คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -33.41 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.41); RST=3:06  ?  ; วันพุธ
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -33.41 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.41); RST=3:06; วันพุธ
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-02-24 03:39, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -33.41 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.41); RST=3:06
  3:06 RST 24 2 2021
กิ่งฟ้า Jia
 甲
เซียกัว
Gui
 癸
ดิถี
Geng
 庚
เจียอิ่ง
Xin
 辛
เพียงอิ่ง
ก้านดิน Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
WuBingJia
DODWHO
Yi
EG
WuBingJia
DODWHO
GuiXinJi
FrIRQS
นับอิมธาตุน้ำธาตุทองธาตุไม้ธาตุดิน
เทียบดิถี
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-02-24 03:39, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -33.41 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.41); RST=3:06
3:06 RST 24 2 2021
Jia
 甲
เซียกัว
Gui
 癸
ปีเกย
Geng
 庚
เจียอิ่ง
Xin
 辛
เพียงอิ่ง
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
WuBingJia
DODWHO
Yi
EG
WuBingJia
DODWHO
GuiXinJi
FrIRQS
ธาตุน้ำธาตุทองธาตุไม้ธาตุดิน
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
เจี่ยงแช,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2027
Geng
 庚
เจียอิ่ง
Yin
 寅
ขาล
WuBingJia
DODWHO
ธาตุไม้
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เจียไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
DORWDR
ธาตุไฟ
8. ซี่
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หง่วยเต็ก (Bing),
เกียบสัวะ,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2027-12-11
  12/2107+  (86)12/2097+  (76)12/2087+  (66)12/2077+  (56)12/2067+  (46)12/2057+  (36)12/2047+  (26)12/2037+  (16)12/2027+  (6)02/2021+  
กิ่งฟ้าXin
 辛
เพียงอิ่ง
Ren
 壬
เกี๊ยบไช้
Gui
 癸
ปีเกย
Jia
 甲
เซียกัว
Yi
 乙
เจียะซิ้ง
Bing
 丙
เจียไช้
Ding
 丁
เพียงไช้
Wu
 戊
เจียกัว
Ji
 己
ชิกสัวะ
Geng
 庚
เจียอิ่ง
ก้านดินSi
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
ธาตุแฝง
WuGengBing
DODRDW
JiDing
QSIW
DingYiJi
IWEGQS
WuRenGeng
DORWDR
Xin
IR
XinDingWu
IRIWDO
JiaRen
HORW
Gui
Fr
GuiXinJi
FrIRQS
WuBingJia
DODWHO
 summersummersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinterspring
นับอิมธาตุทองธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้
เทียบดิถี
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
    
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
ผั่ว (Wu-Mao),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เกียบสัวะ,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เทียงเต็ก (Ding),
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
31% 69%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุทอง    29%
  
30%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    2%
  
10%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    57%
  
40%
  
ไช้ ธาตุไฟ    5%
  
13%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    8%
  
7%
  
   
เจียกัว Wu 3%
  
3%
  
ชิกสัวะ Ji 5%
  
3%
  
เจียอิ่ง Geng 13%
  
21%
  
เพียงอิ่ง Xin 15%
  
9%
  
ปีเกย Gui 2%
  
9%
  
เกี๊ยบไช้ Ren 0%
  
1%
  
เจียะซิ้ง Yi 18%
  
11%
  
เซียกัว Jia 39%
  
30%
  
เจียไช้ Bing 5%
  
13%
  
เพียงไช้ Ding 0%
  
0%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
2%57%5%8%29%10%40%13%7%30%7%47%10%7%29%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.