คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -33.79 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.79); RST=14:02


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -33.79 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -13.79); RST=14:02



ออพชั่น



































Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  14:02 RST 21 2 2017
กิ่งฟ้า Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Ji
 己
ดิถี
Ren
 壬
เจียไช้
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
ก้านดิน Wei
 未
ปีเกย
Mao
 卯
ชิกสัวะ
Yin
 寅
เจียกัว
You
 酉
เจียะซิ้ง
ธาตุแฝง
DingYiJi
IRQSFr
Yi
QS
WuBingJia
RWDRDO
Xin
EG
นับอิมธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุไฟ
เทียบดิถี
3. กวงตั่ว
7. แป๋
8. ซี่
1. เชี่ยงแซ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม, ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*, ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (Mao-Wei), ก้านดินปะทะ (Mao-You), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร: ครึ่งภาคี (Mao-Wei), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing), ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: บุ่งเชียง, หักตึ้ง*, ถ่อฮวย*, เทียงเต็ก (Ding),
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), ก้านดินปะทะ (You-Mao), คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), ก้านดินปะทะ (You-Mao),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
14:02 RST 21 2 2017
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Ji
 己
ปีเกย
Ren
 壬
เจียไช้
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
Wei
 未
ปีเกย
Mao
 卯
ชิกสัวะ
Yin
 寅
เจียกัว
You
 酉
เจียะซิ้ง
DingYiJi
IRQSFr
Yi
QS
WuBingJia
RWDRDO
Xin
EG
ธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุไฟ
3. กวงตั่ว
7. แป๋
8. ซี่
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม, ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Xin-Bing), ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*, เจี่ยงแช, ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (Mao-Wei), ก้านดินปะทะ (Mao-You), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
วัยจร: ครึ่งภาคี (Mao-Wei), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing), ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: บุ่งเชียง, หักตึ้ง*, ถ่อฮวย*, เทียงเต็ก (Ding), เจี่ยงแช*หลักปี, ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), ก้านดินปะทะ (You-Mao), คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), ก้านดินปะทะ (You-Mao),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2023
Ren
 壬
เจียไช้
Yin
 寅
เจียกัว
WuBingJia
RWDRDO
ธาตุทอง
8. ซี่
ดาวพยากรณ์: บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing), ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Shen
 申
เซียกัว
WuRenGeng
RWDWHO
ธาตุไฟ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, กิมอื้อ*, ผู้รอบรู้ *, หง่วยเต็ก (Bing), เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren), ก้านดินปะทะ (Shen-Yin), คงบ๊วง (หลักวัน),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren), ก้านดินปะทะ (Shen-Yin),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2023-01-26
  01/2103+  (86)01/2093+  (76)01/2083+  (66)01/2073+  (56)01/2063+  (46)01/2053+  (36)01/2043+  (26)01/2033+  (16)01/2023+  (6)02/2017+  
กิ่งฟ้าGui
 癸
เพียงไช้
Jia
 甲
เจียกัว
Yi
 乙
ชิกสัวะ
Bing
 丙
เจียอิ่ง
Ding
 丁
เพียงอิ่ง
Wu
 戊
เกี๊ยบไช้
Ji
 己
ปีเกย
Geng
 庚
เซียกัว
Xin
 辛
เจียะซิ้ง
Ren
 壬
เจียไช้
ก้านดินSi
 巳
เพียงอิ่ง
Wu
 午
เจียอิ่ง
Wei
 未
ปีเกย
Shen
 申
เซียกัว
You
 酉
เจียะซิ้ง
Xu
 戌
เกี๊ยบไช้
Hai
 亥
เพียงไช้
Zi
 子
เจียไช้
Chou
 丑
ปีเกย
Yin
 寅
เจียกัว
ธาตุแฝง
WuGengBing
RWHODR
JiDing
FrIR
DingYiJi
IRQSFr
WuRenGeng
RWDWHO
Xin
EG
XinDingWu
EGIRRW
JiaRen
DODW
Gui
IW
GuiXinJi
IWEGFr
WuBingJia
RWDRDO
 summersummersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinterspring
นับอิมธาตุน้ำธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดินธาตุทอง
เทียบดิถี
5. ตี้อ๋วง
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม, เอี๊ยะเบ้, โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ครึ่งภาคี (Si-You), เฮ้ง (Si-Yin), คงบ๊วง (หลักปี), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุไฟ
ดาวพยากรณ์: ลกซิ้ง, หลิวเฮี้ย*, ถ่อฮวย*หลักปี, อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Jia-Ji), ครึ่งภาคี (Wu-Yin), การภาคีก้านดิน (Wu-Wei), ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม, ฮั่วไก่,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Yi-Xin), ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, กิมอื้อ*, ผู้รอบรู้ *, หง่วยเต็ก (Bing), เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Bing-Xin), กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren), ก้านดินปะทะ (Shen-Yin), คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์: บุ่งเชียง, หักตึ้ง*, ถ่อฮวย*, เทียงเต็ก (Ding), เจี่ยงแช*หลักปี, ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), ก้านดินปะทะ (You-Mao), คงบ๊วง (หลักวัน),
ปฏิกิริยาธาตุ: ซ่อน ซาฮะ (Xu-(Wu)-Yin), ผั่ว (Xu-Wei), การภาคีก้านดิน (Xu-Mao), เฮ้ง (Xu-You),
ดาวพยากรณ์: เอี๊ยะเบ้*หลักปี, ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ซาฮะ (Hai-Mao-Wei), การภาคีก้านดิน (Hai-Yin), ผั่ว (Hai-Yin), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, ผู้รอบรู้ *, ถ่อฮวย, เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ: เฮ้ง (Zi-Wei), โทษทัณฑ์ (Zi-Mao), ผั่ว (Zi-You),
ดาวพยากรณ์: ปวยยิ่ม*, ฮ่วยตัวสัวะ*, เทียงอิก*, กัวสิ่ว, ฮั่วไก่*หลักปี, โหงวกุ้ย*, ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (Chou-You), ก้านดินปะทะ (Chou-Wei),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์: บ่วงซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
40% 60%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุไฟ    29%
  
32%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุดิน    10%
  
17%
  
เจียะเสี่ย ธาตุทอง    19%
  
14%
  
ไช้ ธาตุน้ำ    9%
  
12%
  
กัวสัวะ ธาตุไม้    33%
  
26%
  
เจียกัว Jia 11%
  
13%
  
ชิกสัวะ Yi 21%
  
13%
  
เจียอิ่ง Bing 4%
  
17%
  
เพียงอิ่ง Ding 26%
  
15%
  
ปีเกย Ji 8%
  
13%
  
เกี๊ยบไช้ Wu 2%
  
4%
  
เจียะซิ้ง Xin 19%
  
11%
  
เซียกัว Geng 0%
  
3%
  
เจียไช้ Ren 9%
  
12%
  
เพียงไช้ Gui 0%
  
0%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
11%19%9%33%29%17%14%12%26%32%15%16%11%28%31%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014



Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.