คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -15.15 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 4.85); RST=1:50  ?  ; วันพฦหัสบดี
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -15.15 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 4.85); RST=1:50; วันพฦหัสบดี
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-09-16 02:05, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -15.15 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 4.85); RST=1:50
  1:50 RST 16 9 2021
กิ่งฟ้า Xin
 辛
เพียงไช้
Ding
 丁
ดิถี
Ding
 丁
ปีเกย
Xin
 辛
เพียงไช้
ก้านดิน Chou
 丑
ฉลู
Mao
 卯
เถาะ
You
 酉
ระกา
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
GuiXinJi
QSIWEG
Yi
IR
Xin
IW
GuiXinJi
QSIWEG
นับอิมธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุดิน
เทียบดิถี
9. หมอ
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
9. หมอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Chou-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Chou-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-09-16 02:05, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -15.15 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 4.85); RST=1:50
1:50 RST 16 9 2021
Xin
 辛
เพียงไช้
Ding
 丁
ปีเกย
Ding
 丁
ปีเกย
Xin
 辛
เพียงไช้
Chou
 丑
ฉลู
Mao
 卯
เถาะ
You
 酉
ระกา
Chou
 丑
ฉลู
GuiXinJi
QSIWEG
Yi
IR
Xin
IW
GuiXinJi
QSIWEG
ธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุดิน
9. หมอ
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
9. หมอ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Chou-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Chou-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2024
Ding
 丁
ปีเกย
You
 酉
ระกา
Xin
IW
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เกี๊ยบไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
HODODW
ธาตุไฟ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
เทียงอิก*,
เกียบสัวะ,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2024-06-09
  06/2104+  (82)06/2094+  (72)06/2084+  (62)06/2074+  (52)06/2064+  (42)06/2054+  (32)06/2044+  (22)06/2034+  (12)06/2024+  (2)09/2021+  
กิ่งฟ้าWu
 戊
เซียกัว
Ji
 己
เจียะซิ้ง
Geng
 庚
เจียไช้
Xin
 辛
เพียงไช้
Ren
 壬
เจียกัว
Gui
 癸
ชิกสัวะ
Jia
 甲
เจียอิ่ง
Yi
 乙
เพียงอิ่ง
Bing
 丙
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
ปีเกย
ก้านดินZi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
Gui
QS
GuiXinJi
QSIWEG
WuBingJia
HORWDR
Yi
IR
YiGuiWu
IRQSHO
WuGengBing
HODWRW
JiDing
EGFr
DingYiJi
FrIREG
WuRenGeng
HODODW
Xin
IW
 winterwinterspringspringspringsummersummersummerautumnautumn
นับอิมธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟ
เทียบดิถี
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
    
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ผั่ว (Zi-You),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Geng),
เทียงเต็ก,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
ดาวพยากรณ์:
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
ผั่ว* (Chen-Chou),
เฮ้ง (Chen-Mao),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาฮะ (Si-Chou-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Wu-Chou),
ผั่ว (Wu-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮั่วไก่,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
เทียงอิก*,
เกียบสัวะ,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
26% 74%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไม้    13%
  
8%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    13%
  
31%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    11%
  
7%
  
ไช้ ธาตุทอง    60%
  
51%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    4%
  
3%
  
   
เจียกัว Ren 0%
  
1%
  
ชิกสัวะ Gui 4%
  
2%
  
เจียอิ่ง Jia 0%
  
0%
  
เพียงอิ่ง Yi 13%
  
8%
  
ปีเกย Ding 13%
  
23%
  
เกี๊ยบไช้ Bing 0%
  
8%
  
เจียะซิ้ง Ji 11%
  
6%
  
เซียกัว Wu 0%
  
1%
  
เจียไช้ Geng 0%
  
6%
  
เพียงไช้ Xin 60%
  
45%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
13%11%60%4%13%31%7%51%3%8%24%8%54%3%10%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.