คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -26.28 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.28); RST=22:00


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -26.28 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -6.28); RST=22:00ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  22:00 RST 24 7 2017
กิ่งฟ้า Xin
 辛
เจียอิ่ง
Ren
 壬
ดิถี
Ding
 丁
เจียไช้
Ding
 丁
เจียไช้
ก้านดิน Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Wei
 未
มะแม
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
JiaRen
EGFr
Gui
RW
DingYiJi
DWHODO
Xin
DR
นับอิมธาตุทองธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุไฟ
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
12. เอี๊ยง
2. มกยก
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ผั่ว (Zi-You),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ผั่ว (Zi-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Wei-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Wei-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ถ่อฮวย,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ผั่ว (You-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ผั่ว (You-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
22:00 RST 24 7 2017
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Ren
 壬
ปีเกย
Ding
 丁
เจียไช้
Ding
 丁
เจียไช้
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Wei
 未
มะแม
You
 酉
ระกา
JiaRen
EGFr
Gui
RW
DingYiJi
DWHODO
Xin
DR
ธาตุทองธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุไฟ
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
12. เอี๊ยง
2. มกยก
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing),
เฮ้ง (Hai-Shen),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เจี่ยงแช,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ผั่ว (Zi-You),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing),
ครึ่งภาคี (Zi-Shen),
เฮ้ง (Zi-Wei),
ผั่ว (Zi-You),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Wei-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Wei-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์:
ถ่อฮวย*,
ฮ่วยตัวสัวะ*,
ถ่อฮวย,
เจี่ยงแช*หลักปี,
ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ผั่ว (You-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
ผั่ว (You-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2023
Ding
 丁
เจียไช้
Wei
 未
มะแม
DingYiJi
DWHODO
ธาตุน้ำ
12. เอี๊ยง
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Wei-Zi),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Wei-Zi),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เพียงไช้
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
QSFrIR
ธาตุไฟ
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์:
หักตึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ครึ่งภาคี (Shen-Zi),
เฮ้ง (Shen-Hai),

รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2023-03-10
  03/2103+  (86)03/2093+  (76)03/2083+  (66)03/2073+  (56)03/2063+  (46)03/2053+  (36)03/2043+  (26)03/2033+  (16)03/2023+  (6)07/2017+  
กิ่งฟ้าWu
 戊
ชิกสัวะ
Ji
 己
เจียกัว
Geng
 庚
เพียงอิ่ง
Xin
 辛
เจียอิ่ง
Ren
 壬
ปีเกย
Gui
 癸
เกี๊ยบไช้
Jia
 甲
เจียะซิ้ง
Yi
 乙
เซียกัว
Bing
 丙
เพียงไช้
Ding
 丁
เจียไช้
ก้านดินXu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
Wei
 未
มะแม
ธาตุแฝง
XinDingWu
DRDWQS
JiaRen
EGFr
Gui
RW
GuiXinJi
RWDRDO
WuBingJia
QSIWEG
Yi
HO
YiGuiWu
HORWQS
WuGengBing
QSIRIW
JiDing
DODW
DingYiJi
DWHODO
 autumnwinterwinterwinterspringspringspringsummersummersummer
นับอิมธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำ
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์:
กัวสิ่ว,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ผั่ว (Xu-Wei),
เฮ้ง (Xu-You),
ดาวพยากรณ์:
ลกซิ้ง,
บ่วงซิ้ง,
เอี๊ยะเบ้*หลักปี,
ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์:
เอี่ยยิ่ม,
อั่งเอี่ยมสัวะ,
เจี่ยงแช,
เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
เฮ้ง (Zi-Wei),
ผั่ว (Zi-You),
ดาวพยากรณ์:
กิมอื้อ*,
ฮั่วไก่*หลักปี,
โหงวกุ้ย*,
ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ซาหวย (Chou-Zi-Hai),
ครึ่งภาคี (Chou-You),
การภาคีก้านดิน (Chou-Zi),
ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
ดาวพยากรณ์:
บุ่งเชียง,
หลิวเฮี้ย*,
เอี๊ยะเบ้,
โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
การภาคีก้านดิน (Yin-Hai),
ผั่ว (Yin-Hai),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ผู้รอบรู้ *,
ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding),
ซาฮะ (Mao-Wei-Hai),
โทษทัณฑ์ (Mao-Zi),
ก้านดินปะทะ (Mao-You),
คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์:
เทียงเต็ก (Jia),
หง่วยเต็ก (Jia),
ฮั่วไก่,
เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
ครึ่งภาคี (Chen-Zi),
การภาคีก้านดิน (Chen-You),
คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์:
เทียงอิกกุ้ยนั้ง,
ผู้รอบรู้ *,
เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ:
กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin),
ครึ่งภาคี (Si-You),
ก้านดินปะทะ (Si-Hai),
คงบ๊วง (หลักปี),
ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
ดาวพยากรณ์:
ปวยยิ่ม*,
เทียงอิก*,
ถ่อฮวย*หลักปี,
อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin),
กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren),
ก้านดินปะทะ (Wu-Zi),
การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
(วัยจรปัจจุบัน)
ปฏิกิริยาธาตุ:
การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren),
เฮ้ง (Wei-Zi),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
51% 49%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุทอง    28%
  
21%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุน้ำ    23%
  
23%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไม้    6%
  
5%
  
ไช้ ธาตุไฟ    32%
  
37%
  
กัวสัวะ ธาตุดิน    11%
  
15%
  
เจียกัว Ji 11%
  
13%
  
ชิกสัวะ Wu 0%
  
2%
  
เจียอิ่ง Xin 28%
  
16%
  
เพียงอิ่ง Geng 0%
  
5%
  
ปีเกย Ren 10%
  
15%
  
เกี๊ยบไช้ Gui 14%
  
8%
  
เจียะซิ้ง Jia 4%
  
2%
  
เซียกัว Yi 2%
  
3%
  
เจียไช้ Ding 32%
  
28%
  
เพียงไช้ Bing 0%
  
9%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
24%6%32%11%28%23%5%37%15%21%23%5%35%13%23%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.