เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: 3.41 (ลองจิจูด: 2.32 + : 1.09); RST=21:48  ?  ; วันอาทิตย์

แหล่งข้อมูล: http://www.astro.com/astro-databank/Šimić, Tatjana
Rodden Rating: A

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -10.01 (ลองจิจูด: -20 + : 9.99); RST=18:50; วันจันทร์
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 Šimić, Tatjana
1963-06-09 21:45, GMT+1, 15.58°. ปรับเวลา: 3.41 (ลองจิจูด: 2.32 + : 1.09); RST=21:48  ? 
  21:48 9 6 1963
กิ่งฟ้า Gui
ปีเกย
Gui
ดิถี
Wu
เจียกัว
Gui
ปีเกย
ก้านดิน Hai
กุน
Wei
มะแม
Wu
มะเมีย
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
JiaRen
HORW
DingYiJi
IWEGQS
JiDing
QSIW
Yi
EG
นับอิมธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุทอง
เทียบดิถี
5. ตี้อ๋วง
9. หมอ
10. เจ๊าะ
1. เชี่ยงแซ
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เทียงเต็ก,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซาฮะ (Hai-Mao-Wei),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซาฮะ (Wei-Mao-Hai),
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
ดาวพยากรณ์:
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซาฮะ (Mao-Wei-Hai),
ผั่ว (Mao-Wu),
จับซิ้ง
 
 Šimić, Tatjana
อิ่ง ธาตุทอง    0%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    36%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    13%
  
ไช้ ธาตุไฟ    16%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    34%
  
  
เจียกัว Wu 18%
  
ชิกสัวะ Ji 16%
  
เจียอิ่ง Geng 0%
  
เพียงอิ่ง Xin 0%
  
ปีเกย Gui 27%
  
เกี๊ยบไช้ Ren 9%
  
เจียะซิ้ง Yi 11%
  
เซียกัว Jia 3%
  
เจียไช้ Bing 0%
  
เพียงไช้ Ding 16%
  

moreless
 Šimić, Tatjana
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
36%13%16%34%
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 

ตั้งค่าการแปรธาตุ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
36% 64%


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่1972-05-07
  05/2052+  (88)05/2042+  (78)05/2032+  (68)05/2022+  (58)05/2012+  (48)05/2002+  (38)05/1992+  (28)05/1982+  (18)05/1972+  (8)06/1963+  
กิ่งฟ้าDing
เพียงไช้
Bing
เจียไช้
Yi
เจียะซิ้ง
Jia
เซียกัว
Gui
ปีเกย
Ren
เกี๊ยบไช้
Xin
เพียงอิ่ง
Geng
เจียอิ่ง
Ji
ชิกสัวะ
Wu
เจียกัว
ก้านดินMao
เถาะ
Yin
ขาล
Chou
ฉลู
Zi
ชวด
Hai
กุน
Xu
จอ
You
ระกา
Shen
วอก
Wei
มะแม
Wu
มะเมีย
ธาตุแฝง
Yi
EG
JiaBingWu
HODWDO
JiXinGui
QSIRFr
Gui
Fr
RenJia
RWHO
WuDingXin
DOIWIR
Xin
IR
GengRenWu
DRRWDO
JiYiDing
QSEGIW
DingJi
IWQS
 springspringwinterwinterwinterautumnautumnautumnsummersummer
นับอิมธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟ
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
    
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาฮะ (Mao-Wei-Hai),
ผั่ว (Mao-Wu),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
หง่วยเต็ก (Bing),
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
เฮ้ง (Chou-Wu),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ถ่อฮวย,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Zi-Wei),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เทียงเต็ก,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซาฮะ (Hai-Mao-Wei),
ดาวพยากรณ์:
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
ผั่ว (Xu-Wei),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Shen-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Wei-Mao-Hai),
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
ดาวพยากรณ์:
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ผั่ว (Wu-Mao),ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.