คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.77 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.23); RST=6:52  ?  ; วันพุธ
Border case - some pillars are on borderline (เดือน, เวลา).
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.77 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.23); RST=6:52; วันพุธ
Border case - some pillars are on borderline (เดือน, เวลา).
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-05-05 07:09, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -16.77 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.23); RST=6:52
  6:52 RST 5 5 2021
กิ่งฟ้า Yi
 乙
เจียะซิ้ง
Gui
 癸
ดิถี
Ren
 壬
เกี๊ยบไช้
Xin
 辛
เพียงอิ่ง
ก้านดิน Mao
 卯
เถาะ
Chou
 丑
ฉลู
Chen
 辰
มะโรง
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
Yi
EG
GuiXinJi
FrIRQS
YiGuiWu
EGFrDO
GuiXinJi
FrIRQS
นับอิมธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุดิน
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
3. กวงตั่ว
12. เอี๊ยง
3. กวงตั่ว
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เทียงอิก*,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
เฮ้ง (Mao-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
เฮ้ง (Mao-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เกาเก้า*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Chen-Mao),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
เฮ้ง (Chen-Mao),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-05-05 07:09, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -16.77 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.23); RST=6:52
6:52 RST 5 5 2021
Yi
 乙
เจียะซิ้ง
Gui
 癸
ปีเกย
Ren
 壬
เกี๊ยบไช้
Xin
 辛
เพียงอิ่ง
Mao
 卯
เถาะ
Chou
 丑
ฉลู
Chen
 辰
มะโรง
Chou
 丑
ฉลู
Yi
EG
GuiXinJi
FrIRQS
YiGuiWu
EGFrDO
GuiXinJi
FrIRQS
ธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุดิน
1. เชี่ยงแซ
3. กวงตั่ว
12. เอี๊ยง
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เทียงอิก*,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
เฮ้ง (Mao-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
เฮ้ง (Mao-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เกาเก้า*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Chen-Mao),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
เฮ้ง (Chen-Mao),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2031–2041
Ren
 壬
เกี๊ยบไช้
Chen
 辰
มะโรง
YiGuiWu
EGFrDO
ธาตุน้ำ
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เกาเก้า*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Chen-Mao),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
เฮ้ง (Chen-Mao),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เจียไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
DORWDR
ธาตุไฟ
8. ซี่
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
บ่วงซิ้ง,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2031-03-31
  03/2111+  (89)03/2101+  (79)03/2091+  (69)03/2081+  (59)03/2071+  (49)03/2061+  (39)03/2051+  (29)03/2041+  (19)03/2031+  (9)05/2021+  
กิ่งฟ้าGui
 癸
ปีเกย
Jia
 甲
เซียกัว
Yi
 乙
เจียะซิ้ง
Bing
 丙
เจียไช้
Ding
 丁
เพียงไช้
Wu
 戊
เจียกัว
Ji
 己
ชิกสัวะ
Geng
 庚
เจียอิ่ง
Xin
 辛
เพียงอิ่ง
Ren
 壬
เกี๊ยบไช้
ก้านดินWei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
ธาตุแฝง
DingYiJi
IWEGQS
WuRenGeng
DORWDR
Xin
IR
XinDingWu
IRIWDO
JiaRen
HORW
Gui
Fr
GuiXinJi
FrIRQS
WuBingJia
DODWHO
Yi
EG
YiGuiWu
EGFrDO
 summerautumnautumnautumnwinterwinterwinterspringspringspring
นับอิมธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำ
เทียบดิถี
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
    
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ส่วยพั่ว*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
บ่วงซิ้ง,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เอี๊ยะเบ้,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ซาหวย (Yin-Mao-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เทียงอิก*,
ซังมึ้ง*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
เฮ้ง (Mao-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เกาเก้า*,
ซำคี้ของคน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Chen-Mao),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
45% 55%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุทอง    17%
  
14%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    28%
  
41%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    26%
  
17%
  
ไช้ ธาตุไฟ    0%
  
5%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    29%
  
24%
  
   
เจียกัว Wu 10%
  
13%
  
ชิกสัวะ Ji 19%
  
11%
  
เจียอิ่ง Geng 0%
  
4%
  
เพียงอิ่ง Xin 17%
  
10%
  
ปีเกย Gui 11%
  
19%
  
เกี๊ยบไช้ Ren 18%
  
23%
  
เจียะซิ้ง Yi 26%
  
17%
  
เซียกัว Jia 0%
  
0%
  
เจียไช้ Bing 0%
  
5%
  
เพียงไช้ Ding 0%
  
0%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
28%26%29%17%41%17%5%24%14%37%20%3%26%15%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.