คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -29.14 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -9.14); RST=8:53  ?  ; วันพุธ
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -29.14 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -9.14); RST=8:53; วันพุธ
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2020-01-15 09:23, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -29.14 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -9.14); RST=8:53
  8:53 RST 15 1 2020
กิ่งฟ้า Jia
 甲
เจียอิ่ง
Ding
 丁
ดิถี
Ding
 丁
ปีเกย
Ji
 己
เจียะซิ้ง
ก้านดิน Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Chou
 丑
ฉลู
Hai
 亥
กุน
ธาตุแฝง
YiGuiWu
IRQSHO
WuGengBing
HODWRW
GuiXinJi
QSIWEG
JiaRen
DRDO
นับอิมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุไม้
เทียบดิถี
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
9. หมอ
11. ทอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2020-01-15 09:23, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -29.14 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -9.14); RST=8:53
8:53 RST 15 1 2020
Jia
 甲
เจียอิ่ง
Ding
 丁
ปีเกย
Ding
 丁
ปีเกย
Ji
 己
เจียะซิ้ง
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Chou
 丑
ฉลู
Hai
 亥
กุน
YiGuiWu
IRQSHO
WuGengBing
HODWRW
GuiXinJi
QSIWEG
JiaRen
DRDO
ธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุไม้
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
9. หมอ
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2020–2023
Ding
 丁
ปีเกย
Chou
 丑
ฉลู
GuiXinJi
QSIWEG
ธาตุน้ำ
9. หมอ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2020
Bing
 丙
เกี๊ยบไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
HODODW
ธาตุไฟ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2023-02-25
  02/2103+  (83)02/2093+  (73)02/2083+  (63)02/2073+  (53)02/2063+  (43)02/2053+  (33)02/2043+  (23)02/2033+  (13)02/2023+  (3)01/2020+  
กิ่งฟ้าWu
 戊
เซียกัว
Ji
 己
เจียะซิ้ง
Geng
 庚
เจียไช้
Xin
 辛
เพียงไช้
Ren
 壬
เจียกัว
Gui
 癸
ชิกสัวะ
Jia
 甲
เจียอิ่ง
Yi
 乙
เพียงอิ่ง
Bing
 丙
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
ปีเกย
ก้านดินChen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
YiGuiWu
IRQSHO
WuGengBing
HODWRW
JiDing
EGFr
DingYiJi
FrIREG
WuRenGeng
HODODW
Xin
IW
XinDingWu
IWFrHO
JiaRen
DRDO
Gui
QS
GuiXinJi
QSIWEG
 springsummersummersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinter
นับอิมธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำ
เทียบดิถี
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
    
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
ถ่อฮวย,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Wei-(Mao)-Hai),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาฮะ (You-Chou-Si),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
39% 61%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไม้    18%
  
11%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    21%
  
36%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    42%
  
33%
  
ไช้ ธาตุทอง    5%
  
9%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    14%
  
11%
  
   
เจียกัว Ren 10%
  
7%
  
ชิกสัวะ Gui 5%
  
4%
  
เจียอิ่ง Jia 16%
  
10%
  
เพียงอิ่ง Yi 2%
  
1%
  
ปีเกย Ding 13%
  
23%
  
เกี๊ยบไช้ Bing 8%
  
13%
  
เจียะซิ้ง Ji 28%
  
23%
  
เซียกัว Wu 13%
  
10%
  
เจียไช้ Geng 2%
  
6%
  
เพียงไช้ Xin 2%
  
3%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
21%42%5%14%18%36%33%9%11%11%30%36%7%12%14%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.