คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -28.01 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -8.01); RST=16:48


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -28.01 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -8.01); RST=16:48ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  16:48 RST 12 1 2017
กิ่งฟ้า Ren
 壬
เจียไช้
Ji
 己
ดิถี
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Bing
 丙
เจียอิ่ง
ก้านดิน Shen
 申
วอก
Hai
 亥
กุน
Chou
 丑
ฉลู
Shen
 申
วอก
ธาตุแฝง
WuRenGeng
RWDWHO
JiaRen
DODW
GuiXinJi
IWEGFr
WuRenGeng
RWDWHO
นับอิมธาตุทองธาตุไม้ธาตุดินธาตุไฟ
เทียบดิถี
2. มกยก
11. ทอ
9. หมอ
2. มกยก
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ผู้รอบรู้ *,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Hai-Shen),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ผู้รอบรู้ *,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
16:48 RST 12 1 2017
Ren
 壬
เจียไช้
Ji
 己
ปีเกย
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Shen
 申
วอก
Hai
 亥
กุน
Chou
 丑
ฉลู
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
RWDWHO
JiaRen
DODW
GuiXinJi
IWEGFr
WuRenGeng
RWDWHO
ธาตุทองธาตุไม้ธาตุดินธาตุไฟ
2. มกยก
11. ทอ
9. หมอ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ผู้รอบรู้ *,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Hai-Shen),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร:
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ผู้รอบรู้ *,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2024
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Chou
 丑
ฉลู
GuiXinJi
IWEGFr
ธาตุดิน
9. หมอ
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
RWDWHO
ธาตุไฟ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ผู้รอบรู้ *,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2024-07-30
  07/2104+  (87)07/2094+  (77)07/2084+  (67)07/2074+  (57)07/2064+  (47)07/2054+  (37)07/2044+  (27)07/2034+  (17)07/2024+  (7)01/2017+  
กิ่งฟ้าGeng
 庚
เซียกัว
Ji
 己
ปีเกย
Wu
 戊
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Yi
 乙
ชิกสัวะ
Jia
 甲
เจียกัว
Gui
 癸
เพียงไช้
Ren
 壬
เจียไช้
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
ก้านดินXu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
XinDingWu
EGIRRW
Xin
EG
WuRenGeng
RWDWHO
DingYiJi
IRQSFr
JiDing
FrIR
WuGengBing
RWHODR
YiGuiWu
QSIWRW
Yi
QS
WuBingJia
RWDRDO
GuiXinJi
IWEGFr
 autumnautumnautumnsummersummersummerspringspringspringwinter
นับอิมธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุดิน
เทียบดิถี
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
กัวสิ่ว,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หักตึ้ง*,
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (You-Chou),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
กิมอื้อ*,
ผู้รอบรู้ *,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Shen-Hai),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ฮั่วไก่,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮั่วไก่*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
ซ่อน ซาฮะ (Chen-(Zi)-Shen),
ผั่ว (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เจี่ยงแช,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Mao-Hai),
ดาวพยากรณ์:
บ่วงซิ้ง,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ส่วยพั่ว*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
36% 64%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุไฟ    13%
  
14%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    23%
  
37%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    32%
  
30%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    30%
  
18%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    2%
  
1%
  
เจียกัว Jia 2%
  
1%
  
ชิกสัวะ Yi 0%
  
0%
  
เจียอิ่ง Bing 13%
  
14%
  
เพียงอิ่ง Ding 0%
  
0%
  
ปีเกย Ji 15%
  
30%
  
เกี๊ยบไช้ Wu 8%
  
7%
  
เจียะซิ้ง Xin 16%
  
17%
  
เซียกัว Geng 16%
  
13%
  
เจียไช้ Ren 28%
  
16%
  
เพียงไช้ Gui 2%
  
2%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
23%32%30%2%13%37%30%18%1%14%32%31%22%1%13%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.