คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -7.19 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 12.81); RST=7:49  ?  ; วันศุกร์
 
Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -7.19 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 12.81); RST=7:49; วันศุกร์
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-11-26 07:56, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -7.19 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 12.81); RST=7:49  ? 
  7:49 26 11 2021
กิ่งฟ้า Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Wu
 戊
ดิถี
Ji
 己
เกี๊ยบไช้
Xin
 辛
เซียกัว
ก้านดิน Chen
 辰
มะโรง
Yin
 寅
ขาล
Hai
 亥
กุน
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
YiGuiWu
DODWFr
WuBingJia
FrIRQS
JiaRen
QSIW
GuiXinJi
DWHORW
นับอิมธาตุดินธาตุดินธาตุไม้ธาตุดิน
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
1. เชี่ยงแซ
10. เจ๊าะ
12. เอี๊ยง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-11-26 07:56, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -7.19 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 12.81); RST=7:49
7:49 26 11 2021
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Wu
 戊
ปีเกย
Ji
 己
เกี๊ยบไช้
Xin
 辛
เซียกัว
Chen
 辰
มะโรง
Yin
 寅
ขาล
Hai
 亥
กุน
Chou
 丑
ฉลู
YiGuiWu
DODWFr
WuBingJia
FrIRQS
JiaRen
QSIW
GuiXinJi
DWHORW
ธาตุดินธาตุดินธาตุไม้ธาตุดิน
3. กวงตั่ว
1. เชี่ยงแซ
10. เจ๊าะ
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ผั่ว (Chen-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว* (Chou-Chen),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ผั่ว (Chou-Chen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2028
Ji
 己
เกี๊ยบไช้
Hai
 亥
กุน
JiaRen
QSIW
ธาตุไม้
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
FrIWEG
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
เฮ้ง (Shen-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2028-03-29
  03/2108+  (86)03/2098+  (76)03/2088+  (66)03/2078+  (56)03/2068+  (46)03/2058+  (36)03/2048+  (26)03/2038+  (16)03/2028+  (6)11/2021+  
กิ่งฟ้าGeng
 庚
เจียะซิ้ง
Xin
 辛
เซียกัว
Ren
 壬
เพียงไช้
Gui
 癸
เจียไช้
Jia
 甲
ชิกสัวะ
Yi
 乙
เจียกัว
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Ding
 丁
เจียอิ่ง
Wu
 戊
ปีเกย
Ji
 己
เกี๊ยบไช้
ก้านดินYin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
ธาตุแฝง
WuBingJia
FrIRQS
Yi
DO
YiGuiWu
DODWFr
WuGengBing
FrEGIR
JiDing
RWDR
DingYiJi
DRDORW
WuRenGeng
FrIWEG
Xin
HO
XinDingWu
HODRFr
JiaRen
QSIW
 springspringspringsummersummersummerautumnautumnautumnwinter
นับอิมธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
    
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ซาหวย (Mao-Yin-Chen),
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
เฮ้ง (Mao-Chen),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
เฮ้ง (Si-Yin),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Jia),
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
เทียงเต็ก (Yi),
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เอี๊ยะเบ้,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
เฮ้ง (Shen-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
การภาคีก้านดิน (You-Chen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Xu-(Wu)-Yin),
ก้านดินปะทะ (Xu-Chen),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
52% 48%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไฟ    17%
  
18%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    34%
  
38%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    12%
  
10%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    21%
  
22%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    16%
  
12%
  
   
เจียกัว Yi 3%
  
2%
  
ชิกสัวะ Jia 13%
  
10%
  
เจียอิ่ง Ding 0%
  
0%
  
เพียงอิ่ง Bing 17%
  
18%
  
ปีเกย Wu 11%
  
17%
  
เกี๊ยบไช้ Ji 23%
  
22%
  
เจียะซิ้ง Geng 0%
  
3%
  
เซียกัว Xin 12%
  
7%
  
เจียไช้ Gui 8%
  
4%
  
เพียงไช้ Ren 13%
  
18%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
34%12%21%16%17%38%10%22%12%18%37%11%22%13%18%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.