คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.31); RST=21:00  ?  ; วันศุกร์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.31); RST=21:00; วันศุกร์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2022-09-23 21:13, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.31); RST=21:00  ? 
  21:00 23 9 2022
กิ่งฟ้า Yi
 乙
ชิกสัวะ
Ji
 己
ดิถี
Ji
 己
ปีเกย
Ren
 壬
เจียไช้
ก้านดิน Hai
 亥
กุน
Mao
 卯
เถาะ
You
 酉
ระกา
Yin
 寅
ขาล
ธาตุแฝง
JiaRen
DODW
Yi
QS
Xin
EG
WuBingJia
RWDRDO
นับอิมธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุทอง
เทียบดิถี
11. ทอ
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
8. ซี่
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-09-23 21:13, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -12.69 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 7.31); RST=21:00
21:00 23 9 2022
Yi
 乙
ชิกสัวะ
Ji
 己
ปีเกย
Ji
 己
ปีเกย
Ren
 壬
เจียไช้
Hai
 亥
กุน
Mao
 卯
เถาะ
You
 酉
ระกา
Yin
 寅
ขาล
JiaRen
DODW
Yi
QS
Xin
EG
WuBingJia
RWDRDO
ธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุทอง
11. ทอ
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
8. ซี่
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2027
Ji
 己
ปีเกย
You
 酉
ระกา
Xin
EG
ธาตุดิน
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
RWDWHO
ธาตุไฟ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เทียงอิก*,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2027-07-13
  07/2107+  (84)07/2097+  (74)07/2087+  (64)07/2077+  (54)07/2067+  (44)07/2057+  (34)07/2047+  (24)07/2037+  (14)07/2027+  (4)09/2022+  
กิ่งฟ้าWu
 戊
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Yi
 乙
ชิกสัวะ
Jia
 甲
เจียกัว
Gui
 癸
เพียงไช้
Ren
 壬
เจียไช้
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Geng
 庚
เซียกัว
Ji
 己
ปีเกย
ก้านดินWu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
JiDing
FrIR
WuGengBing
RWHODR
YiGuiWu
QSIWRW
Yi
QS
WuBingJia
RWDRDO
GuiXinJi
IWEGFr
Gui
IW
JiaRen
DODW
XinDingWu
EGIRRW
Xin
EG
 summersummerspringspringspringwinterwinterwinterautumnautumn
นับอิมธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุทองธาตุทองธาตุดิน
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
    
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ครึ่งภาคี (Si-You),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาหวย (Chen-Yin-Mao),
เฮ้ง (Chen-Mao),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
กัวสิ่ว,
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ผั่ว (Zi-You),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Geng),
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
เฮ้ง (Xu-You),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
24% 76%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไฟ    3%
  
11%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    21%
  
30%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    23%
  
31%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    20%
  
11%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    33%
  
17%
  
   
เจียกัว Jia 10%
  
5%
  
ชิกสัวะ Yi 23%
  
12%
  
เจียอิ่ง Bing 3%
  
11%
  
เพียงอิ่ง Ding 0%
  
0%
  
ปีเกย Ji 17%
  
27%
  
เกี๊ยบไช้ Wu 3%
  
4%
  
เจียะซิ้ง Xin 23%
  
24%
  
เซียกัว Geng 0%
  
7%
  
เจียไช้ Ren 20%
  
11%
  
เพียงไช้ Gui 0%
  
0%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
21%23%20%33%3%30%31%11%17%11%27%28%14%23%8%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  

Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.