คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -19.15 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 0.85); RST=3:15


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -19.15 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 0.85); RST=3:15ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  3:15 RST 20 4 2018
กิ่งฟ้า Ren
 壬
ปีเกย
Ren
 壬
ดิถี
Bing
 丙
เพียงไช้
Wu
 戊
ชิกสัวะ
ก้านดิน Yin
 寅
ขาล
Wu
 午
มะเมีย
Chen
 辰
มะโรง
Xu
 戌
จอ
ธาตุแฝง
WuBingJia
QSIWEG
JiDing
DODW
YiGuiWu
HORWQS
XinDingWu
DRDWQS
นับอิมธาตุทองธาตุไม้ธาตุดินธาตุไม้
เทียบดิถี
7. แป๋
11. ทอ
9. หมอ
3. กวงตั่ว
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หลิวเฮี้ย*,
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
ฮ่วยตัวสัวะ*,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
วัยจร:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
3:15 RST 20 4 2018
Ren
 壬
ปีเกย
Ren
 壬
ปีเกย
Bing
 丙
เพียงไช้
Wu
 戊
ชิกสัวะ
Yin
 寅
ขาล
Wu
 午
มะเมีย
Chen
 辰
มะโรง
Xu
 戌
จอ
WuBingJia
QSIWEG
JiDing
DODW
YiGuiWu
HORWQS
XinDingWu
DRDWQS
ธาตุทองธาตุไม้ธาตุดินธาตุไม้
7. แป๋
11. ทอ
9. หมอ
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หลิวเฮี้ย*,
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
ฮ่วยตัวสัวะ*,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
วัยจร:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2018–2023
Bing
 丙
เพียงไช้
Chen
 辰
มะโรง
YiGuiWu
HORWQS
ธาตุดิน
9. หมอ
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2018
Bing
 丙
เพียงไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
QSFrIR
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2023-06-06
  06/2103+  (85)06/2093+  (75)06/2083+  (65)06/2073+  (55)06/2063+  (45)06/2053+  (35)06/2043+  (25)06/2033+  (15)06/2023+  (5)04/2018+  
กิ่งฟ้าYi
 乙
เซียกัว
Jia
 甲
เจียะซิ้ง
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
Ren
 壬
ปีเกย
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Geng
 庚
เพียงอิ่ง
Ji
 己
เจียกัว
Wu
 戊
ชิกสัวะ
Ding
 丁
เจียไช้
Bing
 丙
เพียงไช้
ก้านดินChou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
ธาตุแฝง
GuiXinJi
RWDRDO
Gui
RW
JiaRen
EGFr
XinDingWu
DRDWQS
Xin
DR
WuRenGeng
QSFrIR
DingYiJi
DWHODO
JiDing
DODW
WuGengBing
QSIRIW
YiGuiWu
HORWQS
 winterwinterwinterautumnautumnautumnsummersummersummerspring
นับอิมธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Chou-Wu),
ผั่ว (Chou-Chen),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ซังมึ้ง*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
เฮ้ง (You-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ผู้รอบรู้ *,
บ่วงซิ้ง,
เหล่งเต็ก*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
คงบ๊วง (หลักปี),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
26% 74%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุทอง    2%
  
6%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    24%
  
31%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    11%
  
8%
  
ไช้ ธาตุไฟ    18%
  
21%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    45%
  
35%
  
เจียกัว Ji 4%
  
2%
  
ชิกสัวะ Wu 41%
  
32%
  
เจียอิ่ง Xin 2%
  
1%
  
เพียงอิ่ง Geng 0%
  
5%
  
ปีเกย Ren 21%
  
27%
  
เกี๊ยบไช้ Gui 3%
  
4%
  
เจียะซิ้ง Jia 8%
  
5%
  
เซียกัว Yi 2%
  
3%
  
เจียไช้ Ding 8%
  
4%
  
เพียงไช้ Bing 10%
  
16%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
24%11%18%45%2%31%8%21%35%6%28%9%20%39%5%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.
5. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is possibility, history is what we make of it.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.