คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.94 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.06); RST=12:03


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -16.94 (ลองจิจูด: -20 + EoT: 3.06); RST=12:03ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  12:03 RST 27 5 2017
กิ่งฟ้า Geng
 庚
ชิกสัวะ
Jia
 甲
ดิถี
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
เซียกัว
ก้านดิน Wu
 午
มะเมีย
Yin
 寅
ขาล
Si
 巳
มะเส็ง
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
JiDing
DWHO
WuBingJia
IWEGFr
WuGengBing
IWQSEG
Xin
DO
นับอิมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟ
เทียบดิถี
8. ซี่
4. ลิ่มกัว
7. แป๋
11. ทอ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: อั่งเอี่ยมสัวะ, หง่วยเต็ก (Geng), เจี่ยงแช, ถ่อฮวย*หลักปี, อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia), การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi), ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia), การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi), ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ลกซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng), ครึ่งภาคี (Yin-Wu), เฮ้ง (Yin-Si),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng), ครึ่งภาคี (Yin-Wu), ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen), เฮ้ง (Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: บุ่งเชียง, บ่วงซิ้ง, โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng), ครึ่งภาคี (Si-You), เฮ้ง (Si-Yin), คงบ๊วง (หลักปี), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng), ครึ่งภาคี (Si-You), ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen), เฮ้ง (Si-Yin), การภาคีก้านดิน (Si-Shen), ผั่ว (Si-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ปวยยิ่ม*, หลิวเฮี้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (You-Si),
วัยจร: ครึ่งภาคี (You-Si),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
12:03 RST 27 5 2017
Geng
 庚
ชิกสัวะ
Jia
 甲
ปีเกย
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
เซียกัว
Wu
 午
มะเมีย
Yin
 寅
ขาล
Si
 巳
มะเส็ง
You
 酉
ระกา
JiDing
DWHO
WuBingJia
IWEGFr
WuGengBing
IWQSEG
Xin
DO
ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟ
8. ซี่
4. ลิ่มกัว
7. แป๋
11. ทอ
ดาวพยากรณ์: อั่งเอี่ยมสัวะ, หง่วยเต็ก (Geng), เจี่ยงแช, ถ่อฮวย*หลักปี, อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia), การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi), ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia), การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi), ครึ่งภาคี (Wu-Yin),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ลกซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng), ครึ่งภาคี (Yin-Wu), เฮ้ง (Yin-Si),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng), ครึ่งภาคี (Yin-Wu), ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen), เฮ้ง (Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: บุ่งเชียง, บ่วงซิ้ง, โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng), ครึ่งภาคี (Si-You), เฮ้ง (Si-Yin), คงบ๊วง (หลักปี), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng), ครึ่งภาคี (Si-You), ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen), เฮ้ง (Si-Yin), การภาคีก้านดิน (Si-Shen), ผั่ว (Si-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ปวยยิ่ม*, หลิวเฮี้ย*, เจี่ยงแช*หลักปี, ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (You-Si),
วัยจร: ครึ่งภาคี (You-Si),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2024
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
Si
 巳
มะเส็ง
WuGengBing
IWQSEG
ธาตุไฟ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์: บุ่งเชียง, บ่วงซิ้ง, โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng), ครึ่งภาคี (Si-You), เฮ้ง (Si-Yin), คงบ๊วง (หลักปี), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng), ครึ่งภาคี (Si-You), ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen), เฮ้ง (Si-Yin), การภาคีก้านดิน (Si-Shen), ผั่ว (Si-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เจียะซิ้ง
