เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: 6.78 (ลองจิจูด: 6.08 + : 0.7); RST=12:10  ?  ; วันอังคาร

แหล่งข้อมูล: http://www.astro.com/astro-databank/Bruno, Gioia
Rodden Rating: A

Share    
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
ลองจิจูด:  GMT  
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -19.84 (ลองจิจูด: -20 + : 0.16); RST=17:35; วันอังคาร
ออพชั่น

more
more
 
Advertisement
 
 Bruno, Gioia
1963-06-11 12:03, GMT+1, 16.52°. ปรับเวลา: 6.78 (ลองจิจูด: 6.08 + : 0.7); RST=12:10  ? 
  12:10 11 6 1963
กิ่งฟ้า Ren
เจียอิ่ง
Yi
ดิถี
Wu
เจียไช้
Gui
เพียงอิ่ง
ก้านดิน Wu
มะเมีย
You
ระกา
Wu
มะเมีย
Mao
เถาะ
ธาตุแฝง
JiDing
IWEG
Xin
QS
JiDing
IWEG
Yi
Fr
นับอิมธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุทอง
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
10. เจ๊าะ
1. เชี่ยงแซ
4. ลิ่มกัว
ปฏิกิริยาธาตุ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ถ่อฮวย,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Wu-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ถ่อฮวย,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ผั่ว (Wu-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ผั่ว (Mao-Wu),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
จับซิ้ง
 
 Bruno, Gioia
อิ่ง ธาตุน้ำ    26%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    13%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    24%
  
ไช้ ธาตุดิน    28%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    9%
  
  
เจียกัว Geng 0%
  
ชิกสัวะ Xin 9%
  
เจียอิ่ง Ren 13%
  
เพียงอิ่ง Gui 13%
  
ปีเกย Yi 13%
  
เกี๊ยบไช้ Jia 0%
  
เจียะซิ้ง Ding 24%
  
เซียกัว Bing 0%
  
เจียไช้ Wu 17%
  
เพียงไช้ Ji 10%
  
moreless
 Bruno, Gioia
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
13%24%28%9%26%
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน    ? 

ตั้งค่าการแปรธาตุ


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
39% 61%


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่1971-11-04
  11/2051+  (88)11/2041+  (78)11/2031+  (68)11/2021+  (58)11/2011+  (48)11/2001+  (38)11/1991+  (28)11/1981+  (18)11/1971+  (8)06/1963+  
กิ่งฟ้าDing
เจียะซิ้ง
Bing
เซียกัว
Yi
ปีเกย
Jia
เกี๊ยบไช้
Gui
เพียงอิ่ง
Ren
เจียอิ่ง
Xin
ชิกสัวะ
Geng
เจียกัว
Ji
เพียงไช้
Wu
เจียไช้
ก้านดินMao
เถาะ
Yin
ขาล
Chou
ฉลู
Zi
ชวด
Hai
กุน
Xu
จอ
You
ระกา
Shen
วอก
Wei
มะแม
Wu
มะเมีย
ธาตุแฝง
Yi
Fr
JiaBingWu
RWHODW
JiXinGui
IWQSIR
Gui
IR
RenJia
DRRW
WuDingXin
DWEGQS
Xin
QS
GengRenWu
DODRDW
JiYiDing
IWFrEG
DingJi
EGIW
 springspringwinterwinterwinterautumnautumnautumnsummersummer
นับอิมธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟ
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
    
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui),
ผั่ว (Mao-Wu),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
หง่วยเต็ก (Bing),
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chou-You),
เฮ้ง (Chou-Wu),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
ผั่ว (Zi-You),
โทษทัณฑ์ (Zi-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ครึ่งภาคี (Hai-Mao),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
เฮ้ง (Xu-You),
การภาคีก้านดิน (Xu-Mao),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
เจี่ยงแช,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ก้านดินปะทะ (You-Mao),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ถ่อฮวย,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui),
ผั่ว (Wu-Mao),
คงบ๊วง (หลักวัน),ตัวเลือก  
   


หาวันเหมือน - ดวงคนดัง


ปฏิกิริยาธาตุ  


Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.