คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.34 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.66); RST=21:49


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.34 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.66); RST=21:49ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  21:49 RST 24 9 2017
กิ่งฟ้า Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
ดิถี
Ji
 己
เจียไช้
Ding
 丁
เซียกัว
ก้านดิน Hai
 亥
กุน
Yin
 寅
ขาล
You
 酉
ระกา
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
JiaRen
FrIR
WuBingJia
IWEGFr
Xin
DO
Xin
DO
นับอิมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟ
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
4. ลิ่มกัว
11. ทอ
11. ทอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เทียงเต็ก,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
21:49 RST 24 9 2017
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
ปีเกย
Ji
 己
เจียไช้
Ding
 丁
เซียกัว
Hai
 亥
กุน
Yin
 寅
ขาล
You
 酉
ระกา
You
 酉
ระกา
JiaRen
FrIR
WuBingJia
IWEGFr
Xin
DO
Xin
DO
ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
4. ลิ่มกัว
11. ทอ
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เทียงเต็ก,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2023
Ji
 己
เจียไช้
You
 酉
ระกา
Xin
DO
ธาตุดิน
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
IWIRQS
ธาตุไฟ
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2023-04-27
  04/2103+  (86)04/2093+  (76)04/2083+  (66)04/2073+  (56)04/2063+  (46)04/2053+  (36)04/2043+  (26)04/2033+  (16)04/2023+  (6)09/2017+  
กิ่งฟ้าGeng
 庚
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียกัว
Ren
 壬
เพียงอิ่ง
Gui
 癸
เจียอิ่ง
Jia
 甲
ปีเกย
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Ding
 丁
เซียกัว
Wu
 戊
เพียงไช้
Ji
 己
เจียไช้
ก้านดินZi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
Gui
DR
GuiXinJi
DRDODW
WuBingJia
IWEGFr
Yi
RW
YiGuiWu
RWDRIW
WuGengBing
IWQSEG
JiDing
DWHO
DingYiJi
HORWDW
WuRenGeng
IWIRQS
Xin
DO
 winterwinterspringspringspringsummersummersummerautumnautumn
นับอิมธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
หง่วยเต็ก (Geng),
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ผั่ว (Zi-You),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ผู้รอบรู้ *,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เทียงเต็ก,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Si-You),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ผู้รอบรู้ *,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Wei-(Mao)-Hai),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
37% 63%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุน้ำ    10%
  
7%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    27%
  
25%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    11%
  
13%
  
ไช้ ธาตุดิน    11%
  
13%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    40%
  
42%
  
เจียกัว Xin 40%
  
35%
  
ชิกสัวะ Geng 0%
  
7%
  
เจียอิ่ง Gui 0%
  
0%
  
เพียงอิ่ง Ren 10%
  
7%
  
ปีเกย Jia 12%
  
16%
  
เกี๊ยบไช้ Yi 15%
  
9%
  
เจียะซิ้ง Bing 2%
  
7%
  
เซียกัว Ding 10%
  
6%
  
เจียไช้ Ji 10%
  
12%
  
เพียงไช้ Wu 2%
  
2%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
27%12%12%40%10%25%13%14%42%8%26%12%13%41%9%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.