שעה יום חודש שנה
 
קו אורך:  GMT  
מיקום:
תיקון דקות: 13.75 (קו אורך: 20 + : -6.25); RST=22:25  ?  ; שני

שתף    
 
שעה יום חודש שנה
 
קו אורך:  GMT  
מיקום:
תיקון דקות: 13.75 (קו אורך: 20 + : -6.25); RST=22:25; שני
אפשרויות


more
פרימיוםmore
 
פרסומת
 
 מפת לידה
2024-07-22 22:11, GMT+2, 35°. תיקון דקות: 13.75 (קו אורך: 20 + : -6.25); RST=22:25  ? 
  22:25 22 7 2024
גזעים Xin
שפע דיסהרמוני
Ding
גזע היום
Xin
שפע דיסהרמוני
Jia
משאבים הרמונים
ענפים Hai
חזיר
Hai
חזיר
Wei
כבשה
Chen
דרקון
גזעים חבויים
JiaRen
משא הכוח ה
JiaRen
משא הכוח ה
DingYiJi
מקב המשא דביט ה
YiGuiWu
משא דכוח דביט ד
נא-ייןמתכת אדמהאדמהאש
גזע היום שלבי הצ'י
11. עוברות
11. עוברות
3. נעורים
6. הזדקנות
אינטראקציה
כוכבים:
נובלמן,
חסד הדרקון *,
שדכן אדום*,
אינטרקציה:
חבויים צירוף משולש (Hai-(Mao)-Wei),
עמודות המזל:
חבויים צירוף משולש (Hai-(Mao)-Wei),

גרסת פרימיום – הצג עוד
כוכבים:
נובלמן,
חסד הדרקון *,
שדכן אדום*,
אינטרקציה:
חבויים צירוף משולש (Hai-(Mao)-Wei),
קומבינציה של גזעים שמיימים וגזעים שמיימים נחבאים: עץ
עמודות המזל:
חבויים צירוף משולש (Hai-(Mao)-Wei),

גרסת פרימיום – הצג עוד
כוכבים:
חדר אדום,
כוכב אומנות,
כוכב המחלוקת*,
אינטרקציה:
חבויים צירוף משולש (Wei-(Mao)-Hai),
ריק VOID(היום),
עמודות המזל:
חבויים צירוף משולש (Wei-(Mao)-Hai),

גרסת פרימיום – הצג עוד
כוכבים:
חסד שמיימי (Jia),
חסד חודשי (Jia),
אינטרקציה:

גרסת פרימיום – הצג עוד
 תאריך להשוואה
2024-07-22 22:11, GMT+2, 35°. תיקון דקות: 13.75 (קו אורך: 20 + : -6.25); RST=22:25
22:25 22 7 2024
Xin
שפע דיסהרמוני
Ding
מקבילים הרמונים
Xin
שפע דיסהרמוני
Jia
משאבים הרמונים
Hai
חזיר
Hai
חזיר
Wei
כבשה
Chen
דרקון
JiaRen
משא הכוח ה
JiaRen
משא הכוח ה
DingYiJi
מקב המשא דביט ה
YiGuiWu
משא דכוח דביט ד
מתכת אדמהאדמהאש
11. עוברות
11. עוברות
3. נעורים
6. הזדקנות
כוכבים:
נובלמן,
חסד הדרקון *,
שדכן אדום*,
אינטרקציה:
חבויים צירוף משולש (Hai-(Mao)-Wei),
עמודות המזל:
חבויים צירוף משולש (Hai-(Mao)-Wei),

גרסת פרימיום – הצג עוד
כוכבים:
נובלמן,
חסד הדרקון *,
שדכן אדום*,
אינטרקציה:
חבויים צירוף משולש (Hai-(Mao)-Wei),
קומבינציה של גזעים שמיימים וגזעים שמיימים נחבאים: עץ
עמודות המזל:
חבויים צירוף משולש (Hai-(Mao)-Wei),

גרסת פרימיום – הצג עוד
כוכבים:
חדר אדום,
כוכב אומנות,
כוכב המחלוקת*,
אינטרקציה:
חבויים צירוף משולש (Wei-(Mao)-Hai),
ריק VOID(היום),
עמודות המזל:
חבויים צירוף משולש (Wei-(Mao)-Hai),

גרסת פרימיום – הצג עוד
כוכבים:
חסד שמיימי (Jia),
חסד חודשי (Jia),
כוכב אומנות*עמודת השנה,
אינטרקציה:

