เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: 14.04 (ลองจิจูด: 15.64 + : -1.6); RST=7:19  ?  ; วันจันทร์

แหล่งข้อมูล: http://www.astro.com/astro-databank/Dillinger, John
เวลาเกิดไม่แน่นอน (Rodden Rating: C)

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -21.6 (ลองจิจูด: -20 + : -1.6); RST=16:24; วันศุกร์
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 Dillinger, John
1903-06-22 07:05, GMT-6, -86.09°. ปรับเวลา: 14.04 (ลองจิจูด: 15.64 + : -1.6); RST=7:19  ? 
  7:19 22 6 1903
กิ่งฟ้า Ren
เซียกัว
Xin
ดิถี
Wu
เจียอิ่ง
Gui
เจียะซิ้ง
ก้านดิน Chen
มะโรง
Si
มะเส็ง
Wu
มะเมีย
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
YiGuiWu
IWEGDR
WuGengBing
DRRWDO
JiDing
IRQS
Yi
IW
นับอิมธาตุน้ำธาตุทองธาตุไฟธาตุทอง
เทียบดิถี
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
10. เจ๊าะ
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
กัวสิ่ว,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
เฮ้ง (Mao-Chen),
ผั่ว (Mao-Wu),
จับซิ้ง
 
 Dillinger, John
อิ่ง ธาตุดิน    50%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุทอง    2%
  
เจียะเสี่ย ธาตุน้ำ    18%
  
ไช้ ธาตุไม้    10%
  
กัวสัวะ ธาตุไฟ    21%
  
  
เจียกัว Bing 10%
  
ชิกสัวะ Ding 11%
  
เจียอิ่ง Wu 43%
  
เพียงอิ่ง Ji 7%
  
ปีเกย Xin 0%
  
เกี๊ยบไช้ Geng 2%
  
เจียะซิ้ง Gui 10%
  
เซียกัว Ren 8%
  
เจียไช้ Jia 0%
  
เพียงไช้ Yi 10%
  
moreless
 Dillinger, John
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
2%18%10%21%50%
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 

ตั้งค่าการแปรธาตุ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
52% 48%


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่1908-06-09
  06/1988+  (84)06/1978+  (74)06/1968+  (64)06/1958+  (54)06/1948+  (44)06/1938+  (34)06/1928+  (24)06/1918+  (14)06/1908+  (4)06/1903+  
กิ่งฟ้าJi
เพียงอิ่ง
Geng
เกี๊ยบไช้
Xin
ปีเกย
Ren
เซียกัว
Gui
เจียะซิ้ง
Jia
เจียไช้
Yi
เพียงไช้
Bing
เจียกัว
Ding
ชิกสัวะ
Wu
เจียอิ่ง
ก้านดินYou
ระกา
Xu
จอ
Hai
กุน
Zi
ชวด
Chou
ฉลู
Yin
ขาล
Mao
เถาะ
Chen
มะโรง
Si
มะเส็ง
Wu
มะเมีย
ธาตุแฝง
Xin
Fr
XinDingWu
FrQSDR
JiaRen
DWHO
Gui
EG
GuiXinJi
EGFrIR
WuBingJia
DRDODW
Yi
IW
YiGuiWu
IWEGDR
WuGengBing
DRRWDO
JiDing
IRQS
 autumnautumnwinterwinterwinterspringspringspringsummersummer
นับอิมธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟ
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
    
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เจี่ยงแช,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Si),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ,
เทียงเต็ก,
เอี๊ยะเบ้,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
ผั่ว* (Chou-Chen),
เฮ้ง (Chou-Wu),
ดาวพยากรณ์:
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Yin-Mao-Chen),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
เฮ้ง (Yin-Si),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
เฮ้ง (Mao-Chen),
ผั่ว (Mao-Wu),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ผั่ว (Wu-Mao),ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.