คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
 
 
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -28.77 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -8.77); RST=15:16; วันพฦหัสบดี
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2021-03-08 16:00, GMT0, 0°.
  16:00 RST 14 1 2021
กิ่งฟ้า Wu
 戊
ชิกสัวะ
Ren
 壬
ดิถี
Ji
 己
เจียกัว
Geng
 庚
เพียงอิ่ง
ก้านดิน Shen
 申
วอก
Xu
 戌
จอ
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
ธาตุแฝง
WuRenGeng
QSFrIR
XinDingWu
DRDWQS
GuiXinJi
RWDRDO
Gui
RW
นับอิมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดิน
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
3. กวงตั่ว
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2021-01-14 15:45, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -28.77 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -8.77); RST=15:16
15:16 RST 14 1 2021
Wu
 戊
ชิกสัวะ
Ren
 壬
ปีเกย
Ji
 己
เจียกัว
Geng
 庚
เพียงอิ่ง
Shen
 申
วอก
Xu
 戌
จอ
Chou
 丑
ฉลู
Zi
 子
ชวด
WuRenGeng
QSFrIR
XinDingWu
DRDWQS
GuiXinJi
RWDRDO
Gui
RW
ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดิน
1. เชี่ยงแซ
3. กวงตั่ว
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
ฮ่วยตัวสัวะ*,
เทียงอิก*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
การภาคีก้านดิน (Zi-Chou),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2021–2027
Ji
 己
เจียกัว
Chou
 丑
ฉลู
GuiXinJi
RWDRDO
ธาตุไฟ
6. ซวย
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร:
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2021
Bing
 丙
เพียงไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
QSFrIR
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2027-10-22
  10/2107+  (86)10/2097+  (76)10/2087+  (66)10/2077+  (56)10/2067+  (46)10/2057+  (36)10/2047+  (26)10/2037+  (16)10/2027+  (6)01/2021+  
กิ่งฟ้าWu
 戊
ชิกสัวะ
Ding
 丁
เจียไช้
Bing
 丙
เพียงไช้
Yi
 乙
เซียกัว
Jia
 甲
เจียะซิ้ง
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
Ren
 壬
ปีเกย
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Geng
 庚
เพียงอิ่ง
Ji
 己
เจียกัว
ก้านดินXu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
Chou
 丑
ฉลู
ธาตุแฝง
XinDingWu
DRDWQS
Xin
DR
WuRenGeng
QSFrIR
DingYiJi
DWHODO
JiDing
DODW
WuGengBing
QSIRIW
YiGuiWu
HORWQS
Yi
HO
WuBingJia
QSIWEG
GuiXinJi
RWDRDO
 autumnautumnautumnsummersummersummerspringspringspringwinter
นับอิมธาตุไม้ธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุไฟ
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
    
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ซาหวย (You-Shen-Xu),
ครึ่งภาคี (You-Chou),
เฮ้ง (You-Xu),
ผั่ว (You-Zi),
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ซำเฮ้งของดิน (Wei-Chou-Xu),
ผั่ว (Wei-Xu),
ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
เฮ้ง (Wei-Zi),
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji),
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Wu-Xu),
เฮ้ง (Wu-Chou),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
ซ่อน ซาฮะ (Si-(You)-Chou),
การภาคีก้านดิน (Si-Shen),
ผั่ว (Si-Shen),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์:
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาฮะ (Chen-Zi-Shen),
ก้านดินปะทะ (Chen-Xu),
ผั่ว* (Chen-Chou),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ถ่อฮวย,
เกาเก้า*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Mao-Xu),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
เทียงเต็ก (Geng),
หง่วยเต็ก (Geng),
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
53% 47%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุทอง    31%
  
27%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    22%
  
26%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    0%
  
0%
  
ไช้ ธาตุไฟ    1%
  
5%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    46%
  
42%
  
   
เจียกัว Ji 22%
  
27%
  
ชิกสัวะ Wu 24%
  
16%
  
เจียอิ่ง Xin 5%
  
5%
  
เพียงอิ่ง Geng 26%
  
22%
  
ปีเกย Ren 3%
  
13%
  
เกี๊ยบไช้ Gui 19%
  
13%
  
เจียะซิ้ง Jia 0%
  
0%
  
เซียกัว Yi 0%
  
0%
  
เจียไช้ Ding 1%
  
1%
  
เพียงไช้ Bing 0%
  
4%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
22%1%46%31%26%5%42%27%24%3%44%28%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.