เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -57.66 (ลองจิจูด: 7.52 + : -5.18 - DST: 60); RST=2:53  ?  ; วันอาทิตย์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).

แหล่งข้อมูล: http://www.astro.com/astro-databank/Nemerov, Alexander
Rodden Rating: AA

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -13.39 (ลองจิจูด: -20 + : 6.61); RST=20:06; วันพฦหัสบดี
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 Nemerov, Alexander
1963-08-11 03:51, GMT-5, -73.12°. ปรับเวลา: -57.66 (ลองจิจูด: 7.52 + : -5.18 - DST: 60); RST=2:53  ? 
  2:53 11 8 1963
กิ่งฟ้า Ji
เซียกัว
Bing
ดิถี
Geng
เพียงไช้
Gui
เจียกัว
ก้านดิน Chou
ฉลู
Xu
จอ
Shen
วอก
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
GuiXinJi
DODWHO
XinDingWu
DWRWEG
WuRenGeng
EGQSIW
Yi
DR
นับอิมธาตุไฟธาตุดินธาตุไม้ธาตุทอง
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
9. หมอ
7. แป๋
2. มกยก
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เทียงเต็ก (Gui),
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
จับซิ้ง
 
 Nemerov, Alexander
อิ่ง ธาตุไม้    15%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    3%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    23%
  
ไช้ ธาตุทอง    39%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    20%
  
  
เจียกัว Gui 17%
  
ชิกสัวะ Ren 3%
  
เจียอิ่ง Yi 15%
  
เพียงอิ่ง Jia 0%
  
ปีเกย Bing 0%
  
เกี๊ยบไช้ Ding 3%
  
เจียะซิ้ง Wu 8%
  
เซียกัว Ji 16%
  
เจียไช้ Xin 8%
  
เพียงไช้ Geng 31%
  

moreless
 Nemerov, Alexander
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
3%23%39%20%15%
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 

ตั้งค่าการแปรธาตุ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
17% 83%


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่1964-08-04
  08/2044+  (80)08/2034+  (70)08/2024+  (60)08/2014+  (50)08/2004+  (40)08/1994+  (30)08/1984+  (20)08/1974+  (10)08/1964+  08/1963+  
กิ่งฟ้าXin
เจียไช้
Ren
ชิกสัวะ
Gui
เจียกัว
Jia
เพียงอิ่ง
Yi
เจียอิ่ง
Bing
ปีเกย
Ding
เกี๊ยบไช้
Wu
เจียะซิ้ง
Ji
เซียกัว
Geng
เพียงไช้
ก้านดินHai
กุน
Zi
ชวด
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
Chen
มะโรง
Si
มะเส็ง
Wu
มะเมีย
Wei
มะแม
Shen
วอก
ธาตุแฝง
JiaRen
IRQS
Gui
DO
GuiXinJi
DODWHO
WuBingJia
EGFrIR
Yi
DR
YiGuiWu
DRDOEG
WuGengBing
EGIWFr
JiDing
HORW
DingYiJi
RWDRHO
WuRenGeng
EGQSIW
 winterwinterwinterspringspringspringsummersummersummerautumn
นับอิมธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้
เทียบดิถี
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
    
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
เฮ้ง (Hai-Shen),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หง่วยเต็ก (Ren),
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Gui),
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ซ่อน ซาฮะ (Yin-(Wu)-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ผั่ว* (Chen-Chou),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เจี่ยงแช,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ผั่ว (Wu-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
เทียงอิก*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ผั่ว (Wei-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.