Giờ:phút Ngày Tháng Năm
 
Kinh độ:  GMT  
Nhập nơi sinh:
Hiệu chỉnh phút: 9.68 (Kinh độ: 0 + : 9.68); Thời gian Mặt Trời thực=7:21  ?  ; thứ bảy

Chia sẻ    
 
Giờ:phút Ngày Tháng Năm
 
Kinh độ:  GMT  
Nhập nơi sinh:
Hiệu chỉnh phút: 9.68 (Kinh độ: 0 + : 9.68); Thời gian Mặt Trời thực=7:21; thứ bảy
Lựa chọn
more
Lựa chọn Premiummore
 
Quảng cáo
 
 Lá số tứ trụ
2023-09-30 07:11, GMT+7, 105°. Hiệu chỉnh phút: 9.68 (Kinh độ: 0 + : 9.68); Thời gian Mặt Trời thực=7:21  ? 
  2023 9 30 7:21
Thiên Can Quý
Thực thần
Tân
Tỉ kiên
Tân
Nhật chủ
Nhâm
Thương quan
Địa Chi Mão
Mão
Dậu
Dậu
Mão
Mão
Thìn
Thìn
Can tàng
Ất
T.Tài
Tân
Tỉ
Ất
T.Tài
ẤtQuýMậu
T.TàiThựcC.Ấn
Nạp ÂmKimMộcMộcThủy
VTS của Nhật Chủ
10. Tuyệt
4. Lâm quan
10. Tuyệt
9. Mộ
Tương tác
Thần Sát:
Lưu hà*,
Tướng tinh,
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
hại (Mão-Thìn),
chi xung (Mão-Dậu),
Đại vận:
hại (Mão-Thìn),
chi xung (Mão-Dậu),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Lộc thần,
Hồng diễm,
Tuế phá*,
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
chi lục hợp (Dậu-Thìn),
chi xung (Dậu-Mão),
Đại vận:
chi lục hợp (Dậu-Thìn),
chi xung (Dậu-Mão),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Lưu hà*,
Tướng tinh*( trụ năm),
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
hại (Mão-Thìn),
chi xung (Mão-Dậu),
Đại vận:
hại (Mão-Thìn),
chi xung (Mão-Dậu),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Phi nhận*,
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
hại (Thìn-Mão),
chi lục hợp (Thìn-Dậu),
Niên không ,
Đại vận:
hại (Thìn-Mão),
chi lục hợp (Thìn-Dậu),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
 Đại vận 10 năm
 
2023–2030
Tân
Tỉ kiên
Dậu
Dậu
Tân
Tỉ
Mộc
4. Lâm quan
Thần Sát:
Lộc thần,
Hồng diễm,
Tuế phá*,
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
chi lục hợp (Dậu-Thìn),
chi xung (Dậu-Mão),
Đại vận:
chi lục hợp (Dậu-Thìn),
chi xung (Dậu-Mão),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
 Ngày để so sánh
2023-09-30 07:11, GMT+7, 105°. Hiệu chỉnh phút: 9.68 (Kinh độ: 0 + : 9.68); Thời gian Mặt Trời thực=7:21
2023 9 30 7:21
Quý
Thực thần
Tân
Tỉ kiên
Tân
Tỉ kiên
Nhâm
Thương quan
Mão
Mão
Dậu
Dậu
Mão
Mão
Thìn
Thìn
Ất
T.Tài
Tân
Tỉ
Ất
T.Tài
ẤtQuýMậu
T.TàiThựcC.Ấn
KimMộcMộcThủy
10. Tuyệt
4. Lâm quan
10. Tuyệt
9. Mộ
Thần Sát:
Lưu hà*,
Tướng tinh,
Tướng tinh*( trụ năm),
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
hại (Mão-Thìn),
chi xung (Mão-Dậu),
Đại vận:
hại (Mão-Thìn),
chi xung (Mão-Dậu),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Lộc thần,
Hồng diễm,
Tuế phá*,
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
chi lục hợp (Dậu-Thìn),
chi xung (Dậu-Mão),
Đại vận:
chi lục hợp (Dậu-Thìn),
chi xung (Dậu-Mão),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Lưu hà*,
Tướng tinh,
Tướng tinh*( trụ năm),
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
hại (Mão-Thìn),
chi xung (Mão-Dậu),
Đại vận:
hại (Mão-Thìn),
chi xung (Mão-Dậu),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Phi nhận*,
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
hại (Thìn-Mão),
chi lục hợp (Thìn-Dậu),
Niên không ,
Đại vận:
hại (Thìn-Mão),
chi lục hợp (Thìn-Dậu),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...

