คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -4.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 15.11); RST=13:52  ?  ; วันอังคาร
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -4.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 15.11); RST=13:52; วันอังคาร
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2020-10-20 13:57, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -4.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 15.11); RST=13:52
  13:52 RST 20 10 2020
กิ่งฟ้า Yi
 乙
เจียอิ่ง
Bing
 丙
ดิถี
Bing
 丙
ปีเกย
Geng
 庚
เพียงไช้
ก้านดิน Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
Xu
 戌
จอ
Zi
 子
ชวด
ธาตุแฝง
DingYiJi
RWDRHO
WuRenGeng
EGQSIW
XinDingWu
DWRWEG
Gui
DO
นับอิมธาตุทองธาตุไฟธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
6. ซวย
7. แป๋
9. หมอ
11. ทอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ผั่ว (Wei-Xu),
เฮ้ง (Wei-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ผั่ว (Wei-Xu),
เฮ้ง (Wei-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Xu-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
ผั่ว (Xu-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
เฮ้ง (Zi-Wei),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
เฮ้ง (Zi-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2020-10-20 13:57, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -4.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 15.11); RST=13:52
13:52 RST 20 10 2020
Yi
 乙
เจียอิ่ง
Bing
 丙
ปีเกย
Bing
 丙
ปีเกย
Geng
 庚
เพียงไช้
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
Xu
 戌
จอ
Zi
 子
ชวด
DingYiJi
RWDRHO
WuRenGeng
EGQSIW
XinDingWu
DWRWEG
Gui
DO
ธาตุทองธาตุไฟธาตุดินธาตุดิน
6. ซวย
7. แป๋
9. หมอ
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ผั่ว (Wei-Xu),
เฮ้ง (Wei-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ผั่ว (Wei-Xu),
เฮ้ง (Wei-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Xu-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
ผั่ว (Xu-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
เฮ้ง (Zi-Wei),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
เฮ้ง (Zi-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2020–2026
Bing
 丙
ปีเกย
Xu
 戌
จอ
XinDingWu
DWRWEG
ธาตุดิน
9. หมอ
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Xu-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
ผั่ว (Xu-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2020
Bing
 丙
ปีเกย
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
EGQSIW
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2026-09-04
  09/2106+  (85)09/2096+  (75)09/2086+  (65)09/2076+  (55)09/2066+  (45)09/2056+  (35)09/2046+  (25)09/2036+  (15)09/2026+  (5)10/2020+  
กิ่งฟ้าYi
 乙
เจียอิ่ง
Jia
 甲
เพียงอิ่ง
Gui
 癸
เจียกัว
Ren
 壬
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียไช้
Geng
 庚
เพียงไช้
Ji
 己
เซียกัว
Wu
 戊
เจียะซิ้ง
Ding
 丁
เกี๊ยบไช้
Bing
 丙
ปีเกย
ก้านดินWei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
ธาตุแฝง
DingYiJi
RWDRHO
JiDing
HORW
WuGengBing
EGIWFr
YiGuiWu
DRDOEG
Yi
DR
WuBingJia
EGFrIR
GuiXinJi
DODWHO
Gui
DO
JiaRen
IRQS
XinDingWu
DWRWEG
 summersummersummerspringspringspringwinterwinterwinterautumn
นับอิมธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
    
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ผั่ว (Wei-Xu),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซาฮะ (Chen-Zi-Shen),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เกาเก้า*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ซ่อน ซาฮะ (Yin-(Wu)-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของดิน (Chou-Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Hai-(Mao)-Wei),
เฮ้ง (Hai-Shen),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Xu-Wei),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
42% 58%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไม้    15%
  
8%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    27%
  
49%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    23%
  
19%
  
ไช้ ธาตุทอง    24%
  
18%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    10%
  
6%
  
   
เจียกัว Gui 9%
  
5%
  
ชิกสัวะ Ren 1%
  
1%
  
เจียอิ่ง Yi 15%
  
8%
  
เพียงอิ่ง Jia 0%
  
0%
  
ปีเกย Bing 21%
  
43%
  
เกี๊ยบไช้ Ding 7%
  
5%
  
เจียะซิ้ง Wu 13%
  
14%
  
เซียกัว Ji 10%
  
5%
  
เจียไช้ Xin 2%
  
2%
  
เพียงไช้ Geng 22%
  
16%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
27%23%24%10%15%49%19%18%6%8%41%21%20%7%10%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.