גרסת פרימיום – הצג עוד
  ציון 10 עמודות המזל
 
2024–2029
Xin
שפע דיסהרמוני
Wei
כבשה
DingYiJi
מקב המשא דביט ה
אדמה
3. נעורים
כוכבים:
חדר אדום,
כוכב אומנות,
כוכב המחלוקת*,
אינטרקציה:
חבויים צירוף משולש (Wei-(Mao)-Hai),
ריק VOID(היום),
עמודות המזל:
חבויים צירוף משולש (Wei-(Mao)-Hai),

גרסת פרימיום – הצג עוד

קבע טרנספורמציה


ציון 10עמודות המזל
תחילת 10 עמודות המזל: 2029-05-22
  05/2109+  (84)05/2099+  (74)05/2089+  (64)05/2079+  (54)05/2069+  (44)05/2059+  (34)05/2049+  (24)05/2039+  (14)05/2029+  (4)07/2024+  
גזעיםGeng
שפע הרמוני
Ji
ביטוי הרמוני
Wu
ביטוי דיסהרמוני
Ding
מקבילים הרמונים
Bing
מקבילים דיסהרמונים
Yi
משאבים דיסהרמונים
Jia
משאבים הרמונים
Gui
כוח דיסהרמוני
Ren
כוח הרמוני
Xin
שפע דיסהרמוני
ענפיםChen
דרקון
Mao
ארנבת
Yin
נמר
Chou
שור
Zi
עכברוש
Hai
חזיר
Xu
כלב
You
תרנגול
Shen
קוף
Wei
כבשה
גזעים חבויים
WuGuiYi
ביט דכוח דמשא ד
Yi
משא ד
JiaBingWu
משא המקב דביט ד
JiXinGui
ביט השפע דכוח ד
Gui
כוח ד
RenJia
כוח המשא ה
WuDingXin
ביט דמקב השפע ד
Xin
שפע ד
GengRenWu
שפע הכוח הביט ד
JiYiDing
ביט המשא דמקב ה
 אביבאביבאביבחורף חורף חורף סתיוסתיוסתיוקיץ
נא-ייןמתכת אדמהאדמהמים מים אשאשמתכת מתכת אדמה
גזע היום שלבי הצ'י
6. הזדקנות
7. מחלה
8. מוות
9. קבר
10. ריק
11. עוברות
12. הריון
1. לידה
2. אמבטיה (ילדות)
3. נעורים
    
כוכבים:
כוכב אומנות*עמודת השנה,
אינטרקציה:
קלאש בין גזעים (Geng-Jia),
כוכבים:
פרח הרומנטיקה*,
כוכב המפקד,
אינטרקציה:
קומבינציה של גזעים (Ji-Jia),
צירוף משולש (Mao-Wei-Hai),
נזק (Mao-Chen),
ריק VOID (השנה),
כוכבים:
כוכב מוות,
כוכב לבדות,
סוס נסיעות*עמודת השנה,
אינטרקציה:
קומבינציה של ענפים (Yin-Hai),
הרס (Yin-Hai),
ריק VOID (השנה),
כוכבים:
סכין מעופפת*,
כוכב בדידות/אלמנות*עמודת השנה,
אינטרקציה:
קלאש בין ענפים (Chou-Wei),
הרס* (Chou-Chen),
כוכבים:
פריחת האפרסק ליד הבריכה,
כוכב המפקד*עמודת השנה,
אינטרקציה:
קומבינציה של גזעים (Bing-Xin),
צירוף משולש חלקי (Zi-Chen),
נזק (Zi-Wei),
כוכבים:
נובלמן,
חסד הדרקון *,
שדכן אדום*,
אינטרקציה:
קלאש בין גזעים (Yi-Xin),
חבויים צירוף משולש (Hai-(Mao)-Wei),
כוכבים:
חסד שמיימי (Jia),
חסד חודשי (Jia),
כוכב בדידות/אלמנות,
כוכב הפסדים כספיים*,
אינטרקציה:
הרס (Xu-Wei),
קלאש בין ענפים (Xu-Chen),
כוכבים:
כוכב אקדמיה ,
כוכב אומנות,
סכין מגואלת בדם*,
פריחת האפרסק ליד הבריכה*עמודת השנה,
אינטרקציה:
קלאש בין גזעים (Gui-Ding),
קומבינציה של ענפים (You-Chen),
כוכבים:
כרכרה מזהב/ מנעול מזהב,
עננים אדומים*,
כוכב שודד,
סכין בגב*,
אינטרקציה:
קומבינציה של גזעים (Ren-Ding),
נזק (Shen-Hai),
(תקופה נוכחית)
כוכבים:
חדר אדום,
כוכב אומנות,
כוכב המחלוקת*,
אינטרקציה:
חבויים צירוף משולש (Wei-(Mao)-Hai),
ריק VOID(היום),


