คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -28.13 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -8.13); RST=18:16  ?  ; วันอาทิตย์
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -28.13 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -8.13); RST=18:16; วันอาทิตย์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
 
 ดวงเกิด
2023-03-19 18:44, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -28.13 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -8.13); RST=18:16  ? 
  18:16 19 3 2023
กิ่งฟ้า Ding
เกี๊ยบไช้
Bing
ดิถี
Yi
เจียอิ่ง
Gui
เจียกัว
ก้านดิน You
ระกา
Zi
ชวด
Mao
เถาะ
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
Xin
DW
Gui
DO
Yi
DR
Yi
DR
นับอิมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทอง
เทียบดิถี
8. ซี่
11. ทอ
2. มกยก
2. มกยก
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ผั่ว (You-Zi),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ผั่ว (You-Zi),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Zi-You),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
ผั่ว (Zi-You),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2023-03-19 18:44, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -28.13 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -8.13); RST=18:16
18:16 19 3 2023
Ding
เกี๊ยบไช้
Bing
ปีเกย
Yi
เจียอิ่ง
Gui
เจียกัว
You
ระกา
Zi
ชวด
Mao
เถาะ
Mao
เถาะ
Xin
DW
Gui
DO
Yi
DR
Yi
DR
ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทอง
8. ซี่
11. ทอ
2. มกยก
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ผั่ว (You-Zi),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ผั่ว (You-Zi),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Zi-You),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
ผั่ว (Zi-You),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2023–2027
Yi
เจียอิ่ง
Mao
เถาะ
Yi
DR
ธาตุน้ำ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2023
Bing
ปีเกย
Shen
วอก
WuRenGeng
EGQSIW
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2027-09-22
  09/2107+  (84)09/2097+  (74)09/2087+  (64)09/2077+  (54)09/2067+  (44)09/2057+  (34)09/2047+  (24)09/2037+  (14)09/2027+  (4)03/2023+  
กิ่งฟ้าBing
ปีเกย
Ding
เกี๊ยบไช้
Wu
เจียะซิ้ง
Ji
เซียกัว
Geng
เพียงไช้
Xin
เจียไช้
Ren
ชิกสัวะ
Gui
เจียกัว
Jia
เพียงอิ่ง
Yi
เจียอิ่ง
ก้านดินWu
มะเมีย
Wei
มะแม
Shen
วอก
You
ระกา
Xu
จอ
Hai
กุน
Zi
ชวด
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
JiDing
HORW
DingYiJi
RWDRHO
WuRenGeng
EGQSIW
Xin
DW
XinDingWu
DWRWEG
JiaRen
IRQS
Gui
DO
GuiXinJi
DODWHO
WuBingJia
EGFrIR
Yi
DR
 summersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinterspringspring
นับอิมธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำ
เทียบดิถี
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
    
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เกาเก้า*,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (You-Zi),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
เฮ้ง (Xu-You),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ผั่ว (Zi-You),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
หง่วยเต็ก (Jia),
เทียงอิก*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ซำคี้ของฟ้า (ถูกตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
78% 22%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุไม้    67%
  
64%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    11%
  
19%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    0%
  
1%
  
ไช้ ธาตุทอง    7%
  
7%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    15%
  
9%
  
   
เจียกัว Gui 15%
  
9%
  
ชิกสัวะ Ren 0%
  
1%
  
เจียอิ่ง Yi 67%
  
64%
  
เพียงอิ่ง Jia 0%
  
0%
  
ปีเกย Bing 0%
  
13%
  
เกี๊ยบไช้ Ding 11%
  
6%
  
เจียะซิ้ง Wu 0%
  
1%
  
เซียกัว Ji 0%
  
0%
  
เจียไช้ Xin 7%
  
4%
  
เพียงไช้ Geng 0%
  
3%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
11%7%15%67%19%1%7%9%64%16%1%7%11%65%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.