คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -32.39 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -12.39); RST=2:42  ?  ; วันพฦหัสบดี
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -32.39 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -12.39); RST=2:42; วันพฦหัสบดี
ออพชั่น

more

more

Advertisement
 
 ดวงเกิด
2023-01-26 03:14, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -32.39 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -12.39); RST=2:42  ? 
  2:42 26 1 2023
กิ่งฟ้า Yi
เกี๊ยบไช้
Jia
ดิถี
Gui
เจียอิ่ง
Ren
เพียงอิ่ง
ก้านดิน Chou
ฉลู
Shen
วอก
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
ธาตุแฝง
GuiXinJi
DRDODW
WuRenGeng
IWIRQS
GuiXinJi
DRDODW
WuBingJia
IWEGFr
นับอิมธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุทอง
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
10. เจ๊าะ
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2023-01-26 03:14, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -32.39 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -12.39); RST=2:42
2:42 26 1 2023
Yi
เกี๊ยบไช้
Jia
ปีเกย
Gui
เจียอิ่ง
Ren
เพียงอิ่ง
Chou
ฉลู
Shen
วอก
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
GuiXinJi
DRDODW
WuRenGeng
IWIRQS
GuiXinJi
DRDODW
WuBingJia
IWEGFr
ธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุทอง
3. กวงตั่ว
10. เจ๊าะ
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2023–2026
Gui
เจียอิ่ง
Chou
ฉลู
GuiXinJi
DRDODW
ธาตุไม้
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2023
Bing
เจียะซิ้ง
Shen
วอก
WuRenGeng
IWIRQS
ธาตุไฟ
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2026-03-19
  03/2106+  (83)03/2096+  (73)03/2086+  (63)03/2076+  (53)03/2066+  (43)03/2056+  (33)03/2046+  (23)03/2036+  (13)03/2026+  (3)01/2023+  
กิ่งฟ้าRen
เพียงอิ่ง
Xin
เจียกัว
Geng
ชิกสัวะ
Ji
เจียไช้
Wu
เพียงไช้
Ding
เซียกัว
Bing
เจียะซิ้ง
Yi
เกี๊ยบไช้
Jia
ปีเกย
Gui
เจียอิ่ง
ก้านดินXu
จอ
You
ระกา
Shen
วอก
Wei
มะแม
Wu
มะเมีย
Si
มะเส็ง
Chen
มะโรง
Mao
เถาะ
Yin
ขาล
Chou
ฉลู
ธาตุแฝง
XinDingWu
DOHOIW
Xin
DO
WuRenGeng
IWIRQS
DingYiJi
HORWDW
JiDing
DWHO
WuGengBing
IWQSEG
YiGuiWu
RWDRIW
Yi
RW
WuBingJia
IWEGFr
GuiXinJi
DRDODW
 autumnautumnautumnsummersummersummerspringspringspringwinter
นับอิมธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
    
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
ถ่อฮวย,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
เฮ้ง (Wu-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
63% 37%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุน้ำ    44%
  
42%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    18%
  
18%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    2%
  
6%
  
ไช้ ธาตุดิน    24%
  
22%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    11%
  
13%
  
   
เจียกัว Xin 5%
  
4%
  
ชิกสัวะ Geng 7%
  
8%
  
เจียอิ่ง Gui 24%
  
27%
  
เพียงอิ่ง Ren 20%
  
15%
  
ปีเกย Jia 7%
  
11%
  
เกี๊ยบไช้ Yi 11%
  
7%
  
เจียะซิ้ง Bing 2%
  
6%
  
เซียกัว Ding 0%
  
0%
  
เจียไช้ Ji 18%
  
17%
  
เพียงไช้ Wu 6%
  
6%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
18%2%24%11%44%18%6%22%13%42%18%4%23%12%43%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.