Đặt hóa thầnĐại vận mười năm
Khởi đại vận: 2030-12-17
  09/2023+  12/2030+  (7)12/2040+  (17)12/2050+  (27)12/2060+  (37)12/2070+  (47)12/2080+  (57)12/2090+  (67)12/2100+  (77)12/2110+  (87)
Thiên CanTân
Tỉ kiên
Canh
Kiếp tài
Kỷ
Thiên ấn
Mậu
Chính ấn
Đinh
Thất sát
Bính
Chính quan
Ất
Thiên tài
Giáp
Chính tài
Quý
Thực thần
Nhâm
Thương quan
Địa ChiDậu
Dậu
Thân
Thân
Mùi
Mùi
Ngọ
Ngọ
Tị
Tị
Thìn
Thìn
Mão
Mão
Dần
Dần
Sửu
Sửu

Can tàng
Tân
Tỉ
CanhNhâmMậu
KiếpThươngC.Ấn
KỷẤtĐinh
T.ẤnT.TàiSát
ĐinhKỷ
SátT.Ấn
BínhCanhMậu
QuanKiếpC.Ấn
MậuQuýẤt
C.ẤnThựcT.Tài
Ất
T.Tài
GiápBínhMậu
C.TàiQuanC.Ấn
KỷTânQuý
T.ẤnTỉThực
Quý
Thực
 thuthuhạhạhạxuânxuânxuânđôngđông
Nạp ÂmMộcMộcHỏaHỏaThổThổThủyThủyMộcMộc
VTS của Nhật Chủ
4. Lâm quan
5. Đế vượng
6. Suy
7. Bệnh
8. Tử
9. Mộ
10. Tuyệt
11. Thai
12. Dưỡng
1. Trường sinh
    
(Vận hiện tại)
Thần Sát:
Lộc thần,
Hồng diễm,
Tuế phá*,
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
chi lục hợp (Dậu-Thìn),
chi xung (Dậu-Mão),
Thần Sát:
Dương nhận,
Nguyệt đức quý nhân (Canh),
Thiên y*,
Kiếp sát,
Tương tác:
Củng tam hợp tam hợp (Thân-(Tý)-Thìn),
Thần Sát:
Hoa cái,
Hoa cái*( trụ năm),
Ngũ quỷ*,
Huyết nhận*,
Tương tác:
bán hợp (Mùi-Mão),
Nhật không ,
Thần Sát:
Thiên ất QN,
Thiên Can Đào hoa*,
Câu giảo*,
Tương tác:
nhị hợp (Mậu-Quý),
phá (Ngọ-Mão),
Nhật không ,
Thần Sát:
Dịch mã,
Cô thần,
Dịch mã*( trụ năm),
Cô thần*( trụ năm),
Tang môn*,
Tương tác:
nhị hợp (Đinh-Nhâm),
can khắc (Đinh-Quý),
bán hợp (Tị-Dậu),
Niên không ,
Thần Sát:
Phi nhận*,
Tương tác:
nhị hợp (Bính-Tân),
can khắc (Bính-Nhâm),
hại (Thìn-Mão),
chi lục hợp (Thìn-Dậu),
Niên không ,
Thần Sát:
Lưu hà*,
Tướng tinh,
Tướng tinh*( trụ năm),
Tương tác:
can khắc (Ất-Tân),
hại (Mão-Thìn),
chi xung (Mão-Dậu),
Thần Sát:
Thiên đức quý nhân,
Vong thần,
Tương tác:
tam hội (Dần-Mão-Thìn),
Thần Sát:
Quả tú,
Quả tú*( trụ năm),
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
bán hợp (Sửu-Dậu),
phá* (Sửu-Thìn),
Thần Sát:
Văn xương,
Học đường*,
Đào hoa,
Đào hoa*( trụ năm),
Hồng loan*,
Tam kỳ QN ( sai thứ tự ),
Tương tác:
bán hợp (Tý-Thìn),
hình (Tý-Mão),
phá (Tý-Dậu),


