คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -21.82 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -1.82); RST=14:19


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -21.82 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -1.82); RST=14:19ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  14:19 RST 23 6 2017
กิ่งฟ้า Yi
 乙
เพียงไช้
Xin
 辛
ดิถี
Bing
 丙
เจียกัว
Ding
 丁
ชิกสัวะ
ก้านดิน Wei
 未
มะแม
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
You
 酉
ระกา
ธาตุแฝง
DingYiJi
QSIWIR
WuGengBing
DRRWDO
JiDing
IRQS
Xin
Fr
นับอิมธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุไฟ
เทียบดิถี
6. ซวย
8. ซี่
7. แป๋
4. ลิ่มกัว
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin), ซาหวย (Wei-Si-Wu), การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin), ซาหวย (Wei-Si-Wu), การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi), การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ซาหวย (Si-Wu-Wei), ครึ่งภาคี (Si-You), คงบ๊วง (หลักปี), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi), การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ซาหวย (Si-Wu-Wei), ครึ่งภาคี (Si-You), การภาคีก้านดิน (Si-Shen), ผั่ว (Si-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, หักตึ้ง*, ถ่อฮวย*, ผู้รอบรู้ *, หง่วยเต็ก (Bing), ถ่อฮวย, ถ่อฮวย*หลักปี, อั่งล้วง*, ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), ซาหวย (Wu-Si-Wei), การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), ซาหวย (Wu-Si-Wei), การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ลกซิ้ง, อั่งเอี่ยมสัวะ, เจี่ยงแช, ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (You-Si), คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร: ครึ่งภาคี (You-Si),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
14:19 RST 23 6 2017
Yi
 乙
เพียงไช้
Xin
 辛
ปีเกย
Bing
 丙
เจียกัว
Ding
 丁
ชิกสัวะ
Wei
 未
มะแม
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
You
 酉
ระกา
DingYiJi
QSIWIR
WuGengBing
DRRWDO
JiDing
IRQS
Xin
Fr
ธาตุทองธาตุทองธาตุน้ำธาตุไฟ
6. ซวย
8. ซี่
7. แป๋
4. ลิ่มกัว
ดาวพยากรณ์: ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin), ซาหวย (Wei-Si-Wu), การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin), ซาหวย (Wei-Si-Wu), การภาคีก้านดิน (Wei-Wu),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เทียงอิก*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi), การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ซาหวย (Si-Wu-Wei), ครึ่งภาคี (Si-You), คงบ๊วง (หลักปี), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุน้ำ
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi), การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ซาหวย (Si-Wu-Wei), ครึ่งภาคี (Si-You), การภาคีก้านดิน (Si-Shen), ผั่ว (Si-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, หักตึ้ง*, ถ่อฮวย*, ผู้รอบรู้ *, หง่วยเต็ก (Bing), ถ่อฮวย, ถ่อฮวย*หลักปี, อั่งล้วง*, ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), ซาหวย (Wu-Si-Wei), การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), ซาหวย (Wu-Si-Wei), การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ลกซิ้ง, อั่งเอี่ยมสัวะ, เจี่ยงแช, เจี่ยงแช*หลักปี, ค้าขาย*, ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (You-Si), คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร: ครึ่งภาคี (You-Si),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2023
Bing
 丙
เจียกัว
Wu
 午
มะเมีย
JiDing
IRQS
ธาตุน้ำ
7. แป๋
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, หักตึ้ง*, ถ่อฮวย*, ผู้รอบรู้ *, หง่วยเต็ก (Bing), ถ่อฮวย, ถ่อฮวย*หลักปี, อั่งล้วง*, ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), ซาหวย (Wu-Si-Wei), การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), ซาหวย (Wu-Si-Wei), การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เจียกัว
