เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + : 7.31); RST=21:00  ?  ; วันศุกร์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + : 7.31); RST=21:00; วันศุกร์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 ดวงเกิด
2022-09-23 21:13, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + : 7.31); RST=21:00  ? 
  21:00 23 9 2022
กิ่งฟ้า Yi
ชิกสัวะ
Ji
ดิถี
Ji
ปีเกย
Ren
เจียไช้
ก้านดิน Hai
กุน
Mao
เถาะ
You
ระกา
Yin
ขาล
ธาตุแฝง
JiaRen
DODW
Yi
QS
Xin
EG
WuBingJia
RWDRDO
นับอิมธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุทอง
เทียบดิถี
11. ทอ
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
8. ซี่
ปฏิกิริยาธาตุ
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-09-23 21:13, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + : 7.31); RST=21:00
21:00 23 9 2022
Yi
ชิกสัวะ
Ji
ปีเกย
Ji
ปีเกย
Ren
เจียไช้
Hai
กุน
Mao
เถาะ
You
ระกา
Yin
ขาล
JiaRen
DODW
Yi
QS
Xin
EG
WuBingJia
RWDRDO
ธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุทอง
11. ทอ
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
8. ซี่
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2027
Ji
ปีเกย
You
ระกา
Xin
EG
ธาตุดิน
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2027-07-12
  07/2107+  (84)07/2097+  (74)07/2087+  (64)07/2077+  (54)07/2067+  (44)07/2057+  (34)07/2047+  (24)07/2037+  (14)07/2027+  (4)09/2022+  
กิ่งฟ้าWu
เกี๊ยบไช้
Ding
เพียงอิ่ง
Bing
เจียอิ่ง
Yi
ชิกสัวะ
Jia
เจียกัว
Gui
เพียงไช้
Ren
เจียไช้
Xin
เจียะซิ้ง
Geng
เซียกัว
Ji
ปีเกย
ก้านดินWu
มะเมีย
Si
มะเส็ง
Chen
มะโรง
Mao
เถาะ
Yin
ขาล
Chou
ฉลู
Zi
ชวด
Hai
กุน
Xu
จอ
You
ระกา
ธาตุแฝง
DingJi
IRFr
BingGengWu
DRHORW
WuGuiYi
RWIWQS
Yi
QS
JiaBingWu
DODRRW
JiXinGui
FrEGIW
Gui
IW
RenJia
DWDO
WuDingXin
RWIREG
Xin
EG
 summersummerspringspringspringwinterwinterwinterautumnautumn
นับอิมธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุทองธาตุทองธาตุดิน
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
    
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ครึ่งภาคี (Si-You),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาหวย (Chen-Yin-Mao),
เฮ้ง (Chen-Mao),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
กัวสิ่ว,
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ผั่ว (Zi-You),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Geng),
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
เฮ้ง (Xu-You),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
24% 76%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุไฟ    3%
  
2%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    21%
  
35%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    23%
  
29%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    20%
  
12%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    33%
  
21%
  
   
เจียกัว Jia 10%
  
7%
  
ชิกสัวะ Yi 23%
  
15%
  
เจียอิ่ง Bing 3%
  
2%
  
เพียงอิ่ง Ding 0%
  
0%
  
ปีเกย Ji 17%
  
33%
  
เกี๊ยบไช้ Wu 3%
  
2%
  
เจียะซิ้ง Xin 23%
  
29%
  
เซียกัว Geng 0%
  
0%
  
เจียไช้ Ren 20%
  
12%
  
เพียงไช้ Gui 0%
  
0%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
21%23%20%33%3%35%29%12%21%2%29%27%15%26%3%


ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.