คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -21.17 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -1.17); RST=4:44


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -21.17 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -1.17); RST=4:44ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  4:44 RST 20 6 2017
กิ่งฟ้า Jia
 甲
ชิกสัวะ
Wu
 戊
ดิถี
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Ding
 丁
เจียอิ่ง
ก้านดิน Yin
 寅
ขาล
Yin
 寅
ขาล
Wu
 午
มะเมีย
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
WuBingJia
FrIRQS
WuBingJia
FrIRQS
JiDing
RWDR
Xin
HO
นับอิมธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟ
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
1. เชี่ยงแซ
5. ตี้อ๋วง
8. ซี่
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
คงบ๊วง (หลักวัน),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
4:44 RST 20 6 2017
Jia
 甲
ชิกสัวะ
Wu
 戊
ปีเกย
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Ding
 丁
เจียอิ่ง
Yin
 寅
ขาล
Yin
 寅
ขาล
Wu
 午
มะเมีย
You
 酉
ระกา
WuBingJia
FrIRQS
WuBingJia
FrIRQS
JiDing
RWDR
Xin
HO
ธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
1. เชี่ยงแซ
5. ตี้อ๋วง
8. ซี่
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
คงบ๊วง (หลักวัน),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2022
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Wu
 午
มะเมีย
JiDing
RWDR
ธาตุน้ำ
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
FrIWEG
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หง่วยเต็ก (Bing),
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2022-01-16
  01/2102+  (85)01/2092+  (75)01/2082+  (65)01/2072+  (55)01/2062+  (45)01/2052+  (35)01/2042+  (25)01/2032+  (15)01/2022+  (5)06/2017+  
กิ่งฟ้าDing
 丁
เจียอิ่ง
Wu
 戊
ปีเกย
Ji
 己
เกี๊ยบไช้
Geng
 庚
เจียะซิ้ง
Xin
 辛
เซียกัว
Ren
 壬
เพียงไช้
Gui
 癸
เจียไช้
Jia
 甲
ชิกสัวะ
Yi
 乙
เจียกัว
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
ก้านดินYou
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
ธาตุแฝง
Xin
HO
XinDingWu
HODRFr
JiaRen
QSIW
Gui
DW
GuiXinJi
DWHORW
WuBingJia
FrIRQS
Yi
DO
YiGuiWu
DODWFr
WuGengBing
FrEGIR
JiDing
RWDR
 autumnautumnwinterwinterwinterspringspringspringsummersummer
นับอิมธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุน้ำ
เทียบดิถี
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Xu-Yin-Wu),
เฮ้ง (Xu-You),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
ผั่ว (Zi-You),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ผู้รอบรู้ *,
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
เฮ้ง (Chou-Wu),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ผั่ว (Mao-Wu),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เทียงอิก*,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Si-You),
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
76% 24%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุไฟ    67%
  
66%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    10%
  
18%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    7%
  
6%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    0%
  
1%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    16%
  
9%
  
เจียกัว Yi 0%
  
0%
  
ชิกสัวะ Jia 16%
  
9%
  
เจียอิ่ง Ding 37%
  
28%
  
เพียงอิ่ง Bing 29%
  
39%
  
ปีเกย Wu 6%
  
14%
  
เกี๊ยบไช้ Ji 4%
  
4%
  
เจียะซิ้ง Geng 0%
  
2%
  
เซียกัว Xin 7%
  
4%
  
เจียไช้ Gui 0%
  
0%
  
เพียงไช้ Ren 0%
  
1%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
10%7%16%67%18%6%1%9%66%15%7%0%11%66%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.