Giờ:phút Ngày Tháng Năm
 
Kinh độ:  GMT  
Nhập nơi sinh:
Hiệu chỉnh phút: -13.77 (Kinh độ: 0 + : -13.77); Thời gian Mặt Trời thực=20:56  ?  ; thứ sáu
Lưu ý một vài trụ đang ở vùng biên (Giờ:phút).

Chia sẻ    
 
Giờ:phút Ngày Tháng Năm
 
Kinh độ:  GMT  
Nhập nơi sinh:
Hiệu chỉnh phút: -13.77 (Kinh độ: 0 + : -13.77); Thời gian Mặt Trời thực=20:56; thứ sáu
Lưu ý một vài trụ đang ở vùng biên (Giờ:phút).
Lựa chọn
more
Lựa chọn Premiummore
 
Quảng cáo
 
 Lá số tứ trụ
2023-02-03 21:10, GMT+7, 105°. Hiệu chỉnh phút: -13.77 (Kinh độ: 0 + : -13.77); Thời gian Mặt Trời thực=20:56  ? 
  2023 2 3 20:56
Thiên Can Nhâm
Tỉ kiên
Quý
Kiếp tài
Nhâm
Nhật chủ
Canh
Thiên ấn
Địa Chi Dần
Dần
Sửu
Sửu
Thìn
Thìn
Tuất
Tuất
Can tàng
MậuBínhGiáp
SátT.TàiThực
QuýTânKỷ
KiếpC.ẤnQuan
ẤtQuýMậu
ThươngKiếpSát
TânĐinhMậu
C.ẤnC.TàiSát
Nạp ÂmKimMộcThủyKim
VTS của Nhật Chủ
7. Bệnh
6. Suy
9. Mộ
3. Quan đới
Tương tác
Thần Sát:
Văn xương,
Dịch mã,
Tương tác:

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Kim dư*,
Quả tú,
Quả tú*( trụ năm),
Hồng loan*,
Tương tác:
phá* (Sửu-Thìn),
Đại vận:
phá (Sửu-Thìn),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Tang môn*,
Khôi cương,
Tương tác:
chi xung (Thìn-Tuất),
phá* (Thìn-Sửu),
Niên không ,
Đại vận:
chi xung (Thìn-Tuất),
phá (Thìn-Sửu),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Thiên đức quý nhân (Canh),
Nguyệt đức quý nhân (Canh),
Hoa cái*( trụ năm),
Tương tác:
chi xung (Tuất-Thìn),
Đại vận:
chi xung (Tuất-Thìn),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
 Đại vận 10 năm
 
2023–2023
Quý
Kiếp tài
Sửu
Sửu
QuýTânKỷ
KiếpC.ẤnQuan
Mộc
6. Suy
Thần Sát:
Kim dư*,
Quả tú,
Quả tú*( trụ năm),
Hồng loan*,
Tương tác:
phá* (Sửu-Thìn),
Đại vận:
phá (Sửu-Thìn),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
 Ngày để so sánh
2023-02-03 21:10, GMT+7, 105°. Hiệu chỉnh phút: -13.77 (Kinh độ: 0 + : -13.77); Thời gian Mặt Trời thực=20:56
2023 2 3 20:56
Nhâm
Tỉ kiên
Quý
Kiếp tài
Nhâm
Tỉ kiên
Canh
Thiên ấn
Dần
Dần
Sửu
Sửu
Thìn
Thìn
Tuất
Tuất
MậuBínhGiáp
SátT.TàiThực
QuýTânKỷ
KiếpC.ẤnQuan
ẤtQuýMậu
ThươngKiếpSát
TânĐinhMậu
C.ẤnC.TàiSát
KimMộcThủyKim
7. Bệnh
6. Suy
9. Mộ
3. Quan đới
Thần Sát:
Văn xương,
Dịch mã,
Tương tác:

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Kim dư*,
Quả tú,
Quả tú*( trụ năm),
Hồng loan*,
Tương tác:
phá* (Sửu-Thìn),
Đại vận:
phá (Sửu-Thìn),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Hoa cái,
Tang môn*,
Khôi cương,
Tương tác:
chi xung (Thìn-Tuất),
phá* (Thìn-Sửu),
Niên không ,
Đại vận:
chi xung (Thìn-Tuất),
phá (Thìn-Sửu),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...
Thần Sát:
Thiên đức quý nhân (Canh),
Nguyệt đức quý nhân (Canh),
Hoa cái*( trụ năm),
Tương tác:
chi xung (Tuất-Thìn),
Đại vận:
chi xung (Tuất-Thìn),

Phiên bản Premium hiển thị thêm...

