คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

Advertisement
 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -25.32 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.32); RST=11:37  ?  ; วันพุธ
 
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -9.24 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 10.76); RST=3:59; วันศุกร์
ออพชั่น


more


Yi Jing Astrology Calculator


Pre heaven:

x
37 - 45
31 - 36
22 - 30
13 - 21
7 - 12
1 - 6
56. พเนจร

 

25
 
38

Post heaven:

O
61 - 69
55 - 60
46 - 54
85 - 93
79 - 84
70 - 78
30. พลังไฟ


Calculations
Stem numbers: 6, 1, 2, 6
Branch numbers I : 3, 4, 5, 2
Branch numbers II: 8, 9, 10, 7
Odd numbers: 1, 3, 5, 9, 7
Even numbers: 6, 2, 6, 4, 2, 8, 10
Heavenly no: 25
Earthly no: 38
Pre Heaven:
Heavenly trigram: 9
Earthly trigram: 8
Heaven on top: yes
Upper trigram: 9
Lower trigram: 8
Changing line: 1


Auspiciousness
Lines:
Pre-Heaven changing line is bonded: yes
Pre-Heaven changing line is approp. positioned: no
Pre-Heaven changing line number (1) is auspicious: no
Natural order:
Yang month: Heavenly number is greater than Earthly number: no
Heavenly and Earthly numbers:
Heavenly Number 25 is perfect for men
Orphaned yin number with even remainder
Flows - Yuan Qi & Hua Gong (mouse over to show):
FlowsHeavenEarthFame
FlowCount.FlowCount.FlowCount.
Trigram
Pre&Post Heaven
1x

3x
Pre&Post Nuclear
2x

 
Yi Jing Astrology Calculator / He Luo Li Shu Calculator
Sources:
Harmen Mesker "Yijing Astrologie"
Lily Chung, Jin Peh "Four Pillars of Destiny - Your Life Numbers and Hexagrams from the I Ching"
Sherrill & Chu "The Astrology of I Cing"
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.