คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 
new in calculator Geolocation lookup tool updated.    ?  

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -19.3 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 0.7); RST=20:00  ?  ; วันศุกร์
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -19.3 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 0.7); RST=20:00; วันศุกร์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-06-11 20:19, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -19.3 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 0.7); RST=20:00
  20:00 RST 11 6 2021
กิ่งฟ้า Bing
 丙
ชิกสัวะ
Geng
 庚
ดิถี
Jia
 甲
เพียงไช้
Xin
 辛
เกี๊ยบไช้
ก้านดิน Xu
 戌
จอ
Yin
 寅
ขาล
Wu
 午
มะเมีย
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
XinDingWu
RWDOIR
WuBingJia
IRQSIW
JiDing
DRDO
GuiXinJi
HORWDR
นับอิมธาตุดินธาตุไม้ธาตุทองธาตุดิน
เทียบดิถี
6. ซวย
10. เจ๊าะ
2. มกยก
9. หมอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
กิมอื้อ*,
หง่วยเต็ก (Bing),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Chou-Wu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Chou-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-06-11 20:19, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -19.3 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 0.7); RST=20:00
20:00 RST 11 6 2021
Bing
 丙
ชิกสัวะ
Geng
 庚
ปีเกย
Jia
 甲
เพียงไช้
Xin
 辛
เกี๊ยบไช้
Xu
 戌
จอ
Yin
 寅
ขาล
Wu
 午
มะเมีย
Chou
 丑
ฉลู
XinDingWu
RWDOIR
WuBingJia
IRQSIW
JiDing
DRDO
GuiXinJi
HORWDR
ธาตุดินธาตุไม้ธาตุทองธาตุดิน
6. ซวย
10. เจ๊าะ
2. มกยก
9. หมอ
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
กิมอื้อ*,
หง่วยเต็ก (Bing),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Chou-Wu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Chou-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2023
Jia
 甲
เพียงไช้
Wu
 午
มะเมีย
JiDing
DRDO
ธาตุทอง
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
ชิกสัวะ
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
IREGFr
ธาตุไฟ
4. ลิ่มกัว
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หง่วยเต็ก (Bing),
เอี๊ยะเบ้,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2023-05-19
  05/2103+  (81)05/2093+  (71)05/2083+  (61)05/2073+  (51)05/2063+  (41)05/2053+  (31)05/2043+  (21)05/2033+  (11)05/2023+  (1)06/2021+  
กิ่งฟ้าYi
 乙
เจียไช้
Bing
 丙
ชิกสัวะ
Ding
 丁
เจียกัว
Wu
 戊
เพียงอิ่ง
Ji
 己
เจียอิ่ง
Geng
 庚
ปีเกย
Xin
 辛
เกี๊ยบไช้
Ren
 壬
เจียะซิ้ง
Gui
 癸
เซียกัว
Jia
 甲
เพียงไช้
ก้านดินYou
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
ธาตุแฝง
Xin
RW
XinDingWu
RWDOIR
JiaRen
IWEG
Gui
HO
GuiXinJi
HORWDR
WuBingJia
IRQSIW
Yi
DW
YiGuiWu
DWHOIR
WuGengBing
IRFrQS
JiDing
DRDO
 autumnautumnwinterwinterwinterspringspringspringsummersummer
นับอิมธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทอง
เทียบดิถี
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
    
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
เฮ้ง (You-Xu),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
กิมอื้อ*,
หง่วยเต็ก (Bing),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
เฮ้ง (Chou-Wu),
ดาวพยากรณ์:
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ถ่อฮวย,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
ผั่ว (Mao-Wu),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เทียงอิก*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ซาฮะ (Wu-Yin-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
54% 46%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุดิน    39%
  
30%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุทอง    16%
  
21%
  
เจียะเสี่ย ธาตุน้ำ    2%
  
2%
  
ไช้ ธาตุไม้    12%
  
12%
  
กัวสัวะ ธาตุไฟ    32%
  
35%
  
   
เจียกัว Ding 14%
  
15%
  
ชิกสัวะ Bing 18%
  
20%
  
เจียอิ่ง Ji 20%
  
17%
  
เพียงอิ่ง Wu 18%
  
14%
  
ปีเกย Geng 0%
  
11%
  
เกี๊ยบไช้ Xin 16%
  
10%
  
เจียะซิ้ง Ren 0%
  
1%
  
เซียกัว Gui 2%
  
1%
  
เจียไช้ Yi 0%
  
0%
  
เพียงไช้ Jia 12%
  
12%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
16%2%12%32%39%21%2%12%35%30%19%2%12%34%33%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.