คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.29 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.71); RST=9:45  ?  ; วันอาทิตย์
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.29 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.71); RST=9:45; วันอาทิตย์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2022-05-15 10:01, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -16.29 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.71); RST=9:45  ? 
  9:45 15 5 2022
กิ่งฟ้า Ding
 丁
เจียอิ่ง
Wu
 戊
ดิถี
Yi
 乙
เจียกัว
Ren
 壬
เพียงไช้
ก้านดิน Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Yin
 寅
ขาล
ธาตุแฝง
WuGengBing
FrEGIR
YiGuiWu
DODWFr
WuGengBing
FrEGIR
WuBingJia
FrIRQS
นับอิมธาตุดินธาตุไม้ธาตุไฟธาตุทอง
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
1. เชี่ยงแซ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เทียงอิก*,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
เฮ้ง (Yin-Si),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-05-15 10:01, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -16.29 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.71); RST=9:45
9:45 15 5 2022
Ding
 丁
เจียอิ่ง
Wu
 戊
ปีเกย
Yi
 乙
เจียกัว
Ren
 壬
เพียงไช้
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Yin
 寅
ขาล
WuGengBing
FrEGIR
YiGuiWu
DODWFr
WuGengBing
FrEGIR
WuBingJia
FrIRQS
ธาตุดินธาตุไม้ธาตุไฟธาตุทอง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เทียงอิก*,
ฮั่วไก่,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
เฮ้ง (Yin-Si),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2029
Yi
 乙
เจียกัว
Si
 巳
มะเส็ง
WuGengBing
FrEGIR
ธาตุไฟ
4. ลิ่มกัว
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
FrIWEG
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2029-04-18
  04/2109+  (86)04/2099+  (76)04/2089+  (66)04/2079+  (56)04/2069+  (46)04/2059+  (36)04/2049+  (26)04/2039+  (16)04/2029+  (6)05/2022+  
กิ่งฟ้าJia
 甲
ชิกสัวะ
Gui
 癸
เจียไช้
Ren
 壬
เพียงไช้
Xin
 辛
เซียกัว
Geng
 庚
เจียะซิ้ง
Ji
 己
เกี๊ยบไช้
Wu
 戊
ปีเกย
Ding
 丁
เจียอิ่ง
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Yi
 乙
เจียกัว
ก้านดินYin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
ธาตุแฝง
WuBingJia
FrIRQS
GuiXinJi
DWHORW
Gui
DW
JiaRen
QSIW
XinDingWu
HODRFr
Xin
HO
WuRenGeng
FrIWEG
DingYiJi
DRDORW
JiDing
RWDR
WuGengBing
FrEGIR
 springwinterwinterwinterautumnautumnautumnsummersummersummer
นับอิมธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไฟ
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
    
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Yin-Si),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กัวสิ่ว,
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ผั่ว* (Chou-Chen),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Xin),
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Geng),
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ซ่อน ซาฮะ (Xu-(Wu)-Yin),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Si),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
75% 25%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไฟ    50%
  
46%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    25%
  
30%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    4%
  
7%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    8%
  
5%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    13%
  
11%
  
   
เจียกัว Yi 8%
  
9%
  
ชิกสัวะ Jia 4%
  
2%
  
เจียอิ่ง Ding 21%
  
12%
  
เพียงอิ่ง Bing 29%
  
35%
  
ปีเกย Wu 25%
  
30%
  
เกี๊ยบไช้ Ji 0%
  
0%
  
เจียะซิ้ง Geng 4%
  
7%
  
เซียกัว Xin 0%
  
0%
  
เจียไช้ Gui 1%
  
1%
  
เพียงไช้ Ren 7%
  
5%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
25%4%8%13%50%30%7%5%11%46%28%6%6%11%48%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  

Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.