Saat Gün Ay Yıl
 
Boylam:  GMT  
Boylam bul:
Dakika düzeltme: 0.16 (Boylam: 0 + : 0.16); GGS=11:33  ?  ; Salı

Paylaş    
Seçeneklermore

 

Qi Men Dun Jia Calculator

 Doğum Haritası
2024-04-16 11:33, GMT0, 0°. Dakika düzeltme: 0.16 (Boylam: 0 + : 0.16); GGS=11:33
11:33 GGS 16 4 2024
Ren
Geng
Wu
Jia
Wu
Xu
Chen
Chen
JiDing
NKNO
XinDingWu
RNOSK
YiGuiWu
NSAYSK
YiGuiWu
NSAYSK

Chart Metrics


ChaiBu Cycle: Yang 4
ZhiRun Cycle: Yang 5
Yuan: 1
Lead Stem: 6. Ji (Yin Earth)
Lead Door: 6. Kāi (Opening )
Lead Star: 6. Xīn (Heart )
Auspiciousness: - generally auspicious
- generally inauspicious   - contextual
- strenghtening   - weakening door/star
Ø - Boş dal   - seyahat atı
 11:33 
 
 7. Geng
 庚 
Yang Metal  (Day) 
 6. Jiǔ tiān
 九天 
Heaven
 2. Yi
 乙 
Yin Wood
 7. Zhù
 柱 
Pillar
 4. Xun
Southeast
 2.
 死 
Dying
Chen, Si 
 6. Ji
 己 
Yin Earth ()
 1. Zhí Fú
 直符 
Commander
 9. Ren
 壬 
Yang Water
 6. Xīn
 心 
Heart
 9. Li
South
 7. Jīng
 驚 
Frightening
Wu 
 10. Gui
 癸 
Yin Water
 8. Téng shé
 騰蛇 
Snake
 4. Ding
 丁 
Yin Fire
 1. Péng
 蓬 
Robbery
 2. Kun
Southwest
 6. Kāi
 開 
Opening
Wei, ShenØ 
 4. Ding
 丁  
Yin Fire
 7. Jiǔ Dì
 九地 
Earth
 3. Bing
 丙 
Yang Fire
 2. Ruì
 芮 
Hurdles
 3. Zhen
East
 9. Jǐng
 景 
Showing
Mao 
 5. Wu
 戊 
Yang Earth
 
  
 5. Wu
 戊 
Yang Earth
 
  
 
 
  
 
 8. Xin
 辛 
Yin Metal
 3. Tài yīn
 太陰 
Great Yin
 7. Geng
 庚 
Yang Metal
 8. Rèn
 任 
Patron
 7. Dui
West
 1. Xiū
 休 
Resting
YouØ 
 9. Ren
 壬 
Yang Water  (Hour) 
 2. Zhū què
 朱雀 
Red bird
 8. Xin
 辛 
Yin Metal
 9. Yīng
 英 
Rebel
 8. Gen
Northeast
 4.
 杜 
Hiding
Chou, Yin 
 2. Yi
 乙 
Yin Wood
 9. Gōu chén
 勾陳 
Hook
 10. Gui
 癸 
Yin Water
 4.
 輔 
Assistance
 1. Kan
North
 3. Shāng
 傷 
Harming
Zi 
 3. Bing
 丙 
Yang Fire
 4. Liù hé
 六合 
Partners
 6. Ji
 己 
Yin Earth
 3. Chōng
 沖 
Thunder
 6. Qian
Northwest
 8. Shēng
 生 
Growing
Xu, Hai Click on a palace to see details
(doors, stars, stem strength and more - Premium accounts only)
Harita seçenekleri  
Below you can find some descriptions of doors, stars and dieties useful during qi men dun jia chart interpretation.

Opening Door is a door for starting and supporting a business or business-related activity. It is related to Qian which represents Heaven, father, strong Yang, head, emperor and leader.
Related symbols: new beginnings, creating new things, overcoming obstacles, new opportunities, smooth progress.
Good for: opening a new business, opening ceremony, marriage, building a new home, traveling, religious activities, changing home, starting a new job or getting a promotion.
Bad for: civil matters and obtaining private and secret information about someone.

Resting Door is the door of replenishing resources. Related to Kan trigram, which represents Water, a young man, winter. This is a time when energy prepares for rebirth.
Related symbols: rest, taking care of relationships, activities promoting rest and relaxation, activities that come easily and without effort, nobility, helpful people.
Great for: meetings with helpful people, discussions, solving legal problems outside of court, peace negotiations ending with an agreement, marriage, relaxing entertainment, traveling, time for yourself to rejuvenate your body, mind and soul, ensuring the smooth running of operations and affairs, wealth development, home renovation, moving, scientific and research activities.
Bad for: initiating lawsuit.

Growing Door is a Door of great majesty. Related to Gen which represents the mountain and boys. After the spring equinox, everything comes alive again and the Yang spirit gradually increases. The Earth becomes the Gate of Life to the new.
Related symbols: growth, the flowering of abundance in all aspects of life, the source of multiplying wealth, profits, progress and taking life to a higher level.
Best for: investments, all finance related matters, jobs, constructions, marriage.
Bad for: funerals.

