คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -25.81 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.81); RST=21:23  ?  ; วันเสาร์
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -25.81 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.81); RST=21:23; วันเสาร์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2022-08-06 21:49, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -25.81 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.81); RST=21:23  ? 
  21:23 6 8 2022
กิ่งฟ้า Ji
 己
เพียงอิ่ง
Xin
 辛
ดิถี
Ding
 丁
ชิกสัวะ
Ren
 壬
เซียกัว
ก้านดิน Hai
 亥
กุน
Mao
 卯
เถาะ
Wei
 未
มะแม
Yin
 寅
ขาล
ธาตุแฝง
JiaRen
DWHO
Yi
IW
DingYiJi
QSIWIR
WuBingJia
DRDODW
นับอิมธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุทอง
เทียบดิถี
2. มกยก
10. เจ๊าะ
6. ซวย
11. ทอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Hai-Mao-Wei),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
ซาฮะ (Hai-Mao-Wei),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Mao-Wei-Hai),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ซาฮะ (Mao-Wei-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาฮะ (Wei-Mao-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาฮะ (Wei-Mao-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-08-06 21:49, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -25.81 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -5.81); RST=21:23
21:23 6 8 2022
Ji
 己
เพียงอิ่ง
Xin
 辛
ปีเกย
Ding
 丁
ชิกสัวะ
Ren
 壬
เซียกัว
Hai
 亥
กุน
Mao
 卯
เถาะ
Wei
 未
มะแม
Yin
 寅
ขาล
JiaRen
DWHO
Yi
IW
DingYiJi
QSIWIR
WuBingJia
DRDODW
ธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุทอง
2. มกยก
10. เจ๊าะ
6. ซวย
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Hai-Mao-Wei),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
ซาฮะ (Hai-Mao-Wei),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Mao-Wei-Hai),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ซาฮะ (Mao-Wei-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาฮะ (Wei-Mao-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาฮะ (Wei-Mao-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2022
Ding
 丁
ชิกสัวะ
Wei
 未
มะแม
DingYiJi
QSIWIR
ธาตุน้ำ
6. ซวย
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาฮะ (Wei-Mao-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาฮะ (Wei-Mao-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
 丙
เจียกัว
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
DRHORW
ธาตุไฟ
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2022-11-23
  11/2102+  (80)11/2092+  (70)11/2082+  (60)11/2072+  (50)11/2062+  (40)11/2052+  (30)11/2042+  (20)11/2032+  (10)11/2022+  08/2022+  
กิ่งฟ้าBing
 丙
เจียกัว
Yi
 乙
เพียงไช้
Jia
 甲
เจียไช้
Gui
 癸
เจียะซิ้ง
Ren
 壬
เซียกัว
Xin
 辛
ปีเกย
Geng
 庚
เกี๊ยบไช้
Ji
 己
เพียงอิ่ง
Wu
 戊
เจียอิ่ง
Ding
 丁
ชิกสัวะ
ก้านดินChen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
ธาตุแฝง
YiGuiWu
IWEGDR
Yi
IW
WuBingJia
DRDODW
GuiXinJi
EGFrIR
Gui
EG
JiaRen
DWHO
XinDingWu
FrQSDR
Xin
Fr
WuRenGeng
DRHORW
DingYiJi
QSIWIR
 springspringspringwinterwinterwinterautumnautumnautumnsummer
นับอิมธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำ
เทียบดิถี
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
    
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซาหวย (Chen-Yin-Mao),
เฮ้ง (Chen-Mao),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซาฮะ (Mao-Wei-Hai),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Hai-Mao-Wei),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Xu-(Wu)-Yin),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ผั่ว (Xu-Wei),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาฮะ (Wei-Mao-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
44% 56%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุดิน    44%
  
37%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุทอง    0%
  
11%
  
เจียะเสี่ย ธาตุน้ำ    14%
  
9%
  
ไช้ ธาตุไม้    26%
  
17%
  
กัวสัวะ ธาตุไฟ    17%
  
26%
  
   
เจียกัว Bing 2%
  
9%
  
ชิกสัวะ Ding 15%
  
17%
  
เจียอิ่ง Wu 5%
  
6%
  
เพียงอิ่ง Ji 39%
  
31%
  
ปีเกย Xin 0%
  
7%
  
เกี๊ยบไช้ Geng 0%
  
4%
  
เจียะซิ้ง Gui 0%
  
0%
  
เซียกัว Ren 14%
  
9%
  
เจียไช้ Jia 11%
  
6%
  
เพียงไช้ Yi 15%
  
10%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
14%26%17%44%11%9%17%26%37%7%11%20%23%40%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  

Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.