คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -26.31 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.31); RST=19:17  ?  ; วันอาทิตย์
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -26.31 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.31); RST=19:17; วันอาทิตย์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-07-25 19:43, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -26.31 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.31); RST=19:17
  19:17 RST 25 7 2021
กิ่งฟ้า Jia
 甲
ปีเกย
Jia
 甲
ดิถี
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Xin
 辛
เจียกัว
ก้านดิน Xu
 戌
จอ
Xu
 戌
จอ
Wei
 未
มะแม
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
XinDingWu
DOHOIW
XinDingWu
DOHOIW
DingYiJi
HORWDW
GuiXinJi
DRDODW
นับอิมธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุดิน
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
12. เอี๊ยง
9. หมอ
3. กวงตั่ว
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),
วัยจร:
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),
วัยจร:
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ซำเฮ้งของดิน (Chou-Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ซำเฮ้งของดิน (Chou-Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-07-25 19:43, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -26.31 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.31); RST=19:17
19:17 RST 25 7 2021
Jia
 甲
ปีเกย
Jia
 甲
ปีเกย
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Xin
 辛
เจียกัว
Xu
 戌
จอ
Xu
 戌
จอ
Wei
 未
มะแม
Chou
 丑
ฉลู
XinDingWu
DOHOIW
XinDingWu
DOHOIW
DingYiJi
HORWDW
GuiXinJi
DRDODW
ธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุดิน
12. เอี๊ยง
12. เอี๊ยง
9. หมอ
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),
วัยจร:
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),
วัยจร:
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ซำเฮ้งของดิน (Chou-Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ซำเฮ้งของดิน (Chou-Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2027
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Wei
 未
มะแม
DingYiJi
HORWDW
ธาตุทอง
9. หมอ
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
IWIRQS
ธาตุไฟ
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2027-06-30
  06/2107+  (85)06/2097+  (75)06/2087+  (65)06/2077+  (55)06/2067+  (45)06/2057+  (35)06/2047+  (25)06/2037+  (15)06/2027+  (5)07/2021+  
กิ่งฟ้าBing
 丙
เจียะซิ้ง
Ding
 丁
เซียกัว
Wu
 戊
เพียงไช้
Ji
 己
เจียไช้
Geng
 庚
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียกัว
Ren
 壬
เพียงอิ่ง
Gui
 癸
เจียอิ่ง
Jia
 甲
ปีเกย
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
ก้านดินXu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
ธาตุแฝง
XinDingWu
DOHOIW
JiaRen
FrIR
Gui
DR
GuiXinJi
DRDODW
WuBingJia
IWEGFr
Yi
RW
YiGuiWu
RWDRIW
WuGengBing
IWQSEG
JiDing
DWHO
DingYiJi
HORWDW
 autumnwinterwinterwinterspringspringspringsummersummersummer
นับอิมธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทองธาตุทอง
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
    
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Hai-(Mao)-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Zi-Wei),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ซำเฮ้งของดิน (Chou-Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
บ่วงซิ้ง,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
เทียงอิก*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
42% 58%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุน้ำ    2%
  
3%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    39%
  
45%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    7%
  
12%
  
ไช้ ธาตุดิน    38%
  
29%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    13%
  
10%
  
   
เจียกัว Xin 13%
  
7%
  
ชิกสัวะ Geng 0%
  
3%
  
เจียอิ่ง Gui 2%
  
1%
  
เพียงอิ่ง Ren 0%
  
1%
  
ปีเกย Jia 18%
  
21%
  
เกี๊ยบไช้ Yi 21%
  
25%
  
เจียะซิ้ง Bing 0%
  
7%
  
เซียกัว Ding 7%
  
6%
  
เจียไช้ Ji 19%
  
17%
  
เพียงไช้ Wu 19%
  
13%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
39%7%38%13%2%45%12%29%10%3%43%11%33%11%3%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.