คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -5.15 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 14.85); RST=13:12


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -5.15 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 14.85); RST=13:12ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  13:12 RST 18 11 2017
กิ่งฟ้า Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Ji
 己
ดิถี
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
ก้านดิน Wei
 未
มะแม
You
 酉
ระกา
Hai
 亥
กุน
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
DingYiJi
IRQSFr
Xin
EG
JiaRen
DODW
Xin
EG
นับอิมธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุไฟ
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
1. เชี่ยงแซ
11. ทอ
1. เชี่ยงแซ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
13:12 RST 18 11 2017
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Ji
 己
ปีเกย
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
Wei
 未
มะแม
You
 酉
ระกา
Hai
 亥
กุน
You
 酉
ระกา
DingYiJi
IRQSFr
Xin
EG
JiaRen
DODW
Xin
EG
ธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุไฟ
3. กวงตั่ว
1. เชี่ยงแซ
11. ทอ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2021
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Hai
 亥
กุน
JiaRen
DODW
ธาตุทอง
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
RWDWHO
ธาตุไฟ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ผู้รอบรู้ *,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2021-08-05
  08/2101+  (84)08/2091+  (74)08/2081+  (64)08/2071+  (54)08/2061+  (44)08/2051+  (34)08/2041+  (24)08/2031+  (14)08/2021+  (4)11/2017+  
กิ่งฟ้าRen
 壬
เจียไช้
Gui
 癸
เพียงไช้
Jia
 甲
เจียกัว
Yi
 乙
ชิกสัวะ
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
Wu
 戊
เกี๊ยบไช้
Ji
 己
ปีเกย
Geng
 庚
เซียกัว
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
ก้านดินYin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
ธาตุแฝง
WuBingJia
RWDRDO
Yi
QS
YiGuiWu
QSIWRW
WuGengBing
RWHODR
JiDing
FrIR
DingYiJi
IRQSFr
WuRenGeng
RWDWHO
Xin
EG
XinDingWu
EGIRRW
JiaRen
DODW
 springspringspringsummersummersummerautumnautumnautumnwinter
นับอิมธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทอง
เทียบดิถี
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาฮะ (Mao-Wei-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หง่วยเต็ก (Jia),
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เทียงเต็ก (Yi),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Si-You),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
ถ่อฮวย,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ผู้รอบรู้ *,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Shen-Hai),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Xu-Wei),
เฮ้ง (Xu-You),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
30% 70%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุไฟ    20%
  
21%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    10%
  
17%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    46%
  
36%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    16%
  
20%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    7%
  
7%
  
เจียกัว Jia 4%
  
5%
  
ชิกสัวะ Yi 3%
  
2%
  
เจียอิ่ง Bing 0%
  
10%
  
เพียงอิ่ง Ding 20%
  
11%
  
ปีเกย Ji 10%
  
15%
  
เกี๊ยบไช้ Wu 0%
  
2%
  
เจียะซิ้ง Xin 46%
  
32%
  
เซียกัว Geng 0%
  
4%
  
เจียไช้ Ren 16%
  
20%
  
เพียงไช้ Gui 0%
  
0%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
10%46%16%7%20%17%36%20%7%21%15%40%19%7%20%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.