Lập Lá số Tứ Trụ logo

Lập Lá số Tứ TrụThần SátCô thần

Tên tiếng Trung: GuChen / 孤辰

Tên tiêng Anh: Solitary Star, Hermit loner, Solitary Time,


Nghĩa:
 
- xa lánh mọi người, thích ở một mình
- độc thân (cũng được gọi là sao độc thân)
- sao có thể mang lại điều không may cho gia đình
- với các Địa Chi trên lá số: ích kỉ
- với sao Cô thần / Quả tú: xa lánh mọi người, là nhà tu khổ hạnh

Sao này lấy theo Chi Ngày làm mốc.