คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -31.91 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -11.91); RST=17:34


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -31.91 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -11.91); RST=17:34ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  17:34 RST 24 1 2017
กิ่งฟ้า Ding
 丁
ชิกสัวะ
Xin
 辛
ดิถี
Xin
 辛
ปีเกย
Bing
 丙
เจียกัว
ก้านดิน You
 酉
ปีเกย
Hai
 亥
เจียะซิ้ง
Chou
 丑
เพียงอิ่ง
Shen
 申
เกี๊ยบไช้
ธาตุแฝง
Xin
Fr
JiaRen
DWHO
GuiXinJi
EGFrIR
WuRenGeng
DRHORW
นับอิมธาตุไฟธาตุทองธาตุดินธาตุไฟ
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
2. มกยก
12. เอี๊ยง
5. ตี้อ๋วง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*หลักปี, ลกซิ้ง, อั่งเอี่ยมสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (You-Chou),
วัยจร: ครึ่งภาคี (You-Chou),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เกาเก้า*, กิมอื้อ*, จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), เฮ้ง (Hai-Shen),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), เฮ้ง (Hai-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ครึ่งภาคี (Chou-You),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ครึ่งภาคี (Chou-You),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เกียบสัวะ, เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), เฮ้ง (Shen-Hai),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
17:34 RST 24 1 2017
Ding
 丁
ชิกสัวะ
Xin
 辛
ปีเกย
Xin
 辛
ปีเกย
Bing
 丙
เจียกัว
You
 酉
ปีเกย
Hai
 亥
เจียะซิ้ง
Chou
 丑
เพียงอิ่ง
Shen
 申
เกี๊ยบไช้
Xin
Fr
JiaRen
DWHO
GuiXinJi
EGFrIR
WuRenGeng
DRHORW
ธาตุไฟธาตุทองธาตุดินธาตุไฟ
4. ลิ่มกัว
2. มกยก
12. เอี๊ยง
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*หลักปี, ลกซิ้ง, อั่งเอี่ยมสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (You-Chou),
วัยจร: ครึ่งภาคี (You-Chou),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เกาเก้า*, กิมอื้อ*, จับเล้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), เฮ้ง (Hai-Shen),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), เฮ้ง (Hai-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ครึ่งภาคี (Chou-You),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ครึ่งภาคี (Chou-You),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เกียบสัวะ, เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), เฮ้ง (Shen-Hai),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2020
Xin
 辛
ปีเกย
Chou
 丑
เพียงอิ่ง
GuiXinJi
EGFrIR
ธาตุดิน
12. เอี๊ยง
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ครึ่งภาคี (Chou-You),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ครึ่งภาคี (Chou-You),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เจียกัว
Shen
 申
เกี๊ยบไช้
WuRenGeng
DRHORW
ธาตุไฟ
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์: เกียบสัวะ, เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), เฮ้ง (Shen-Hai),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), เฮ้ง (Shen-Hai),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2020-07-13
  07/2100+  (83)07/2090+  (73)07/2080+  (63)07/2070+  (53)07/2060+  (43)07/2050+  (33)07/2040+  (23)07/2030+  (13)07/2020+  (3)01/2017+  
กิ่งฟ้าGeng
 庚
เกี๊ยบไช้
Ji
 己
เพียงอิ่ง
Wu
 戊
เจียอิ่ง
Ding
 丁
ชิกสัวะ
Bing
 丙
เจียกัว
Yi
 乙
เพียงไช้
Jia
 甲
เจียไช้
Gui
 癸
เจียะซิ้ง
Ren
 壬
เซียกัว
Xin
 辛
ปีเกย
ก้านดินXu
 戌
เจียอิ่ง
You
 酉
ปีเกย
Shen
 申
เกี๊ยบไช้
Wei
 未
เพียงอิ่ง
Wu
 午
เจียกัว
Si
 巳
ชิกสัวะ
Chen
 辰
เจียอิ่ง
Mao
 卯
เพียงไช้
Yin
 寅
เจียไช้
Chou
 丑
เพียงอิ่ง
ธาตุแฝง
XinDingWu
FrQSDR
Xin
Fr
WuRenGeng
DRHORW
DingYiJi
QSIWIR
JiDing
IRQS
WuGengBing
DRRWDO
YiGuiWu
IWEGDR
Yi
IW
WuBingJia
DRDODW
GuiXinJi
EGFrIR
 autumnautumnautumnsummersummersummerspringspringspringwinter
นับอิมธาตุทองธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟธาตุทองธาตุทองธาตุดิน
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
4. ลิ่มกัว
5. ตี้อ๋วง
6. ซวย
7. แป๋
8. ซี่
9. หมอ
10. เจ๊าะ
11. ทอ
12. เอี๊ยง
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: เทียงเต็ก (Geng), หง่วยเต็ก (Geng), กัวสิ่ว, ซังมึ้ง*, เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ: ซาหวย (Xu-Shen-You), เฮ้ง (Xu-You),
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*หลักปี, ลกซิ้ง, อั่งเอี่ยมสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (You-Chou),
ดาวพยากรณ์: เกียบสัวะ, เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ: เฮ้ง (Shen-Hai),
ดาวพยากรณ์: ฮั่วไก่, อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ก้านดินปะทะ (Wei-Chou),
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, หักตึ้ง*, ถ่อฮวย*, ผู้รอบรู้ *,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), เฮ้ง (Wu-Chou),
ดาวพยากรณ์: เอี๊ยะเบ้,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin), ซาฮะ (Si-Chou-You), ก้านดินปะทะ (Si-Hai), การภาคีก้านดิน (Si-Shen), ผั่ว (Si-Shen), คงบ๊วง (หลักปี), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
ดาวพยากรณ์: ฮั่วไก่*หลักปี, ปวยยิ่ม*,
ปฏิกิริยาธาตุ: การภาคีก้านดิน (Chen-You), ผั่ว (Chen-Chou), คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์: เจี่ยงแช, เหล่งเต็ก*, หลิวเฮี้ย*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ครึ่งภาคี (Mao-Hai), ก้านดินปะทะ (Mao-You), คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์: บ่วงซิ้ง, โกวซิ้ง, เอี๊ยะเบ้*หลักปี, ส่วยพั่ว*, ห่วยยิ่ง*, เทียงอิกกุ้ยนั้ง, ผู้รอบรู้ *,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing), การภาคีก้านดิน (Yin-Hai), ผั่ว (Yin-Hai), ก้านดินปะทะ (Yin-Shen), คงบ๊วง (หลักวัน),
(วัยจรปัจจุบัน)
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ครึ่งภาคี (Chou-You),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
70% 30%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุดิน    18%
  
20%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุทอง    52%
  
57%
  
เจียะเสี่ย ธาตุน้ำ    13%
  
9%
  
ไช้ ธาตุไม้    2%
  
1%
  
กัวสัวะ ธาตุไฟ    16%
  
13%
  
เจียกัว Bing 8%
  
9%
  
ชิกสัวะ Ding 8%
  
4%
  
เจียอิ่ง Wu 4%
  
4%
  
เพียงอิ่ง Ji 14%
  
16%
  
ปีเกย Xin 41%
  
45%
  
เกี๊ยบไช้ Geng 11%
  
12%
  
เจียะซิ้ง Gui 2%
  
2%
  
เซียกัว Ren 11%
  
7%
  
เจียไช้ Jia 2%
  
1%
  
เพียงไช้ Yi 0%
  
0%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
52%13%2%16%18%57%9%1%13%20%55%11%1%14%19%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.