คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -30.8 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -10.8); RST=1:48


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -30.8 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -10.8); RST=1:48ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  1:48 RST 20 1 2018
กิ่งฟ้า Xin
 辛
เจียอิ่ง
Ren
 壬
ดิถี
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
เจียไช้
ก้านดิน Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
GuiXinJi
RWDRDO
Gui
RW
GuiXinJi
RWDRDO
Xin
DR
นับอิมธาตุดินธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟ
เทียบดิถี
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
2. มกยก
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
เกาเก้า*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
1:48 RST 20 1 2018
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Ren
 壬
ปีเกย
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
เจียไช้
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
You
 酉
ระกา
GuiXinJi
RWDRDO
Gui
RW
GuiXinJi
RWDRDO
Xin
DR
ธาตุดินธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟ
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
เจี่ยงแช,
เกาเก้า*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2018–2022
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
Chou
 丑
ฉลู
GuiXinJi
RWDRDO
ธาตุไม้
6. ซวย
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2018
Bing
 丙
เพียงไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
QSFrIR
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2022-12-05
  12/2102+  (84)12/2092+  (74)12/2082+  (64)12/2072+  (54)12/2062+  (44)12/2052+  (34)12/2042+  (24)12/2032+  (14)12/2022+  (4)01/2018+  
กิ่งฟ้าJia
 甲
เจียะซิ้ง
Yi
 乙
เซียกัว
Bing
 丙
เพียงไช้
Ding
 丁
เจียไช้
Wu
 戊
ชิกสัวะ
Ji
 己
เจียกัว
Geng
 庚
เพียงอิ่ง
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Ren
 壬
ปีเกย
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
ก้านดินChen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
YiGuiWu
HORWQS
WuGengBing
QSIRIW
JiDing
DODW
DingYiJi
DWHODO
WuRenGeng
QSFrIR
Xin
DR
XinDingWu
DRDWQS
JiaRen
EGFr
Gui
RW
GuiXinJi
RWDRDO
 springsummersummersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinter
นับอิมธาตุไฟธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้
เทียบดิถี
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ผั่ว (Chen-Chou),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ผู้รอบรู้ *,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซาฮะ (Si-Chou-You), คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ผั่ว (You-Zi),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Xu-You),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
เจี่ยงแช,
เกาเก้า*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ผั่ว (Zi-You),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
77% 23%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุทอง    38%
  
30%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    38%
  
45%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    0%
  
0%
  
ไช้ ธาตุไฟ    7%
  
8%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    17%
  
16%
  
เจียกัว Ji 17%
  
15%
  
ชิกสัวะ Wu 0%
  
1%
  
เจียอิ่ง Xin 38%
  
24%
  
เพียงอิ่ง Geng 0%
  
6%
  
ปีเกย Ren 0%
  
11%
  
เกี๊ยบไช้ Gui 38%
  
34%
  
เจียะซิ้ง Jia 0%
  
0%
  
เซียกัว Yi 0%
  
0%
  
เจียไช้ Ding 7%
  
4%
  
เพียงไช้ Bing 0%
  
4%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
38%7%17%38%46%8%16%30%43%8%16%33%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.
5. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is possibility, history is what we make of it.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.