คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -22.19 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -2.19); RST=22:00  ?  ; วันพฦหัสบดี
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -22.19 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -2.19); RST=22:00; วันพฦหัสบดี
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-04-08 22:22, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -22.19 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -2.19); RST=22:00
  22:00 RST 8 4 2021
กิ่งฟ้า Ji
 己
เซียกัว
Bing
 丙
ดิถี
Ren
 壬
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียไช้
ก้านดิน Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
Chen
 辰
มะโรง
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
JiaRen
IRQS
XinDingWu
DWRWEG
YiGuiWu
DRDOEG
GuiXinJi
DODWHO
นับอิมธาตุไม้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดิน
เทียบดิถี
10. เจ๊าะ
9. หมอ
3. กวงตั่ว
12. เอี๊ยง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-04-08 22:22, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -22.19 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -2.19); RST=22:00
22:00 RST 8 4 2021
Ji
 己
เซียกัว
Bing
 丙
ปีเกย
Ren
 壬
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียไช้
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
Chen
 辰
มะโรง
Chou
 丑
ฉลู
JiaRen
IRQS
XinDingWu
DWRWEG
YiGuiWu
DRDOEG
GuiXinJi
DODWHO
ธาตุไม้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดิน
10. เจ๊าะ
9. หมอ
3. กวงตั่ว
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2022
Ren
 壬
ชิกสัวะ
Chen
 辰
มะโรง
YiGuiWu
DRDOEG
ธาตุน้ำ
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
ปีเกย
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
EGQSIW
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2022-08-03
  08/2102+  (81)08/2092+  (71)08/2082+  (61)08/2072+  (51)08/2062+  (41)08/2052+  (31)08/2042+  (21)08/2032+  (11)08/2022+  (1)04/2021+  
กิ่งฟ้าGui
 癸
เจียกัว
Jia
 甲
เพียงอิ่ง
Yi
 乙
เจียอิ่ง
Bing
 丙
ปีเกย
Ding
 丁
เกี๊ยบไช้
Wu
 戊
เจียะซิ้ง
Ji
 己
เซียกัว
Geng
 庚
เพียงไช้
Xin
 辛
เจียไช้
Ren
 壬
ชิกสัวะ
ก้านดินWei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
ธาตุแฝง
DingYiJi
RWDRHO
WuRenGeng
EGQSIW
Xin
DW
XinDingWu
DWRWEG
JiaRen
IRQS
Gui
DO
GuiXinJi
DODWHO
WuBingJia
EGFrIR
Yi
DR
YiGuiWu
DRDOEG
 summerautumnautumnautumnwinterwinterwinterspringspringspring
นับอิมธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำ
เทียบดิถี
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
    
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ซ่อน ซาฮะ (Shen-(Zi)-Chen),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ดาวพยากรณ์:
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
เฮ้ง (You-Xu),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เกียบสัวะ,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Zi-Chou-Hai),
ครึ่งภาคี (Zi-Chen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว* (Chou-Chen),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Yin-(Wu)-Xu),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เทียงอิก*,
ถ่อฮวย,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
เฮ้ง (Mao-Chen),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ren),
หง่วยเต็ก (Ren),
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
12% 88%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไม้    10%
  
8%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    3%
  
17%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    48%
  
37%
  
ไช้ ธาตุทอง    12%
  
10%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    27%
  
27%
  
   
เจียกัว Gui 5%
  
5%
  
ชิกสัวะ Ren 22%
  
23%
  
เจียอิ่ง Yi 4%
  
5%
  
เพียงอิ่ง Jia 6%
  
3%
  
ปีเกย Bing 0%
  
15%
  
เกี๊ยบไช้ Ding 3%
  
2%
  
เจียะซิ้ง Wu 21%
  
21%
  
เซียกัว Ji 28%
  
17%
  
เจียไช้ Xin 12%
  
7%
  
เพียงไช้ Geng 0%
  
3%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
3%48%12%27%10%17%37%10%27%8%12%41%11%27%9%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.