คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -7.5 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 12.5); RST=2:17  ?  ; วันพฦหัสบดี
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -7.5 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 12.5); RST=2:17; วันพฦหัสบดี
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2020-11-26 02:25, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -7.5 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 12.5); RST=2:17
  2:17 RST 26 11 2020
กิ่งฟ้า Gui
 癸
ปีเกย
Gui
 癸
ดิถี
Ding
 丁
เพียงไช้
Geng
 庚
เจียอิ่ง
ก้านดิน Chou
 丑
ฉลู
You
 酉
ระกา
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
ธาตุแฝง
GuiXinJi
FrIRQS
Xin
IR
JiaRen
HORW
Gui
Fr
นับอิมธาตุไม้ธาตุทองธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
7. แป๋
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),
วัยจร:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2020-11-26 02:25, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -7.5 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 12.5); RST=2:17
2:17 RST 26 11 2020
Gui
 癸
ปีเกย
Gui
 癸
ปีเกย
Ding
 丁
เพียงไช้
Geng
 庚
เจียอิ่ง
Chou
 丑
ฉลู
You
 酉
ระกา
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
GuiXinJi
FrIRQS
Xin
IR
JiaRen
HORW
Gui
Fr
ธาตุไม้ธาตุทองธาตุดินธาตุดิน
3. กวงตั่ว
7. แป๋
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),
วัยจร:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2020–2024
Ding
 丁
เพียงไช้
Hai
 亥
กุน
JiaRen
HORW
ธาตุดิน
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2020
Bing
 丙
เจียไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
DORWDR
ธาตุไฟ
8. ซี่
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2024-07-25
  07/2104+  (83)07/2094+  (73)07/2084+  (63)07/2074+  (53)07/2064+  (43)07/2054+  (33)07/2044+  (23)07/2034+  (13)07/2024+  (3)11/2020+  
กิ่งฟ้าBing
 丙
เจียไช้
Yi
 乙
เจียะซิ้ง
Jia
 甲
เซียกัว
Gui
 癸
ปีเกย
Ren
 壬
เกี๊ยบไช้
Xin
 辛
เพียงอิ่ง
Geng
 庚
เจียอิ่ง
Ji
 己
ชิกสัวะ
Wu
 戊
เจียกัว
Ding
 丁
เพียงไช้
ก้านดินShen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
ธาตุแฝง
WuRenGeng
DORWDR
DingYiJi
IWEGQS
JiDing
QSIW
WuGengBing
DODRDW
YiGuiWu
EGFrDO
Yi
EG
WuBingJia
DODWHO
GuiXinJi
FrIRQS
Gui
Fr
JiaRen
HORW
 autumnsummersummersummerspringspringspringwinterwinterwinter
นับอิมธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุดิน
เทียบดิถี
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
    
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เทียงเต็ก (Yi),
กัวสิ่ว,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Jia),
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาฮะ (Si-Chou-You),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ผั่ว* (Chen-Chou),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เกาเก้า*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
86% 14%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุทอง    23%
  
18%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    62%
  
62%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    3%
  
3%
  
ไช้ ธาตุไฟ    7%
  
13%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    4%
  
3%
  
   
เจียกัว Wu 0%
  
1%
  
ชิกสัวะ Ji 4%
  
3%
  
เจียอิ่ง Geng 11%
  
11%
  
เพียงอิ่ง Xin 13%
  
8%
  
ปีเกย Gui 47%
  
41%
  
เกี๊ยบไช้ Ren 15%
  
20%
  
เจียะซิ้ง Yi 0%
  
0%
  
เซียกัว Jia 3%
  
3%
  
เจียไช้ Bing 0%
  
4%
  
เพียงไช้ Ding 7%
  
9%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
62%3%7%4%23%62%3%13%3%18%62%3%11%4%20%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.