คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -22.03 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -2.03); RST=11:46  ?  ; วันศุกร์
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -22.03 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -2.03); RST=11:46; วันศุกร์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2022-06-24 12:08, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -22.03 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -2.03); RST=11:46  ? 
  11:46 24 6 2022
กิ่งฟ้า Wu
 戊
ปีเกย
Wu
 戊
ดิถี
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Ren
 壬
เพียงไช้
ก้านดิน Wu
 午
มะเมีย
Shen
 申
วอก
Wu
 午
มะเมีย
Yin
 寅
ขาล
ธาตุแฝง
JiDing
RWDR
WuRenGeng
FrIWEG
JiDing
RWDR
WuBingJia
FrIRQS
นับอิมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุทอง
เทียบดิถี
5. ตี้อ๋วง
7. แป๋
5. ตี้อ๋วง
1. เชี่ยงแซ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-06-24 12:08, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -22.03 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -2.03); RST=11:46
11:46 24 6 2022
Wu
 戊
ปีเกย
Wu
 戊
ปีเกย
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Ren
 壬
เพียงไช้
Wu
 午
มะเมีย
Shen
 申
วอก
Wu
 午
มะเมีย
Yin
 寅
ขาล
JiDing
RWDR
WuRenGeng
FrIWEG
JiDing
RWDR
WuBingJia
FrIRQS
ธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุทอง
5. ตี้อ๋วง
7. แป๋
5. ตี้อ๋วง
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2026
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Wu
 午
มะเมีย
JiDing
RWDR
ธาตุน้ำ
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
FrIWEG
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หง่วยเต็ก (Bing),
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2026-08-04
  08/2106+  (84)08/2096+  (74)08/2086+  (64)08/2076+  (54)08/2066+  (44)08/2056+  (34)08/2046+  (24)08/2036+  (14)08/2026+  (4)06/2022+  
กิ่งฟ้าYi
 乙
เจียกัว
Jia
 甲
ชิกสัวะ
Gui
 癸
เจียไช้
Ren
 壬
เพียงไช้
Xin
 辛
เซียกัว
Geng
 庚
เจียะซิ้ง
Ji
 己
เกี๊ยบไช้
Wu
 戊
ปีเกย
Ding
 丁
เจียอิ่ง
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
ก้านดินMao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
ธาตุแฝง
Yi
DO
WuBingJia
FrIRQS
GuiXinJi
DWHORW
Gui
DW
JiaRen
QSIW
XinDingWu
HODRFr
Xin
HO
WuRenGeng
FrIWEG
DingYiJi
DRDORW
JiDing
RWDR
 springspringwinterwinterwinterautumnautumnautumnsummersummer
นับอิมธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำ
เทียบดิถี
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
    
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Mao-Wu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
เฮ้ง (Chou-Wu),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Hai-Shen),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
85% 15%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไฟ    48%
  
54%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    37%
  
35%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    4%
  
4%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    7%
  
5%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    4%
  
2%
  
   
เจียกัว Yi 0%
  
0%
  
ชิกสัวะ Jia 4%
  
2%
  
เจียอิ่ง Ding 26%
  
21%
  
เพียงอิ่ง Bing 22%
  
32%
  
ปีเกย Wu 26%
  
26%
  
เกี๊ยบไช้ Ji 11%
  
9%
  
เจียะซิ้ง Geng 4%
  
4%
  
เซียกัว Xin 0%
  
0%
  
เจียไช้ Gui 0%
  
0%
  
เพียงไช้ Ren 7%
  
5%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
37%4%7%4%48%35%4%5%2%54%36%4%6%3%52%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  

Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.