คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -33.27 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.27); RST=8:31  ?  ; วันพฦหัสบดี
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -33.27 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.27); RST=8:31; วันพฦหัสบดี
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-02-25 09:04, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -33.27 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.27); RST=8:31
  8:31 RST 25 2 2021
กิ่งฟ้า Wu
 戊
เพียงไช้
Jia
 甲
ดิถี
Geng
 庚
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียกัว
ก้านดิน Chen
 辰
มะโรง
Chen
 辰
มะโรง
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
YiGuiWu
RWDRIW
YiGuiWu
RWDRIW
WuBingJia
IWEGFr
GuiXinJi
DRDODW
นับอิมธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดิน
เทียบดิถี
6. ซวย
6. ซวย
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เกาเก้า*,
จับเล้ง, ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-02-25 09:04, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -33.27 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.27); RST=8:31
8:31 RST 25 2 2021
Wu
 戊
เพียงไช้
Jia
 甲
ปีเกย
Geng
 庚
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียกัว
Chen
 辰
มะโรง
Chen
 辰
มะโรง
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
YiGuiWu
RWDRIW
YiGuiWu
RWDRIW
WuBingJia
IWEGFr
GuiXinJi
DRDODW
ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดิน
6. ซวย
6. ซวย
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
จับเล้ง, ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2028
Geng
 庚
ชิกสัวะ
Yin
 寅
ขาล
WuBingJia
IWEGFr
ธาตุไม้
4. ลิ่มกัว
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
IWIRQS
ธาตุไฟ
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Bing),
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2028-05-12
  05/2108+  (87)05/2098+  (77)05/2088+  (67)05/2078+  (57)05/2068+  (47)05/2058+  (37)05/2048+  (27)05/2038+  (17)05/2028+  (7)02/2021+  
กิ่งฟ้าXin
 辛
เจียกัว
Ren
 壬
เพียงอิ่ง
Gui
 癸
เจียอิ่ง
Jia
 甲
ปีเกย
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Ding
 丁
เซียกัว
Wu
 戊
เพียงไช้
Ji
 己
เจียไช้
Geng
 庚
ชิกสัวะ
ก้านดินSi
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
ธาตุแฝง
WuGengBing
IWQSEG
JiDing
DWHO
DingYiJi
HORWDW
WuRenGeng
IWIRQS
Xin
DO
XinDingWu
DOHOIW
JiaRen
FrIR
Gui
DR
GuiXinJi
DRDODW
WuBingJia
IWEGFr
 summersummersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinterspring
นับอิมธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้
เทียบดิถี
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
    
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
เหล่งเต็ก*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เทียงเต็ก (Ding),
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ผั่ว* (Chou-Chen),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
คงบ๊วง (หลักวัน),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
39% 61%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุน้ำ    8%
  
5%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    31%
  
43%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    3%
  
12%
  
ไช้ ธาตุดิน    33%
  
19%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    24%
  
21%
  
   
เจียกัว Xin 13%
  
7%
  
ชิกสัวะ Geng 11%
  
15%
  
เจียอิ่ง Gui 8%
  
4%
  
เพียงอิ่ง Ren 0%
  
1%
  
ปีเกย Jia 20%
  
37%
  
เกี๊ยบไช้ Yi 11%
  
5%
  
เจียะซิ้ง Bing 3%
  
12%
  
เซียกัว Ding 0%
  
0%
  
เจียไช้ Ji 7%
  
3%
  
เพียงไช้ Wu 27%
  
15%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
31%3%33%24%8%43%12%19%21%5%39%9%24%22%6%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.