
WuRenGeng
EGQSIW
Gui
DO
WuBingJia
EGFrIR
ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไม้ธาตุทอง
10. เจ๊าะ
7. แป๋
11. ทอ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Hai-Shen),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
เฮ้ง (Hai-Shen),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หง่วยเต็ก (Ren),
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
หง่วยเต็ก (Ren),
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2032–2042
Ren
ชิกสัวะ
Zi
ชวด
Gui
DO
ธาตุไม้
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หง่วยเต็ก (Ren),
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
ปีเกย
Shen
วอก
WuRenGeng
EGQSIW
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2032-02-05
  02/2112+  (89)02/2102+  (79)02/2092+  (69)02/2082+  (59)02/2072+  (49)02/2062+  (39)02/2052+  (29)02/2042+  (19)02/2032+  (9)12/2022+  
กิ่งฟ้าXin
เจียไช้
Geng
เพียงไช้
Ji
เซียกัว
Wu
เจียะซิ้ง
Ding
เกี๊ยบไช้
Bing
ปีเกย
Yi
เจียอิ่ง
Jia
เพียงอิ่ง
Gui
เจียกัว
Ren
ชิกสัวะ
ก้านดินYou
ระกา
Shen
วอก
Wei
มะแม
Wu
มะเมีย
Si
มะเส็ง
Chen
มะโรง
Mao
เถาะ
Yin
ขาล
Chou
ฉลู
Zi
ชวด
ธาตุแฝง
Xin
DW
WuRenGeng
EGQSIW
DingYiJi
RWDRHO
JiDing
HORW
WuGengBing
EGIWFr
YiGuiWu
DRDOEG
Yi
DR
WuBingJia
EGFrIR
GuiXinJi
DODWHO
Gui
DO
 autumnautumnsummersummersummerspringspringspringwinterwinter
นับอิมธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้
เทียบดิถี
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
    
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ถ่อฮวย,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (You-Zi),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เทียงเต็ก,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาฮะ (Chen-Zi-Shen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หง่วยเต็ก (Ren),
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
14% 86%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุไม้    12%
  
7%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    3%
  
17%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    12%
  
8%
  
ไช้ ธาตุทอง    5%
  
6%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    68%
  
62%
  
   
เจียกัว Gui 17%
  
20%
  
ชิกสัวะ Ren 51%
  
42%
  
เจียอิ่ง Yi 0%
  
0%
  
เพียงอิ่ง Jia 12%
  
7%
  
ปีเกย Bing 3%
  
17%
  
เกี๊ยบไช้ Ding 0%
  
0%
  
เจียะซิ้ง Wu 3%
  
3%
  
เซียกัว Ji 9%
  
5%
  
เจียไช้ Xin 0%
  
0%
  
เพียงไช้ Geng 5%
  
6%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
3%12%5%68%12%17%8%6%62%7%12%10%6%64%9%



ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.