คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -29.14 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -9.14); RST=16:02  ?  ; วันเสาร์
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -29.14 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -9.14); RST=16:02; วันเสาร์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2022-01-15 16:31, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -29.14 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -9.14); RST=16:02  ? 
  16:02 15 1 2022
กิ่งฟ้า Geng
 庚
เจียะซิ้ง
Wu
 戊
ดิถี
Xin
 辛
เซียกัว
Xin
 辛
เซียกัว
ก้านดิน Shen
 申
วอก
Chen
 辰
มะโรง
Chou
 丑
ฉลู
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
WuRenGeng
FrIWEG
YiGuiWu
DODWFr
GuiXinJi
DWHORW
GuiXinJi
DWHORW
นับอิมธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
7. แป๋
3. กวงตั่ว
12. เอี๊ยง
12. เอี๊ยง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2022-01-15 16:31, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -29.14 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -9.14); RST=16:02
16:02 15 1 2022
Geng
 庚
เจียะซิ้ง
Wu
 戊
ปีเกย
Xin
 辛
เซียกัว
Xin
 辛
เซียกัว
Shen
 申
วอก
Chen
 辰
มะโรง
Chou
 丑
ฉลู
Chou
 丑
ฉลู
WuRenGeng
FrIWEG
YiGuiWu
DODWFr
GuiXinJi
DWHORW
GuiXinJi
DWHORW
ธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดิน
7. แป๋
3. กวงตั่ว
12. เอี๊ยง
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2022–2025
Xin
 辛
เซียกัว
Chou
 丑
ฉลู
GuiXinJi
DWHORW
ธาตุดิน
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2022
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
FrIWEG
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2025-06-07
  06/2105+  (83)06/2095+  (73)06/2085+  (63)06/2075+  (53)06/2065+  (43)06/2055+  (33)06/2045+  (23)06/2035+  (13)06/2025+  (3)01/2022+  
กิ่งฟ้าRen
 壬
เพียงไช้
Gui
 癸
เจียไช้
Jia
 甲
ชิกสัวะ
Yi
 乙
เจียกัว
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Ding
 丁
เจียอิ่ง
Wu
 戊
ปีเกย
Ji
 己
เกี๊ยบไช้
Geng
 庚
เจียะซิ้ง
Xin
 辛
เซียกัว
ก้านดินChen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
YiGuiWu
DODWFr
WuGengBing
FrEGIR
JiDing
RWDR
DingYiJi
DRDORW
WuRenGeng
FrIWEG
Xin
HO
XinDingWu
HODRFr
JiaRen
QSIW
Gui
DW
GuiXinJi
DWHORW
 springsummersummersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinter
นับอิมธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
    
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Hai-Shen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Zi-Chen-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
45% 55%


จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไฟ    0%
  
6%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    45%
  
48%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    45%
  
37%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    9%
  
8%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    1%
  
1%
  
   
เจียกัว Yi 1%
  
1%
  
ชิกสัวะ Jia 0%
  
0%
  
เจียอิ่ง Ding 0%
  
0%
  
เพียงอิ่ง Bing 0%
  
6%
  
ปีเกย Wu 18%
  
25%
  
เกี๊ยบไช้ Ji 27%
  
23%
  
เจียะซิ้ง Geng 18%
  
14%
  
เซียกัว Xin 27%
  
23%
  
เจียไช้ Gui 7%
  
5%
  
เพียงไช้ Ren 2%
  
3%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
45%45%9%2%48%37%8%1%6%47%40%8%1%4%ตัวเลือก  
   


แสดงความสัมพันธ์ในดวงทั้งหมดของ 10กิ่งฟ้าและ12ก้านดิน  

Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.