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
IWIRQS
ธาตุไฟ
10. เจ๊าะ
ดาวพยากรณ์: ฮ่วยตัวสัวะ*, เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ: ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Shen-Yin), การภาคีก้านดิน (Shen-Si), ผั่ว (Shen-Si),
วัยจร: ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Shen-Yin), การภาคีก้านดิน (Shen-Si), ผั่ว (Shen-Si),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2024-05-31
  05/2104+  (87)05/2094+  (77)05/2084+  (67)05/2074+  (57)05/2064+  (47)05/2054+  (37)05/2044+  (27)05/2034+  (17)05/2024+  (7)05/2017+  
กิ่งฟ้าBing
 丙
เจียะซิ้ง
Ding
 丁
เซียกัว
Wu
 戊
เพียงไช้
Ji
 己
เจียไช้
Geng
 庚
ชิกสัวะ
Xin
 辛
เจียกัว
Ren
 壬
เพียงอิ่ง
Gui
 癸
เจียอิ่ง
Jia
 甲
ปีเกย
Yi
 乙
เกี๊ยบไช้
ก้านดินShen
 申
วอก
You
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
ธาตุแฝง
WuRenGeng
IWIRQS
Xin
DO
XinDingWu
DOHOIW
JiaRen
FrIR
Gui
DR
GuiXinJi
DRDODW
WuBingJia
IWEGFr
Yi
RW
YiGuiWu
RWDRIW
WuGengBing
IWQSEG
 autumnautumnautumnwinterwinterwinterspringspringspringsummer
นับอิมธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟ
เทียบดิถี
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
1. เชี่ยงแซ
2. มกยก
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: ฮ่วยตัวสัวะ*, เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ: ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Shen-Yin), การภาคีก้านดิน (Shen-Si), ผั่ว (Shen-Si),
ดาวพยากรณ์: ปวยยิ่ม*, หลิวเฮี้ย*, เจี่ยงแช*หลักปี, ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (You-Si),
ดาวพยากรณ์: ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ: ซาฮะ (Xu-Yin-Wu), เฮ้ง (Xu-You),
ดาวพยากรณ์: หักตึ้ง*, เกียบสัวะ, เอี๊ยะเบ้*หลักปี, ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ji-Jia), การภาคีก้านดิน (Hai-Yin), ผั่ว (Hai-Yin), ก้านดินปะทะ (Hai-Si), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*, หง่วยเต็ก (Geng), เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Geng-Jia), การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi), ก้านดินปะทะ (Zi-Wu), ผั่ว (Zi-You), คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, ผู้รอบรู้ *, เทียงเต็ก (Xin), กัวสิ่ว, ฮั่วไก่*หลักปี, โหงวกุ้ย*, ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi), ซาฮะ (Chou-Si-You), เฮ้ง (Chou-Wu), คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์: ลกซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), ครึ่งภาคี (Yin-Wu), เฮ้ง (Yin-Si),
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม, ถ่อฮวย, ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ผั่ว (Mao-Wu), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
ดาวพยากรณ์: กิมอื้อ*, เทียงอิก*, เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Jia-Geng), การภาคีก้านดิน (Chen-You), คงบ๊วง (หลักปี),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์: บุ่งเชียง, บ่วงซิ้ง, โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Yi-Geng), ครึ่งภาคี (Si-You), เฮ้ง (Si-Yin), คงบ๊วง (หลักปี), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
20% 80%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุน้ำ    0%
  
1%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไม้    20%
  
27%
  
เจียะเสี่ย ธาตุไฟ    42%
  
41%
  
ไช้ ธาตุดิน    8%
  
7%
  
กัวสัวะ ธาตุทอง    30%
  
24%
  
เจียกัว Xin 14%
  
8%
  
ชิกสัวะ Geng 16%
  
16%
  
เจียอิ่ง Gui 0%
  
0%
  
เพียงอิ่ง Ren 0%
  
1%
  
ปีเกย Jia 8%
  
12%
  
เกี๊ยบไช้ Yi 13%
  
15%
  
เจียะซิ้ง Bing 13%
  
24%
  
เซียกัว Ding 29%
  
17%
  
เจียไช้ Ji 3%
  
2%
  
เพียงไช้ Wu 4%
  
5%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
21%42%8%30%27%41%7%24%1%25%41%7%26%1%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.