Đặt hóa thần


Đại vận mười năm
Khởi đại vận: 2023-04-09
  02/2023+  04/2023+  04/2033+  (10)04/2043+  (20)04/2053+  (30)04/2063+  (40)04/2073+  (50)04/2083+  (60)04/2093+  (70)04/2103+  (80)
Thiên CanQuý
Kiếp tài
Giáp
Thực thần
Ất
Thương quan
Bính
Thiên tài
Đinh
Chính tài
Mậu
Thất sát
Kỷ
Chính quan
Canh
Thiên ấn
Tân
Chính ấn
Nhâm
Tỉ kiên
Địa ChiSửu
Sửu
Dần
Dần
Mão
Mão
Thìn
Thìn
Tị
Tị
Ngọ
Ngọ
Mùi
Mùi
Thân
Thân
Dậu
Dậu
Tuất
Tuất
Can tàng
QuýTânKỷ
KiếpC.ẤnQuan
MậuBínhGiáp
SátT.TàiThực
Ất
Thương
ẤtQuýMậu
ThươngKiếpSát
MậuCanhBính
SátT.ẤnT.Tài
KỷĐinh
QuanC.Tài
ĐinhẤtKỷ
C.TàiThươngQuan
MậuNhâmCanh
SátTỉT.Ấn
Tân
C.Ấn
TânĐinhMậu
C.ẤnC.TàiSát
 đôngxuânxuânxuânhạhạhạthuthuthu
Nạp ÂmMộcThủyThủyThổThổHỏaHỏaMộcMộcThủy
VTS của Nhật Chủ
6. Suy
7. Bệnh
8. Tử
9. Mộ
10. Tuyệt
11. Thai
12. Dưỡng
1. Trường sinh
2. Mộc dục
3. Quan đới
    
(Vận hiện tại)
Thần Sát:
Kim dư*,
Quả tú,
Quả tú*( trụ năm),
Hồng loan*,
Tương tác:
phá* (Sửu-Thìn),
Thần Sát:
Văn xương,
Dịch mã,
Tương tác:
can khắc (Giáp-Canh),
Thần Sát:
Thiên ất QN,
Đào hoa*( trụ năm),
Tương tác:
nhị hợp (Ất-Canh),
tam hội (Mão-Dần-Thìn),
chi lục hợp (Mão-Tuất),
hại (Mão-Thìn),
Thần Sát:
Hoa cái,
Tang môn*,
Tương tác:
can khắc (Bính-Nhâm),
chi xung (Thìn-Tuất),
phá* (Thìn-Sửu),
Niên không ,
Thần Sát:
Kiếp sát,
Cô thần,
Cô thần*( trụ năm),
Câu giảo*,
Tương tác:
nhị hợp (Đinh-Nhâm),
can khắc (Đinh-Quý),
Củng tam hợp tam hợp (Tị-(Dậu)-Sửu),
hại (Tị-Dần),
Niên không ,
Thần Sát:
Phi nhận*,
Tướng tinh*( trụ năm),
Ngũ quỷ*,
Tương tác:
nhị hợp (Mậu-Quý),
tam hợp (Ngọ-Dần-Tuất),
hại (Ngọ-Sửu),
Nhật không ,
Tương tác:
vô ân chi hình (Mùi-Sửu-Tuất),
phá (Mùi-Tuất),
chi xung (Mùi-Sửu),
Nhật không ,
Thần Sát:
Học đường*,
Thiên đức quý nhân (Canh),
Nguyệt đức quý nhân (Canh),
Dịch mã*( trụ năm),
Tuế phá*,
Huyết nhận*,
Tương tác:
Củng tam hợp tam hợp (Thân-(Tý)-Thìn),
chi xung (Thân-Dần),
Thần Sát:
Thiên Can Đào hoa*,
Đào hoa,
Long đức*,
Tương tác:
bán hợp (Dậu-Sửu),
hại (Dậu-Tuất),
chi lục hợp (Dậu-Thìn),
Thần Sát:
Hoa cái*( trụ năm),
Tương tác:
chi xung (Tuất-Thìn),
thiên địa tổ hợp: Mộc


