คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!คุณต้องเป็นสมาชิก แบบ premium(GOLD) ถึงจะมีสิทธิ์ดูส่วนนี้ได้

Xuan Kong Da Gua - เลือกฤกษ์

 
 
เวลา วัน เดือน ปี  
คุณต้องเป็นสมาชิก แบบ premium(GOLD) ถึงจะมีสิทธิ์ดูส่วนนี้ได้
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -25.76 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.76); RST=9:41  ?  ; วันอังคาร
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -25.66 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.66); RST=9:41; วันศุกร์
 ดวงเกิด
  9:41 RST 15 07 1952
กิ่งฟ้า Yi
 乙
Ren
 壬
Ding
 丁
Ren
 壬
ก้านดิน Si
 巳
Xu
 戌
Wei
 未
Chen
 辰
นับอิมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำ
Hex /
He Tu
7

3
5. รอ
4

4
45. ชุมนุม
6

7
18. เสื่อม
6

4
26. ฝึกตน
ข่วยครอบครัว
 
 
Pi Tai,
Jiji Weiji
 
Pi Tai,
Sun Xian
 
Zhen Xun,
Gen Dui
 
Pi Tai,
Sun Xian
 
ช่วยเหลือ  
ขัดแย้ง  
 วันที่เปรียบเทียบ
9:41 RST 15 07 2022
Ji
 己
Ji
 己
Ding
 丁
Ren
 壬
Si
 巳
Si
 巳
Wei
 未
Yin
 寅
ธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุทอง
8

2
34. อำนาจที่ยิ่งใหญ่
8

2
34. อำนาจที่ยิ่งใหญ่
6

7
18. เสื่อม
9

7
13. ร่วมมือ
Pi Tai,
Heng Yi
 
Pi Tai,
Heng Yi
 
Zhen Xun,
Gen Dui
 
Qian Kun,
Kan Li
 
   

ระดับความมงคล

ดวงเกิด: วัน (8) ไม่ส่งเสิรมปีเกิด (6)
วันที่เปรียบเทีย: ปี (9) ส่งเสริมหลักวันเกิด
วันที่เปรียบเทีย: เดือน (6) ส่งเสริมหลักวันเกิด
วันที่เปรียบเทีย: ยาม (8) ส่งเสริมหลักวันเกิด

วันไม่มงคล

หาฤกษ์สำหรับวัน: 2022-07-15

23:00-0:00 21:00-23:00 19:00-21:00 17:00-19:00 15:00-17:00 13:00-15:00 11:00-13:00 9:00-11:00 7:00-9:00 5:00-7:00 3:00-5:00 1:00-3:00 0:00-1:00
Bing
 丙
Yi
 乙
Jia
 甲
Gui
 癸
Ren
 壬
Xin
 辛
Geng
 庚
Ji
 己
Wu
 戊
Ding
 丁
Bing
 丙
Yi
 乙
Jia
 甲
Zi
 子
Hai
 亥
Xu
 戌
You
 酉
Shen
 申
Wei
 未
Wu
 午
Si
 巳
Chen
 辰
Mao
 卯
Yin
 寅
Chou
 丑
Zi
 子
ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทอง
6
3
27. หล่อเลี้ยง
3
3
35. ก้าวหน้า
7
2
39. ขัดขวาง
2
7
53. พัฒนา
1
7
7. กองทัพ
9
3
6. ขัดแย้ง
8
9
32. ดำรง
8
2
34. อำนาจที่ยิ่งใหญ่
9
6
10. บทบาท
6
9
41. ลด
2
4
37. ครอบครัว
3
6
21. ฟันฝ่า
1
1
2. พลังสำรวม
Heng Yi,
Sun Xian
 
Pi Tai,
Jiji Weiji
 
Jiji Weiji,
Sun Xian
 
Zhen Xun,
Gen Dui
 
Qian Kun,
Kan Li
 
Pi Tai,
Jiji Weiji
 
Heng Yi
 
Pi Tai,
Heng Yi
 
Qian Kun,
Gen Dui
 
Sun Xian
 
Jiji Weiji,
Heng Yi
 
Kan Li,
Zhen Xun
 
Qian Kun,
Zhen Xun
 

ขัดแย้ง (Ri Po)


ดาวพยากรณ์
ดวงเกิด:
Gu Chen / โกวซิ้ง - bad for getting married (men) (BaZi: โกวซิ้ง)
Jue / Extinction - bad for medical treatments


 เวลาวันเดือนปี
ดาวเหิน7465
Tai Sui (15°)SiSiWeiYin
Sui Po  (15°)HaiHaiChouShen
ดาวห้า (45°)ENWSE-
San Sha  (≈75°)EEWN
Wu Ji  (45°)   Shen,You
ทิศแตก 
 เวลาวันเดือนปี
 องศา
Tai Sui142.5-157.5142.5-157.5202.5-217.552.5-67.5
Sui Po322.5-337.5322.5-337.522.5-37.5232.5-247.5
567.5-112.5292.5-337.5112.5-157.50-0
San Sha52.5-127.552.5-127.5232.5-307.5322.5-37.5
Wu Ji   232.5-277.5
 
 

North on top North on bottom
ดาวเหินประจำยาม
 180°
S

N
 0°
แสดง
ผังดาวเหินประจำวัน
 180°
S

N
 0°
แสดง
ผังดาวเหินประจำเดือน
 180°
S

N
 0°
แสดง
ผังดาวเหินประจำปี
 180°
S

N
 0°
แสดง
เวลา+วัน+เดือน+ปี-San Sha
 180°
S

N
 0°
แสดง
 

เวลา
S
624
579
138
N
ผังดาวเหินประจำวัน
S
381
246
795
N
ผังดาวเหินประจำเดือน
S
513
468
927
N
ผังดาวเหินประจำปี
S
492
357
816
N
 Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.