חוזק גזע היום
אלמנטים תומכים : אלמנטים שאינם תומכים :
45% 55%


ציון 10 האלים - מפת לידה ועמודות המזל
 
 מפת לידהתאריך להשוואה
משאבים עץ    41%
  
30%
  
מקבילים (DM) אש    4%
  
19%
  
ביטוי אדמה    22%
  
22%
  
שפע מתכת     18%
  
18%
  
כוח מים     15%
  
10%
  
   
כוח הרמוני Ren 13%
  
9%
  
כוח דיסהרמוני Gui 2%
  
1%
  
משאבים הרמונים Jia 33%
  
22%
  
משאבים דיסהרמונים Yi 8%
  
8%
  
מקבילים הרמונים Ding 4%
  
19%
  
מקבילים דיסהרמונים Bing 0%
  
0%
  
ביטוי הרמוני Ji 11%
  
15%
  
ביטוי דיסהרמוני Wu 11%
  
7%
  
שפע הרמוני Geng 0%
  
0%
  
שפע דיסהרמוני Xin 18%
  
18%
  
moreless
(גזעים + גזעים חבויים - גזע היום) * חודש    ? 


 מפת לידהתאריך להשוואהסה"כ
 
מקבילים (DM)
 
ביטוי
 
שפע
 
כוח
 
משאבים
4%22%18%15%41%19%22%18%10%30%13%22%18%12%35%


טבלת אופציות  
   כיצד להדפיס


תאריכים דומים - תאריכי לידה של מפורסמים


אינטרקציה  


המלצות
"התוכנה טובה מאוד, יותר מ-90% מתוכנת ה-4P הסינית (תשכחו מהאנגלית)" - קן לאי

"מומלץ מאוד לחוקרים וחובבי באזי רציניים! פיצ'רים לחיפוש תצורות תרשים ספציפיות. והחלק הטוב ביותר הוא מאות מפות לידה של אנשים מפורסמים רגילים, כל המפות הוטמעו במערכת, עבור המשתמשים! - JLim, מנחה עולמי של פורום חמשת האמנויות

תודה מיוחדת ל: RapaNui על הידע והייעוץ, Hagit על התרגום

כתב ויתור / הערת מחבר

1. חישובים המפורטים לעיל אינם צריכים להיות השיקול היחיד בקבלת החלטות. החיים הרבה יותר מורכבים מהתרשימים האלה.
2. מה שהיום מוגדר כמטפיזיקה, יהיה פיזיקה מחר. כל מדע טומן בחובו אמת כלשהי, תוך שהוא לא יציב במידה מסוימת.
3. גם אם יום נראה מוצלח / לא משמח, התוצאות שלו עשויות להיות שונות בהתאם למה שאנחנו בוחרים לעשות ואיך שאנחנו פועלים. מזל רע מלמד אותנו, מזל טוב הופך אותנו לעצלנים.
4. הרצון החופשי מתגבר על הגורל. לשכוח מחופש הבחירה זה נוח, אז אנחנו רגילים לעשות זאת. זו הסכנה של מדע הגורל.
5. אל לנו לצפות שהתוכנה תספר לנו את האמת לגבי עתידנו, שכן העתיד הופך להיסטוריה שבה - על סמך מה שניתן לנו - אנו אלו שמייצרים אותו בעצמנו. הגורל הוא מדבר על פוטנציאל, ההיסטוריה היא מה שאנחנו עושים ממנה.

תוכנת ה BaZi: מחשבון ה-Bazi סופר אינטראקציות בין גזע וענפים, כוכבים סמליים, שלבי Na Yin, DHHS, צ'י, חוזק מאסטר יום, מייצר תרשימים. זה מיועד ליועצי BaZi ככלי מועיל לקריאות BaZi. Online Tong Shu גם מציג כוכבים מעופפים תרשימי פנג שואי ומידע אחר שימושי בעת הכנת ניתוח BaZi.

כדי להוסיף קישור ל-bazi-calculator.com בתמורה.

תנאים | מדיניות פרטיות וקבצי עוגיות.