Harming Door is connected with Zhen Palace, representing the eldest son, thunder and movement that is excessive and perhaps leads to pain.
Related symbols: failures and obstacles, damages, unfortunate incidents in life, hunting, gambling.
Good for: collecting debts or monies owed, initiating lawsuits against others, hunting, fishing, seeking revenge, stopping thieves and criminals, confronting opponents, sometimes gambling.
Bad for: marriage, traveling, renovating and moving, starting new things, starting a business, constructions, changing jobs and career advancement.

Hiding Door is related to the Xun Palace. Xun represents the southeast, wood and wind, the eldest sister.
Related symbols: mysterious, unexpected events in life, obstacles and difficulties, lack of opportunities.
Good for: collecting debts and financial liabilities, tracking others, apprehending thieves and criminals, setting traps and seeking revenge, sending or delivering confidential documents, hiding and avoiding enemies, organizing secret meetings and trysts, avoiding negative publicity in the media, also hunting.
Bad for: general affairs, traveling, gatherings with loved ones and family, wealth-related activities.

Showing Door is like a liaison officer. This house's origins goes back to Li Palace (South) and belongs to Fire. It represents Summer and the middle girl.
Related symbols: honor and fame, attractiveness, revealing things and affairs, outstanding achievements, appearance.
Good for: socializing, exams, job interviews, sales, elections, attention seeking, public speaking, presentations, management and archiving, filing complaints and requests, increasing popularity.
Bad for: general matters, traveling, matters related to finances.

Dying Door comes from the southwest, where Kun resides. This is where punishments and sentences. This door belongs to Earth element. Kun represents mother, warehouse, darkness, concealment and death.
Everything has a beginning and an end, so this is the place where the journey ends.
Related symbols: inactivity, aging, death, negative or stagnant energies, delays, interruptions in activities.
Good for: funerals, matters related to death, honoring ancestors, religious and spiritual activities, administering punishment.
Bad for: matters related to finances, matters related to improving health.

Frightening Door involves surprise and damage. Connected to Dui Palace which is located in the West and belongs to the Metal element.
Dui represents the lake, autumn, scarcity, metal, young women.
Doors represent: shock, pain, quarrel, lawsuit, fear and anger, stress, doubt, restless mind, anxiety, suspicion.
Good for: issuing warnings, threats, arresting criminals, declaring war.
Bad for: matters related to finances, matters related to improving health.


Öneriler:
"Bu program Çince olan 4 sütun programlarının yüzde 90'ından daha iyi. (İngilizce programları unutun!)" - Ken Lai

"Ciddi BaZi araştırmacıları ve meraklıları için mutlaka tavsiye edilir! İstenilen harita yapısını aramak için güzel bir fonksiyonu mevcut. Ve en iyi kısmı, ünlülerin ve sıradan insanların tonlarca doğum haritası kullanıcılar için önceden hazırlanmış!" - JLim, Five Arts forumunun genel moderatörü

RapaNui'ye bilgi ve tavsiyeleri ve @sekiz_kutu'ya tercüme için teşekkürler

Tekzip / Yazarın notu

1. Buradaki hesaplamalar karar vermede dikkate alınan tek unsur olmamalıdır. Hayat bu diyagramlardan çok daha karışıktır.
2. Bugün metafizik neyse, yarın fizik o olacaktır. Her bilim, bir dereceye kadar değişkendir ancak yine de birtakım gerçekleri barındırır.
3. Bir gün uğurlu/uğursuz görünse bile, sonuçları ne yaptığımıza ve nasıl hareket ettiğimize bağlı olarak farklı olabilir. Kötü şans bize öğretir, iyi şans bizi tembelleştirir.
4. Özgür irade kaderin üstesinden gelir. Ancak bu gerçeği unutmak kolaydır ve biz onun için kendimizi kadere boyun eğme rahatlığında buluruz. Bu durum ise kader konusunda yapılan araştırmaların en tehlikeli boyutudur.
5. Kehanet sisteminin bize geleceğimiz hakkında gerçeği söylemesini beklememeliyiz, çünkü gelecek, bize verilen yetenekleri kullanarak kendi kararlarımıza bağlı, bizim yazdığımız bir tarih olacaktır. Kader olasılıktır, yaşam ise bizim verdiğimiz kararlardır.

BaZi Hesap Cetveli'nin özellikleri: BaZi Hesap Cetveli, kök ve dal etkileşimlerini, sembolik yıldızları, Na Yin'i, Baskın SGK'yi, enerji evrelerini, Gün Hakiminin gücünü hesaplar ve grafik olarak gösterir. BaZi okuma amacı için yararlı bir araç olarak BaZi danışmanlarına yöneliktir. Ayrıca BaZi hesaplaması bir kere yapılmışken, Tong Shu bölümünde uçan yıldızlar feng shui grafikleri ve diğer yararli bilgileri de gösterir.

Telif hakkı Bu sitenin içeriğini kopyalamanız serbesttir, ancak bunun karşılığı olarak tavsiye etmek amacıyla bazi-calculator.com linkini eklerseniz faydalı olur.

Hüküm ve Koşullar | Çerez ilkesi.