Nhật Chủ vượng suy
Sinh phù: Ức chế:
61% 39%


Thập thần. Lá số và đại vận
 
 Lá số tứ trụNgày để so sánh
Ấn tinh Thổ    8%
  
4%
  
Tỉ Kiếp Kim    53%
  
74%
  
Thực Thương Thủy    20%
  
11%
  
Tài tinh Mộc    20%
  
11%
  
Quan Sát Hỏa    0%
  
0%
  
   
Chính quan Bính 0%
  
0%
  
Thất sát Đinh 0%
  
0%
  
Chính ấn Mậu 8%
  
4%
  
Thiên ấn Kỷ 0%
  
0%
  
Tỉ kiên Tân 53%
  
74%
  
Kiếp tài Canh 0%
  
0%
  
Thực thần Quý 11%
  
6%
  
Thương quan Nhâm 9%
  
5%
  
Chính tài Giáp 0%
  
0%
  
Thiên tài Ất 20%
  
11%
  

moreless
(Thiên Can + Can tàng - Nhật chủ) * Tháng    ? 


 Lá số tứ trụNgày để so sánhTổng hợp
 
Tỉ Kiếp
 
Thực Thương
 
Tài tinh
 
Quan Sát
 
Ấn tinh
53%20%20%8%74%11%11%4%66%14%14%6%


Lựa chọn lá số  
   


Tứ trụ tương tự - Người nổi tiếng


Tương tác  


Nhận xét của khách hàng:
"Lập trình rất tốt, tốt hơn 90% các phần mềm 4P của Trung Quốc (đừng nói đến các lập trình của Anh)" - Ken Lai

"Đặc biệt khuyên dùng cho những người đam mê nghiên cứu Tứ trụ! Cấu trúc đẹp mắt để truy cứu bố cục lá số đặc biệt. Điều tuyệt vời nhất là có vô số các lá số của những người bình thường và nổi tiếng, mọi sơ đồ đã có sẵn dùng cho người sử dụng" - JLim, Five Arts Forum Administrator

Lời cảm ơn đặc biệt tới RapaNui đã giúp đỡ về kiến thức và những lời khuyên quý báu, tới Kim An về bản dịch

Khuyến cáo của tác giả

1. Không nên coi những tính toán bên trên làm cơ sở duy nhất cho mỗi quyết định. Cuộc đời còn phức tạp hơn nhiều những Lá số Tứ Trụ này.
2. Hôm nay là huyền học, ngày mai là vật lí học. Mỗi môn khoa học đều chứa một phần sự thật và đều chứa một phần không chính xác.
3. Một ngày có thể là may, có thể là rủi, kết quả sẽ khác đi phụ thuộc vào việc ta làm gì và hành động như thế nào. Cái rủi dạy cho ta một bài học, cái may khiến ta lười biếng.
4. Sự tùy chọn mạnh hơn cả số phận. Sự tùy chọn chi phối số phận. Quên đi điều đó thật dễ dàng nên chúng ta thường tiếp tục bỏ qua. Đó chính là nguy hiểm và là nguy cơ tiềm ẩn trong các môn mệnh lí.
5. Không nên chờ đợi sự tiên đoán số phận nói với chúng ta điều gì về tương lai, vì tương lai trở thành những trang lịch sử khi chúng ta viết nên chúng. Số phận là sự có thể, lịch sử là cái chúng ta biến sự có thể thành hiện thực.

Đặc điểm nổi bật của BaZi calculator (Lập Lá số Tứ trụ): Lập trình Tứ trụ tính toán các tương tác Can Chi, các Thần Sát, Nạp Âm, Can tàng nắm lệnh, vòng Trường Sinh, độ Vượng Suy của Nhật chủ, các sơ đồ lá số. Đây chính là công cụ đặc biệc hữu ích để đọc lá số Tứ trụ dành cho các chuyên gia Tứ trụ. Trên trang mạng có cả lịch vạn sự Trung Quốc với Phong thủy Huyền không Phi tinh và những thông tin cần thiết khác dành cho việc phân tích lá số Tứ trụ.

Bản quyền của BaZi Calculator: Bạn có thể tự do sao chép lại nội dung của trang mạng này, nhưng vui lòng trích dẫn link nguồn bazi-calculator.com.

Các điều khoản và điều kiện.