คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -6.33 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.67); RST=20:53  ?  ; วันอาทิตย์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -6.33 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.67); RST=20:53; วันอาทิตย์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2020-11-22 21:00, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -6.33 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.67); RST=20:53
  20:53 RST 22 11 2020
กิ่งฟ้า Jia
 甲
เจียกัว
Ji
 己
ดิถี
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
Geng
 庚
เซียกัว
ก้านดิน Xu
 戌
จอ
Si
 巳
มะเส็ง
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
ธาตุแฝง
XinDingWu
EGIRRW
WuGengBing
RWHODR
JiaRen
DODW
Gui
IW
นับอิมธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
5. ตี้อ๋วง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Jia),
เทียงอิก*,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2020-11-22 21:00, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -6.33 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 13.67); RST=20:53
20:53 RST 22 11 2020
Jia
 甲
เจียกัว
Ji
 己
ปีเกย
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
Geng
 庚
เซียกัว
Xu
 戌
จอ
Si
 巳
มะเส็ง
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
XinDingWu
EGIRRW
WuGengBing
RWHODR
JiaRen
DODW
Gui
IW
ธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดินธาตุดิน
12. เอี๊ยง
5. ตี้อ๋วง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Jia),
เทียงอิก*,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2020–2025
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
Hai
 亥
กุน
JiaRen
DODW
ธาตุดิน
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2020
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
RWDWHO
ธาตุไฟ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2025-08-22
  08/2105+  (84)08/2095+  (74)08/2085+  (64)08/2075+  (54)08/2065+  (44)08/2055+  (34)08/2045+  (24)08/2035+  (14)08/2025+  (4)11/2020+  
กิ่งฟ้าBing
 丙
เจียอิ่ง
Yi
 乙
ชิกสัวะ
Jia
 甲
เจียกัว
Gui
 癸
เพียงไช้
Ren
 壬
เจียไช้
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Geng
 庚
เซียกัว
Ji
 己
ปีเกย
Wu
 戊
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
ก้านดินShen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
ธาตุแฝง
WuRenGeng
RWDWHO
DingYiJi
IRQSFr
JiDing
FrIR
WuGengBing
RWHODR
YiGuiWu
QSIWRW
Yi
QS
WuBingJia
RWDRDO
GuiXinJi
IWEGFr
Gui
IW
JiaRen
DODW
 autumnsummersummersummerspringspringspringwinterwinterwinter
นับอิมธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุดิน
เทียบดิถี
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
    
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
เฮ้ง (Shen-Hai),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เทียงเต็ก (Yi),
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ซ่อน ซาฮะ (Wei-(Mao)-Hai),
ผั่ว (Wei-Xu),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
หง่วยเต็ก (Jia),
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เกาเก้า*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ดาวพยากรณ์:
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ซ่อน ซาฮะ (Yin-(Wu)-Xu),
เฮ้ง (Yin-Si),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
36% 64%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไฟ    25%
  
31%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    11%
  
16%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    13%
  
11%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    32%
  
29%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    19%
  
13%
  
   
เจียกัว Jia 19%
  
13%
  
ชิกสัวะ Yi 0%
  
0%
  
เจียอิ่ง Bing 9%
  
13%
  
เพียงอิ่ง Ding 17%
  
18%
  
ปีเกย Ji 0%
  
8%
  
เกี๊ยบไช้ Wu 11%
  
8%
  
เจียะซิ้ง Xin 2%
  
1%
  
เซียกัว Geng 11%
  
10%
  
เจียไช้ Ren 13%
  
17%
  
เพียงไช้ Gui 19%
  
11%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
11%13%32%19%25%16%11%29%13%31%14%11%30%15%29%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.