คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -5.24 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 14.76); RST=22:51  ?  ; วันอาทิตย์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -5.24 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 14.76); RST=22:51; วันอาทิตย์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2020-10-18 22:57, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -5.24 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 14.76); RST=22:51
  22:51 RST 18 10 2020
กิ่งฟ้า Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
ดิถี
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Geng
 庚
ชิกสัวะ
ก้านดิน Hai
 亥
กุน
Wu
 午
มะเมีย
Xu
 戌
จอ
Zi
 子
ชวด
ธาตุแฝง
JiaRen
FrIR
JiDing
DWHO
XinDingWu
DOHOIW
Gui
DR
นับอิมธาตุไฟธาตุทองธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
8. ซี่
12. เอี๊ยง
2. มกยก
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2020-10-18 22:57, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -5.24 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 14.76); RST=22:51
22:51 RST 18 10 2020
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
ปีเกย
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Geng
 庚
ชิกสัวะ
Hai
 亥
กุน
Wu
 午
มะเมีย
Xu
 戌
จอ
Zi
 子
ชวด
JiaRen
FrIR
JiDing
DWHO
XinDingWu
DOHOIW
Gui
DR
ธาตุไฟธาตุทองธาตุดินธาตุดิน
1. เชี่ยงแซ
8. ซี่
12. เอี๊ยง
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เจี่ยงแช,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2020–2027
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Xu
 戌
จอ
XinDingWu
DOHOIW
ธาตุดิน
12. เอี๊ยง
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2020
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
IWIRQS
ธาตุไฟ
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2027-03-19
  03/2107+  (86)03/2097+  (76)03/2087+  (66)03/2077+  (56)03/2067+  (46)03/2057+  (36)03/2047+  (26)03/2037+  (16)03/2027+  (6)10/2020+  
กิ่งฟ้าYi
 乙
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
ปีเกย
Gui
 癸
เจียอิ่ง
Ren
 壬
เพียงอิ่ง
Xin
 辛
เจียกัว
Geng
 庚
ชิกสัวะ
Ji
 己
เจียไช้
Wu
 戊
เพียงไช้
Ding
 丁
เซียกัว
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
ก้านดินWei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
ธาตุแฝง
DingYiJi
HORWDW
JiDing
DWHO
WuGengBing
IWQSEG
YiGuiWu
RWDRIW
Yi
RW
WuBingJia
IWEGFr
GuiXinJi
DRDODW
Gui
DR
JiaRen
FrIR
XinDingWu
DOHOIW
 summersummersummerspringspringspringwinterwinterwinterautumn
นับอิมธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
    
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ซ่อน ซาฮะ (Wei-(Mao)-Hai),
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
ผั่ว (Wei-Xu),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เจี่ยงแช,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ถ่อฮวย,
เกาเก้า*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ผั่ว (Mao-Wu),
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ซาฮะ (Yin-Wu-Xu),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
เฮ้ง (Chou-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Bing),
หง่วยเต็ก (Bing),
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
40% 60%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุน้ำ    23%
  
15%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    17%
  
18%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    27%
  
34%
  
ไช้ ธาตุดิน    15%
  
17%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    17%
  
16%
  
   
เจียกัว Xin 2%
  
3%
  
ชิกสัวะ Geng 15%
  
14%
  
เจียอิ่ง Gui 14%
  
8%
  
เพียงอิ่ง Ren 10%
  
7%
  
ปีเกย Jia 3%
  
10%
  
เกี๊ยบไช้ Yi 14%
  
8%
  
เจียะซิ้ง Bing 15%
  
26%
  
เซียกัว Ding 13%
  
9%
  
เจียไช้ Ji 4%
  
3%
  
เพียงไช้ Wu 11%
  
14%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
17%27%15%17%23%18%34%17%16%15%17%32%16%17%18%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.