คำนวณดวงจีน logo

คำนวณดวงจีน

 

 
 
เวลา วัน เดือน ปี
 
 
 
 
Share
 
เวลา วัน เดือน ปี  
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -34.23 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -14.23); RST=4:50; วันเสาร์
Border case - some pillars are on borderline (เวลา).
ออพชั่น

more


more

Advertisement
Want to see no ads? Go Premium!

 ดวงเกิด
2020-10-29 4:00, GMT0, 0°.
  4:00 RST 15 2 2020
กิ่งฟ้า Jia
 甲
ชิกสัวะ
Wu
 戊
ดิถี
Wu
 戊
ปีเกย
Geng
 庚
เจียะซิ้ง
ก้านดิน Yin
 寅
ขาล
Zi
 子
ชวด
Yin
 寅
ขาล
Zi
 子
ชวด
ธาตุแฝง
WuBingJia
FrIRQS
Gui
DW
WuBingJia
FrIRQS
Gui
DW
นับอิมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
1. เชี่ยงแซ
11. ทอ
1. เชี่ยงแซ
11. ทอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
2020-02-15 05:25, GMT+7, 100°. ปรับเวลา: -34.23 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -14.23); RST=4:50
4:50 RST 15 2 2020
Jia
 甲
ชิกสัวะ
Wu
 戊
ปีเกย
Wu
 戊
ปีเกย
Geng
 庚
เจียะซิ้ง
Yin
 寅
ขาล
Zi
 子
ชวด
Yin
 寅
ขาล
Zi
 子
ชวด
WuBingJia
FrIRQS
Gui
DW
WuBingJia
FrIRQS
Gui
DW
ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุดิน
1. เชี่ยงแซ
11. ทอ
1. เชี่ยงแซ
11. ทอ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เจี่ยงแช,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
วัยจร:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
 
2020–2026
Wu
 戊
ปีเกย
Yin
 寅
ขาล
WuBingJia
FrIRQS
ธาตุดิน
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
 
2020
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
FrIWEG
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หง่วยเต็ก (Bing),
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
วัยจร:
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2026-06-30
  06/2106+  (86)06/2096+  (76)06/2086+  (66)06/2076+  (56)06/2066+  (46)06/2056+  (36)06/2046+  (26)06/2036+  (16)06/2026+  (6)02/2020+  
กิ่งฟ้าDing
 丁
เจียอิ่ง
Bing
 丙
เพียงอิ่ง
Yi
 乙
เจียกัว
Jia
 甲
ชิกสัวะ
Gui
 癸
เจียไช้
Ren
 壬
เพียงไช้
Xin
 辛
เซียกัว
Geng
 庚
เจียะซิ้ง
Ji
 己
เกี๊ยบไช้
Wu
 戊
ปีเกย
ก้านดินHai
 亥
กุน
Xu
 戌
จอ
You
 酉
ระกา
Shen
 申
วอก
Wei
 未
มะแม
Wu
 午
มะเมีย
Si
 巳
มะเส็ง
Chen
 辰
มะโรง
Mao
 卯
เถาะ
Yin
 寅
ขาล
ธาตุแฝง
JiaRen
QSIW
XinDingWu
HODRFr
Xin
HO
WuRenGeng
FrIWEG
DingYiJi
DRDORW
JiDing
RWDR
WuGengBing
FrEGIR
YiGuiWu
DODWFr
Yi
DO
WuBingJia
FrIRQS
 winterautumnautumnautumnsummersummersummerspringspringspring
นับอิมธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุทองธาตุทองธาตุดินธาตุดิน
เทียบดิถี
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
6. ซวย
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
    
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Ding),
บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การภาคีก้านดิน (Hai-Yin),
ผั่ว (Hai-Yin),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
หง่วยเต็ก (Bing),
กัวสิ่ว,
กัวสิ่ว*หลักปี,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ถ่อฮวย,
ถ่อฮวย*หลักปี,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng),
ผั่ว (You-Zi),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Gui-Wu),
เฮ้ง (Wei-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไม้
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
หลิวเฮี้ย*,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Si-Yin),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
ดาวพยากรณ์:
อั่งเอี่ยมสัวะ,
ฮั่วไก่,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia),
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
เกาเก้า*,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
โกวซิ้ง*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ซำคี้ของดิน (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ:


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
27% 73%

 
 ? 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงเกิดวันที่เปรีย
อิ่ง ธาตุไฟ    8%
  
19%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    19%
  
30%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    10%
  
9%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    20%
  
12%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    43%
  
31%
  
   
เจียกัว Yi 0%
  
0%
  
ชิกสัวะ Jia 43%
  
31%
  
เจียอิ่ง Ding 0%
  
0%
  
เพียงอิ่ง Bing 8%
  
19%
  
ปีเกย Wu 19%
  
30%
  
เกี๊ยบไช้ Ji 0%
  
0%
  
เจียะซิ้ง Geng 10%
  
9%
  
เซียกัว Xin 0%
  
0%
  
เจียไช้ Gui 20%
  
11%
  
เพียงไช้ Ren 0%
  
1%
  

moreless
(กิ่งฟ้า + ธาตุแฝง - ดิถี) * เดือน


 ดวงเกิดวันที่เปรียบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
19%10%20%43%8%30%9%12%31%19%26%9%15%35%15%

   


Advertisement
Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here | นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.