คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -6.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.11); RST=10:02  ?  ; วันศุกร์
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -6.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.11); RST=10:02; วันศุกร์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
 
 ดวงเกิด
2022-11-25 10:09, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -6.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.11); RST=10:02  ? 
  10:02 25 11 2022
กิ่งฟ้า Yi
เซียกัว
Ren
ดิถี
Xin
เจียอิ่ง
Ren
ปีเกย
ก้านดิน Si
มะเส็ง
Wu
มะเมีย
Hai
กุน
Yin
ขาล
ธาตุแฝง
WuGengBing
QSIRIW
JiDing
DODW
JiaRen
EGFr
WuBingJia
QSIWEG
นับอิมธาตุไฟธาตุไม้ธาตุทองธาตุทอง
เทียบดิถี
10. เจ๊าะ
11. ทอ
4. ลิ่มกัว
7. แป๋
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Yi),
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
เฮ้ง (Si-Yin),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
เฮ้ง (Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-11-25 10:09, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -6.89 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.11); RST=10:02
10:02 25 11 2022
Yi
เซียกัว
Ren
ปีเกย
Xin
เจียอิ่ง
Ren
ปีเกย
Si
มะเส็ง
Wu
มะเมีย
Hai
กุน
Yin
ขาล
WuGengBing
QSIRIW
JiDing
DODW
JiaRen
EGFr
WuBingJia
QSIWEG
ธาตุไฟธาตุไม้ธาตุทองธาตุทอง
10. เจ๊าะ
11. ทอ
4. ลิ่มกัว
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Yi),
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
เฮ้ง (Si-Yin),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
เฮ้ง (Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen),
เฮ้ง (Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2026
Xin
เจียอิ่ง
Hai
กุน
JiaRen
EGFr
ธาตุทอง
4. ลิ่มกัว
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
เพียงไช้
Shen
วอก
WuRenGeng
QSFrIR
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2026-12-12
  12/2106+  (84)12/2096+  (74)12/2086+  (64)12/2076+  (54)12/2066+  (44)12/2056+  (34)12/2046+  (24)12/2036+  (14)12/2026+  (4)11/2022+  
กิ่งฟ้าGeng
เพียงอิ่ง
Ji
เจียกัว
Wu
ชิกสัวะ
Ding
เจียไช้
Bing
เพียงไช้
Yi
เซียกัว
Jia
เจียะซิ้ง
Gui
เกี๊ยบไช้
Ren
ปีเกย
Xin
เจียอิ่ง
ก้านดินShen
วอก
Wei
มะแม
Wu
มะเมีย
Si
มะเส็ง
Chen
มะโรง
Mao
เถาะ
Yin
ขาล
Chou
ฉลู
Zi
ชวด
Hai
กุน
ธาตุแฝง
WuRenGeng
QSFrIR
DingYiJi
DWHODO
JiDing
DODW
WuGengBing
QSIRIW
YiGuiWu
HORWQS
Yi
HO
WuBingJia
QSIWEG
GuiXinJi
RWDRDO
Gui
RW
JiaRen
EGFr
 autumnsummersummersummerspringspringspringwinterwinterwinter
นับอิมธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุทอง
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
    
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Wei-Si-Wu),
ซ่อน ซาฮะ (Wei-(Mao)-Hai),
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
ดาวพยากรณ์:
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เทียงเต็ก (Yi),
ถ่อฮวย,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ผั่ว (Mao-Wu),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หง่วยเต็ก (Jia),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
เฮ้ง (Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
เฮ้ง (Chou-Wu),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
58% 42%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรียบ
อิ่ง ธาตุทอง    15%
  
19%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    43%
  
50%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    24%
  
15%
  
ไช้ ธาตุไฟ    13%
  
12%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    6%
  
4%
  
   
เจียกัว Ji 3%
  
1%
  
ชิกสัวะ Wu 3%
  
3%
  
เจียอิ่ง Xin 13%
  
14%
  
เพียงอิ่ง Geng 3%
  
6%
  
ปีเกย Ren 43%
  
50%
  
เกี๊ยบไช้ Gui 0%
  
0%
  
เจียะซิ้ง Jia 11%
  
8%
  
เซียกัว Yi 13%
  
7%
  
เจียไช้ Ding 6%
  
3%
  
เพียงไช้ Bing 7%
  
8%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
43%24%13%6%15%50%15%12%4%19%47%18%12%5%18%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.