เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -58.89 (ลองจิจูด: 6.92 + : -5.81 - DST: 60); RST=0:39  ?  ; วันอังคาร

แหล่งข้อมูล: http://www.astro.com/astro-databank/Mitnick, Kevin
Rodden Rating: A

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -25.55 (ลองจิจูด: -20 + : -5.55); RST=18:46; วันเสาร์
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 Mitnick, Kevin
1963-08-06 01:38, GMT-8, -118.27°. ปรับเวลา: -58.89 (ลองจิจูด: 6.92 + : -5.81 - DST: 60); RST=0:39  ? 
  0:39 6 8 1963
กิ่งฟ้า Wu
เจียอิ่ง
Xin
ดิถี
Ji
เพียงอิ่ง
Gui
เจียะซิ้ง
ก้านดิน Zi
ชวด
Si
มะเส็ง
Wei
มะแม
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
Gui
EG
WuGengBing
DRRWDO
DingYiJi
QSIWIR
Yi
IW
นับอิมธาตุไฟธาตุทองธาตุไฟธาตุทอง
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
8. ซี่
6. ซวย
10. เจ๊าะ
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
เฮ้ง (Zi-Wei),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
จับซิ้ง
 
 Mitnick, Kevin
อิ่ง ธาตุดิน    61%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุทอง    2%
  
เจียะเสี่ย ธาตุน้ำ    15%
  
ไช้ ธาตุไม้    13%
  
กัวสัวะ ธาตุไฟ    9%
  
  
เจียกัว Bing 7%
  
ชิกสัวะ Ding 2%
  
เจียอิ่ง Wu 26%
  
เพียงอิ่ง Ji 35%
  
ปีเกย Xin 0%
  
เกี๊ยบไช้ Geng 2%
  
เจียะซิ้ง Gui 15%
  
เซียกัว Ren 0%
  
เจียไช้ Jia 0%
  
เพียงไช้ Yi 13%
  
moreless
 Mitnick, Kevin
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
2%15%13%9%61%
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 

ตั้งค่าการแปรธาตุ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
63% 37%


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่1972-12-26
  12/2052+  (89)12/2042+  (79)12/2032+  (69)12/2022+  (59)12/2012+  (49)12/2002+  (39)12/1992+  (29)12/1982+  (19)12/1972+  (9)08/1963+  
กิ่งฟ้าGeng
เกี๊ยบไช้
Xin
ปีเกย
Ren
เซียกัว
Gui
เจียะซิ้ง
Jia
เจียไช้
Yi
เพียงไช้
Bing
เจียกัว
Ding
ชิกสัวะ
Wu
เจียอิ่ง
Ji
เพียงอิ่ง
ก้านดินXu
จอ
Hai
กุน
Zi
ชวด
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
Chen
มะโรง
Si
มะเส็ง
Wu
มะเมีย
Wei
มะแม
ธาตุแฝง
XinDingWu
FrQSDR
JiaRen
DWHO
Gui
EG
GuiXinJi
EGFrIR
WuBingJia
DRDODW
Yi
IW
YiGuiWu
IWEGDR
WuGengBing
DRRWDO
JiDing
IRQS
DingYiJi
QSIWIR
 autumnwinterwinterwinterspringspringspringsummersummersummer
นับอิมธาตุทองธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟ
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
    
ดาวพยากรณ์:
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Xu-Wei),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Hai-Mao-Wei),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Zi-Wei),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
เฮ้ง (Yin-Si),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ถ่อฮวย*,
เทียงอิก*,
ถ่อฮวย,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ซาหวย (Wu-Si-Wei),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
เฮ้ง (Wei-Zi),ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.