Shen
 申
วอก
WuRenGeng
DRHORW
ธาตุไฟ
5. ตี้อ๋วง
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม, หง่วยเต็ก (Bing), บ่วงซิ้ง, โกวซิ้ง, ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), การภาคีก้านดิน (Shen-Si), ผั่ว (Shen-Si), คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), การภาคีก้านดิน (Shen-Si), ผั่ว (Shen-Si),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2023-02-18
  02/2103+  (86)02/2093+  (76)02/2083+  (66)02/2073+  (56)02/2063+  (46)02/2053+  (36)02/2043+  (26)02/2033+  (16)02/2023+  (6)06/2017+  
กิ่งฟ้าDing
 丁
ชิกสัวะ
Wu
 戊
เจียอิ่ง
Ji
 己
เพียงอิ่ง
Geng
 庚
เกี๊ยบไช้
Xin
 辛
ปีเกย
Ren
 壬
เซียกัว
Gui
 癸
เจียะซิ้ง
Jia
 甲
เจียไช้
Yi
 乙
เพียงไช้
Bing
 丙
เจียกัว
ก้านดินYou
 酉
ระกา
Xu
 戌
จอ
Hai
 亥
กุน
Zi
 子
ชวด
Chou
 丑
ฉลู
Yin
 寅
ขาล
Mao
 卯
เถาะ
Chen
 辰
มะโรง
Si
 巳
มะเส็ง
Wu
 午
มะเมีย
ธาตุแฝง
Xin
Fr
XinDingWu
FrQSDR
JiaRen
DWHO
Gui
EG
GuiXinJi
EGFrIR
WuBingJia
DRDODW
Yi
IW
YiGuiWu
IWEGDR
WuGengBing
DRRWDO
JiDing
IRQS
 autumnautumnwinterwinterwinterspringspringspringsummersummer
นับอิมธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุน้ำ
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: ลกซิ้ง, อั่งเอี่ยมสัวะ, เจี่ยงแช, เจี่ยงแช*หลักปี, ค้าขาย*, ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (You-Si), คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (Xu-Wu), ผั่ว (Xu-Wei), เฮ้ง (Xu-You),
ดาวพยากรณ์: กิมอื้อ*, เทียงเต็ก, เอี๊ยะเบ้, เอี๊ยะเบ้*หลักปี, ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ซ่อน ซาฮะ (Hai-(Mao)-Wei), ก้านดินปะทะ (Hai-Si), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์: บุ่งเชียง, เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Geng-Yi), เฮ้ง (Zi-Wei), ก้านดินปะทะ (Zi-Wu), ผั่ว (Zi-You),
ดาวพยากรณ์: ฮั่วไก่, ฮั่วไก่*หลักปี, โหงวกุ้ย*, ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Xin-Yi), การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ซาฮะ (Chou-Si-You), ก้านดินปะทะ (Chou-Wei), เฮ้ง (Chou-Wu),
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, ผู้รอบรู้ *, เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing), การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), ครึ่งภาคี (Yin-Wu), เฮ้ง (Yin-Si),
ดาวพยากรณ์: หลิวเฮี้ย*, ฮ่วยตัวสัวะ*, ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ครึ่งภาคี (Mao-Wei), ผั่ว (Mao-Wu), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
ดาวพยากรณ์: ปวยยิ่ม*, กัวสิ่ว, เหล่งเต็ก*,
ปฏิกิริยาธาตุ: การภาคีก้านดิน (Chen-You), คงบ๊วง (หลักปี),
ดาวพยากรณ์: เทียงอิก*, ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin), ซาหวย (Si-Wu-Wei), ครึ่งภาคี (Si-You), คงบ๊วง (หลักปี), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุทอง
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, หักตึ้ง*, ถ่อฮวย*, ผู้รอบรู้ *, หง่วยเต็ก (Bing), ถ่อฮวย, ถ่อฮวย*หลักปี, อั่งล้วง*, ซำคี้ของฟ้า (ผิดตำแหน่ง),
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), ซาหวย (Wu-Si-Wei), การภาคีก้านดิน (Wu-Wei),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
34% 66%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุดิน    20%
  
16%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุทอง    14%
  
20%
  
เจียะเสี่ย ธาตุน้ำ    0%
  
1%
  
ไช้ ธาตุไม้    10%
  
5%
  
กัวสัวะ ธาตุไฟ    57%
  
58%
  
เจียกัว Bing 26%
  
34%
  
ชิกสัวะ Ding 30%
  
24%
  
เจียอิ่ง Wu 3%
  
4%
  
เพียงอิ่ง Ji 16%
  
12%
  
ปีเกย Xin 12%
  
14%
  
เกี๊ยบไช้ Geng 2%
  
5%
  
เจียะซิ้ง Gui 0%
  
0%
  
เซียกัว Ren 0%
  
1%
  
เจียไช้ Jia 0%
  
0%
  
เพียงไช้ Yi 10%
  
5%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
14%10%57%20%20%1%6%58%16%18%1%7%58%17%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.