เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + : 7.31); RST=1:06  ?  ; วันเสาร์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + : 7.31); RST=1:06; วันเสาร์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 ดวงเกิด
2023-09-23 01:19, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + : 7.31); RST=1:06  ? 
  1:06 23 9 2023
กิ่งฟ้า Yi
เกี๊ยบไช้
Jia
ดิถี
Xin
เจียกัว
Gui
เจียอิ่ง
ก้านดิน Chou
ฉลู
Shen
วอก
You
ระกา
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
GuiXinJi
DRDODW
WuRenGeng
IWIRQS
Xin
DO
Yi
RW
นับอิมธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุทอง
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
10. เจ๊าะ
11. ทอ
5. ตี้อ๋วง
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Chou-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2023-09-23 01:19, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + : 7.31); RST=1:06
1:06 23 9 2023
Yi
เกี๊ยบไช้
Jia
ปีเกย
Xin
เจียกัว
Gui
เจียอิ่ง
Chou
ฉลู
Shen
วอก
You
ระกา
Mao
เถาะ
GuiXinJi
DRDODW
WuRenGeng
IWIRQS
Xin
DO
Yi
RW
ธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุทอง
3. กวงตั่ว
10. เจ๊าะ
11. ทอ
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Chou-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2023–2028
Xin
เจียกัว
You
ระกา
Xin
DO
ธาตุไม้
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุวัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2028-07-30
  07/2108+  (84)07/2098+  (74)07/2088+  (64)07/2078+  (54)07/2068+  (44)07/2058+  (34)07/2048+  (24)07/2038+  (14)07/2028+  (4)09/2023+  
กิ่งฟ้าRen
เพียงอิ่ง
Gui
เจียอิ่ง
Jia
ปีเกย
Yi
เกี๊ยบไช้
Bing
เจียะซิ้ง
Ding
เซียกัว
Wu
เพียงไช้
Ji
เจียไช้
Geng
ชิกสัวะ
Xin
เจียกัว
ก้านดินZi
ชวด
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
Chen
มะโรง
Si
มะเส็ง
Wu
มะเมีย
Wei
มะแม
Shen
วอก
You
ระกา
ธาตุแฝง
Gui
DR
GuiXinJi
DRDODW
WuBingJia
IWEGFr
Yi
RW
YiGuiWu
RWDRIW
WuGengBing
IWQSEG
JiDing
DWHO
DingYiJi
HORWDW
WuRenGeng
IWIRQS
Xin
DO
 winterwinterspringspringspringsummersummersummerautumnautumn
นับอิมธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้
เทียบดิถี
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
    
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เทียงเต็ก,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ผั่ว* (Chen-Chou),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาฮะ (Si-Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ผั่ว (Wu-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Geng),
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
44% 56%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุน้ำ    18%
  
12%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    26%
  
26%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    0%
  
0%
  
ไช้ ธาตุดิน    7%
  
5%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    49%
  
57%
  
   
เจียกัว Xin 38%
  
50%
  
ชิกสัวะ Geng 10%
  
7%
  
เจียอิ่ง Gui 16%
  
11%
  
เพียงอิ่ง Ren 3%
  
2%
  
ปีเกย Jia 0%
  
9%
  
เกี๊ยบไช้ Yi 26%
  
18%
  
เจียะซิ้ง Bing 0%
  
0%
  
เซียกัว Ding 0%
  
0%
  
เจียไช้ Ji 5%
  
4%
  
เพียงไช้ Wu 2%
  
1%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
26%7%49%18%26%5%57%12%26%6%53%15%


ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.