Nhật Chủ vượng suy
Sinh phù: Ức chế:
62% 38%


Thập thần. Lá số và đại vận
 
 Lá số tứ trụNgày để so sánh
Ấn tinh Kim    23%
  
18%
  
Tỉ Kiếp Thủy    39%
  
51%
  
Thực Thương Mộc    6%
  
4%
  
Tài tinh Hỏa    3%
  
2%
  
Quan Sát Thổ    29%
  
26%
  
   
Chính quan Kỷ 9%
  
12%
  
Thất sát Mậu 20%
  
14%
  
Chính ấn Tân 7%
  
7%
  
Thiên ấn Canh 16%
  
11%
  
Tỉ kiên Nhâm 16%
  
22%
  
Kiếp tài Quý 23%
  
29%
  
Thực thần Giáp 4%
  
3%
  
Thương quan Ất 1%
  
1%
  
Chính tài Đinh 1%
  
1%
  
Thiên tài Bính 1%
  
1%
  
moreless
(Thiên Can + Can tàng - Nhật chủ) * Tháng    ? 


 Lá số tứ trụNgày để so sánhTổng hợp
 
Tỉ Kiếp
 
Thực Thương
 
Tài tinh
 
Quan Sát
 
Ấn tinh
39%6%3%29%23%51%4%2%26%18%46%5%2%27%20%


Lựa chọn lá số  
   


Tứ trụ tương tự - Người nổi tiếng


Tương tác  


Nhận xét của khách hàng:
"Lập trình rất tốt, tốt hơn 90% các phần mềm 4P của Trung Quốc (đừng nói đến các lập trình của Anh)" - Ken Lai

"Đặc biệt khuyên dùng cho những người đam mê nghiên cứu Tứ trụ! Cấu trúc đẹp mắt để truy cứu bố cục lá số đặc biệt. Điều tuyệt vời nhất là có vô số các lá số của những người bình thường và nổi tiếng, mọi sơ đồ đã có sẵn dùng cho người sử dụng" - JLim, Five Arts Forum Administrator

Lời cảm ơn đặc biệt tới RapaNui đã giúp đỡ về kiến thức và những lời khuyên quý báu, tới Kim An về bản dịch

Khuyến cáo của tác giả

1. Không nên coi những tính toán bên trên làm cơ sở duy nhất cho mỗi quyết định. Cuộc đời còn phức tạp hơn nhiều những Lá số Tứ Trụ này.
2. Hôm nay là huyền học, ngày mai là vật lí học. Mỗi môn khoa học đều chứa một phần sự thật và đều chứa một phần không chính xác.
3. Một ngày có thể là may, có thể là rủi, kết quả sẽ khác đi phụ thuộc vào việc ta làm gì và hành động như thế nào. Cái rủi dạy cho ta một bài học, cái may khiến ta lười biếng.
4. Sự tùy chọn mạnh hơn cả số phận. Sự tùy chọn chi phối số phận. Quên đi điều đó thật dễ dàng nên chúng ta thường tiếp tục bỏ qua. Đó chính là nguy hiểm và là nguy cơ tiềm ẩn trong các môn mệnh lí.
5. Không nên chờ đợi sự tiên đoán số phận nói với chúng ta điều gì về tương lai, vì tương lai trở thành những trang lịch sử khi chúng ta viết nên chúng. Số phận là sự có thể, lịch sử là cái chúng ta biến sự có thể thành hiện thực.

Đặc điểm nổi bật của BaZi calculator (Lập Lá số Tứ trụ): Lập trình Tứ trụ tính toán các tương tác Can Chi, các Thần Sát, Nạp Âm, Can tàng nắm lệnh, vòng Trường Sinh, độ Vượng Suy của Nhật chủ, các sơ đồ lá số. Đây chính là công cụ đặc biệc hữu ích để đọc lá số Tứ trụ dành cho các chuyên gia Tứ trụ. Trên trang mạng có cả lịch vạn sự Trung Quốc với Phong thủy Huyền không Phi tinh và những thông tin cần thiết khác dành cho việc phân tích lá số Tứ trụ.

Bản quyền của BaZi Calculator: Bạn có thể tự do sao chép lại nội dung của trang mạng này, nhưng vui lòng trích dẫn link nguồn bazi-calculator.com.

Các điều khoản và điều kiện.