เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: 12.81 (ลองจิจูด: 11.72 + : 1.09); RST=8:57  ?  ; วันอาทิตย์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).

แหล่งข้อมูล: http://www.astro.com/astro-databank/Depp, Johnny
Rodden Rating: AA

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -17.57 (ลองจิจูด: -20 + : 2.43); RST=2:19; วันศุกร์
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 Depp, Johnny
1963-06-09 08:44, GMT-6, -87.07°. ปรับเวลา: 12.81 (ลองจิจูด: 11.72 + : 1.09); RST=8:57  ? 
  8:57 9 6 1963
กิ่งฟ้า Bing
เจียไช้
Gui
ดิถี
Wu
เจียกัว
Gui
ปีเกย
ก้านดิน Chen
มะโรง
Wei
มะแม
Wu
มะเมีย
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
YiGuiWu
EGFrDO
DingYiJi
IWEGQS
JiDing
QSIW
Yi
EG
นับอิมธาตุดินธาตุไม้ธาตุไฟธาตุทอง
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
9. หมอ
10. เจ๊าะ
1. เชี่ยงแซ
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
ดาวพยากรณ์:
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
เฮ้ง (Mao-Chen),
ผั่ว (Mao-Wu),
จับซิ้ง
 
 Depp, Johnny
อิ่ง ธาตุทอง    0%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    15%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    12%
  
ไช้ ธาตุไฟ    32%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    42%
  
  
เจียกัว Wu 27%
  
ชิกสัวะ Ji 15%
  
เจียอิ่ง Geng 0%
  
เพียงอิ่ง Xin 0%
  
ปีเกย Gui 15%
  
เกี๊ยบไช้ Ren 0%
  
เจียะซิ้ง Yi 12%
  
เซียกัว Jia 0%
  
เจียไช้ Bing 17%
  
เพียงไช้ Ding 15%
  
moreless
 Depp, Johnny
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
15%12%32%42%
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 

ตั้งค่าการแปรธาตุ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
15% 85%


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่1964-06-13
  06/2044+  (81)06/2034+  (71)06/2024+  (61)06/2014+  (51)06/2004+  (41)06/1994+  (31)06/1984+  (21)06/1974+  (11)06/1964+  (1)06/1963+  
กิ่งฟ้าJi
ชิกสัวะ
Geng
เจียอิ่ง
Xin
เพียงอิ่ง
Ren
เกี๊ยบไช้
Gui
ปีเกย
Jia
เซียกัว
Yi
เจียะซิ้ง
Bing
เจียไช้
Ding
เพียงไช้
Wu
เจียกัว
ก้านดินYou
ระกา
Xu
จอ
Hai
กุน
Zi
ชวด
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
Chen
มะโรง
Si
มะเส็ง
Wu
มะเมีย
ธาตุแฝง
Xin
IR
XinDingWu
IRIWDO
JiaRen
HORW
Gui
Fr
GuiXinJi
FrIRQS
WuBingJia
DODWHO
Yi
EG
YiGuiWu
EGFrDO
WuGengBing
DODRDW
JiDing
QSIW
 autumnautumnwinterwinterwinterspringspringspringsummersummer
นับอิมธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟ
เทียบดิถี
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
    
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ผั่ว (Xu-Wei),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เทียงเต็ก,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ซาฮะ (Hai-Mao-Wei),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ถ่อฮวย,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ผั่ว* (Chou-Chen),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
เฮ้ง (Chou-Wu),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ,
หลิวเฮี้ย*,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Yin-Mao-Chen),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
เฮ้ง (Mao-Chen),
ผั่ว (Mao-Wu),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
เอี๊ยะเบ้,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซาหวย (Si-Wu-Wei),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ผั่ว (Wu-Mao),ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.