คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
เวลา วัน เดือน ปี  
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -6.08 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.92); RST=1:00  ?  ; วันศุกร์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -6.08 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.92); RST=1:00; วันศุกร์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more

more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-10-15 01:06, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -6.08 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.92); RST=1:00
  1:00 RST 15 10 2021
กิ่งฟ้า Ji
 己
เซียกัว
Bing
 丙
ดิถี
Wu
 戊
เจียะซิ้ง
Xin
 辛
เจียไช้
ก้านดิน Chou
 丑
ฉลู
Shen
 申
วอก
Xu
 戌
จอ
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
GuiXinJi
DODWHO
WuRenGeng
EGQSIW
XinDingWu
DWRWEG
GuiXinJi
DODWHO
นับอิมธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดิน
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
7. แป๋
9. หมอ
12. เอี๊ยง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-10-15 01:06, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -6.08 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.92); RST=1:00
1:00 RST 15 10 2021
Ji
 己
เซียกัว
Bing
 丙
ปีเกย
Wu
 戊
เจียะซิ้ง
Xin
 辛
เจียไช้
Chou
 丑
ฉลู
Shen
 申
วอก
Xu
 戌
จอ
Chou
 丑
ฉลู
GuiXinJi
DODWHO
WuRenGeng
EGQSIW
XinDingWu
DWRWEG
GuiXinJi
DODWHO
ธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดิน
12. เอี๊ยง
7. แป๋
9. หมอ
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2024
Wu
 戊
เจียะซิ้ง
Xu
 戌
จอ
XinDingWu
DWRWEG
ธาตุไม้
9. หมอ
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
ปีเกย
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
EGQSIW
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2024-01-02
  01/2104+  (82)01/2094+  (72)01/2084+  (62)01/2074+  (52)01/2064+  (42)01/2054+  (32)01/2044+  (22)01/2034+  (12)01/2024+  (2)10/2021+  
กิ่งฟ้าJi
 己
เซียกัว
Geng
 庚
เพียงไช้
Xin
 辛
เจียไช้
Ren
 壬
ชิกสัวะ
Gui
 癸
เจียกัว
Jia
 甲
เพียงอิ่ง
Yi
 乙
เจียอิ่ง
Bing
 丙
ปีเกย
Ding
 丁
เกี๊ยบไช้
Wu
 戊
เจียะซิ้ง
ก้านดินChou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
Shen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
ธาตุแฝง
GuiXinJi
DODWHO
WuBingJia
EGFrIR
Yi
DR
YiGuiWu
DRDOEG
WuGengBing
EGIWFr
JiDing
HORW
DingYiJi
RWDRHO
WuRenGeng
EGQSIW
Xin
DW
XinDingWu
DWRWEG
 winterspringspringspringsummersummersummerautumnautumnautumn
นับอิมธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
    
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Yin-(Wu)-Xu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ผั่ว* (Chen-Chou),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกียบสัวะ,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
หลิวเฮี้ย*,
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ผั่ว (Wei-Xu),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิก*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (You-Shen-Xu),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
เฮ้ง (You-Xu),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
4% 96%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไม้    0%
  
0%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    4%
  
24%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    65%
  
52%
  
ไช้ ธาตุทอง    27%
  
20%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    5%
  
4%
  
   
เจียกัว Gui 3%
  
2%
  
ชิกสัวะ Ren 2%
  
2%
  
เจียอิ่ง Yi 0%
  
0%
  
เพียงอิ่ง Jia 0%
  
0%
  
ปีเกย Bing 0%
  
20%
  
เกี๊ยบไช้ Ding 4%
  
4%
  
เจียะซิ้ง Wu 29%
  
32%
  
เซียกัว Ji 36%
  
20%
  
เจียไช้ Xin 19%
  
12%
  
เพียงไช้ Geng 7%
  
8%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
4%65%27%5%24%52%20%4%17%57%23%4%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.