คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -26.25 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.25); RST=3:43  ?  ; วันศุกร์
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -26.25 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.25); RST=3:43; วันศุกร์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-07-23 04:09, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -26.25 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.25); RST=3:43
  3:43 RST 23 7 2021
กิ่งฟ้า Ren
 壬
ปีเกย
Ren
 壬
ดิถี
Yi
 乙
เซียกัว
Xin
 辛
เจียอิ่ง
ก้านดิน Yin
 寅
ขาล
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
WuBingJia
QSIWEG
WuRenGeng
QSFrIR
DingYiJi
DWHODO
GuiXinJi
RWDRDO
นับอิมธาตุทองธาตุทองธาตุทองธาตุดิน
เทียบดิถี
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
6. ซวย
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-07-23 04:09, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -26.25 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.25); RST=3:43
3:43 RST 23 7 2021
Ren
 壬
ปีเกย
Ren
 壬
ปีเกย
Yi
 乙
เซียกัว
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Yin
 寅
ขาล
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Chou
 丑
ฉลู
WuBingJia
QSIWEG
WuRenGeng
QSFrIR
DingYiJi
DWHODO
GuiXinJi
RWDRDO
ธาตุทองธาตุทองธาตุทองธาตุดิน
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
6. ซวย
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2026
Yi
 乙
เซียกัว
Wei
 未
มะแม
DingYiJi
DWHODO
ธาตุทอง
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เพียงไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
QSFrIR
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2026-08-24
  08/2106+  (85)08/2096+  (75)08/2086+  (65)08/2076+  (55)08/2066+  (45)08/2056+  (35)08/2046+  (25)08/2036+  (15)08/2026+  (5)07/2021+  
กิ่งฟ้าBing
 丙
เพียงไช้
Ding
 丁
เจียไช้
Wu
 戊
ชิกสัวะ
Ji
 己
เจียกัว
Geng
 庚
เพียงอิ่ง
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Ren
 壬
ปีเกย
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
เจียะซิ้ง
Yi
 乙
เซียกัว
ก้านดินXu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
ธาตุแฝง
XinDingWu
DRDWQS
JiaRen
EGFr
Gui
RW
GuiXinJi
RWDRDO
WuBingJia
QSIWEG
Yi
HO
YiGuiWu
HORWQS
WuGengBing
QSIRIW
JiDing
DODW
DingYiJi
DWHODO
 autumnwinterwinterwinterspringspringspringsummersummersummer
นับอิมธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทองธาตุทอง
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
    
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Xu-Chou-Wei),
ผั่ว (Xu-Wei),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Hai-(Mao)-Wei),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
เฮ้ง (Zi-Wei),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
ดาวพยากรณ์:
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ครึ่งภาคี (Mao-Wei),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen),
เฮ้ง (Si-Yin),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
เทียงอิก*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
42% 58%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุทอง    24%
  
19%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    19%
  
20%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    24%
  
23%
  
ไช้ ธาตุไฟ    5%
  
13%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    28%
  
25%
  
   
เจียกัว Ji 21%
  
19%
  
ชิกสัวะ Wu 7%
  
6%
  
เจียอิ่ง Xin 16%
  
9%
  
เพียงอิ่ง Geng 8%
  
9%
  
ปีเกย Ren 16%
  
19%
  
เกี๊ยบไช้ Gui 3%
  
2%
  
เจียะซิ้ง Jia 8%
  
5%
  
เซียกัว Yi 16%
  
19%
  
เจียไช้ Ding 3%
  
3%
  
เพียงไช้ Bing 3%
  
9%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
19%24%5%28%24%20%23%13%25%19%20%24%10%26%21%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.