คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -23.66 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -3.66); RST=2:49  ?  ; วันพุธ
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -23.66 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -3.66); RST=2:49; วันพุธ
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2020-07-01 03:13, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -23.66 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -3.66); RST=2:49
  2:49 RST 1 7 2020
กิ่งฟ้า Ding
 丁
เจียะซิ้ง
Yi
 乙
ดิถี
Ren
 壬
เจียอิ่ง
Geng
 庚
เจียกัว
ก้านดิน Chou
 丑
ฉลู
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Zi
 子
ชวด
ธาตุแฝง
GuiXinJi
IRQSIW
WuGengBing
DWDOHO
JiDing
IWEG
Gui
IR
นับอิมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดิน
เทียบดิถี
6. ซวย
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
7. แป๋
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
เฮ้ง (Chou-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
เฮ้ง (Chou-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2020-07-01 03:13, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -23.66 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -3.66); RST=2:49
2:49 RST 1 7 2020
Ding
 丁
เจียะซิ้ง
Yi
 乙
ปีเกย
Ren
 壬
เจียอิ่ง
Geng
 庚
เจียกัว
Chou
 丑
ฉลู
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Zi
 子
ชวด
GuiXinJi
IRQSIW
WuGengBing
DWDOHO
JiDing
IWEG
Gui
IR
ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดิน
6. ซวย
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
เฮ้ง (Chou-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
เฮ้ง (Chou-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2020–2022
Ren
 壬
เจียอิ่ง
Wu
 午
มะเมีย
JiDing
IWEG
ธาตุไม้
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2020
Bing
 丙
เซียกัว
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
DWDRDO
ธาตุไฟ
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
หง่วยเต็ก (Bing),
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2022-05-12
  05/2102+  (81)05/2092+  (71)05/2082+  (61)05/2072+  (51)05/2062+  (41)05/2052+  (31)05/2042+  (21)05/2032+  (11)05/2022+  (1)07/2020+  
กิ่งฟ้าXin
 辛
ชิกสัวะ
Geng
 庚
เจียกัว
Ji
 己
เพียงไช้
Wu
 戊
เจียไช้
Ding
 丁
เจียะซิ้ง
Bing
 丙
เซียกัว
Yi
 乙
ปีเกย
Jia
 甲
เกี๊ยบไช้
Gui
 癸
เพียงอิ่ง
Ren
 壬
เจียอิ่ง
ก้านดินMao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
Hai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
ธาตุแฝง
Yi
Fr
WuBingJia
DWHORW
GuiXinJi
IRQSIW
Gui
IR
JiaRen
RWDR
XinDingWu
QSEGDW
Xin
QS
WuRenGeng
DWDRDO
DingYiJi
EGFrIW
JiDing
IWEG
 springspringwinterwinterwinterautumnautumnautumnsummersummer
นับอิมธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
    
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เกาเก้า*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi),
ผั่ว (Mao-Wu),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เกียบสัวะ,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi),
ครึ่งภาคี (Yin-Wu),
เฮ้ง (Yin-Si),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซ่อน ซาฮะ (Chou-(You)-Si),
เฮ้ง (Chou-Wu),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Zi-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาหวย (Hai-Zi-Chou),
ก้านดินปะทะ (Hai-Si),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
หลิวเฮี้ย*,
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Xu-Wu),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
เจี่ยงแช,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ซาฮะ (You-Chou-Si),
ผั่ว (You-Zi),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
การภาคีก้านดิน (Shen-Si),
ผั่ว (Shen-Si),
ดาวพยากรณ์:
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาหวย (Wei-Si-Wu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
เฮ้ง (Wei-Zi),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
30% 70%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุน้ำ    30%
  
27%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    0%
  
8%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    43%
  
43%
  
ไช้ ธาตุดิน    15%
  
12%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    12%
  
10%
  
   
เจียกัว Geng 11%
  
9%
  
ชิกสัวะ Xin 1%
  
1%
  
เจียอิ่ง Ren 14%
  
17%
  
เพียงอิ่ง Gui 16%
  
9%
  
ปีเกย Yi 0%
  
8%
  
เกี๊ยบไช้ Jia 0%
  
0%
  
เจียะซิ้ง Ding 32%
  
26%
  
เซียกัว Bing 11%
  
17%
  
เจียไช้ Wu 2%
  
3%
  
เพียงไช้ Ji 13%
  
9%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
43%15%12%30%8%43%12%10%27%5%43%13%11%28%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.