คำนวณดวงจีน

 

   
  เวลาวันเดือนปี
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -24.53 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -4.53); RST=3:54


Share

 
เวลาวันเดือนปี 
 
GMT ลองจิจูด:
ค้นหาลองจิจูด:
ปรับเวลา: -24.53 (ลองจิจูด: -20 + EoT: -4.53); RST=3:54ออพชั่นAdvertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
Advertisement

Advertisement make this calculator available for free.
Want to see no ads? Go Premium!
 
 ดวงเกิด
  3:54 RST 31 3 2017
กิ่งฟ้า Ren
 壬
เจียกัว
Ding
 丁
ดิถี
Gui
 癸
ชิกสัวะ
Ding
 丁
ปีเกย
ก้านดิน Yin
 寅
เจียอิ่ง
Si
 巳
ปีเกย
Mao
 卯
เพียงอิ่ง
You
 酉
เพียงไช้
ธาตุแฝง
WuBingJia
HORWDR
WuGengBing
HODWRW
Yi
IR
Xin
IW
นับอิมธาตุทองธาตุดินธาตุทองธาตุไฟ
เทียบดิถี
8. ซี่
5. ตี้อ๋วง
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: เทียงอิก*, เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), เฮ้ง (Yin-Si),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing), ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen), เฮ้ง (Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui), ครึ่งภาคี (Si-You), เฮ้ง (Si-Yin), คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui), ครึ่งภาคี (Si-You), ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen), เฮ้ง (Si-Yin), การภาคีก้านดิน (Si-Shen), ผั่ว (Si-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*, ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, บุ่งเชียง, หักตึ้ง*, ผู้รอบรู้ *, เจี่ยงแช,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui), ครึ่งภาคี (You-Si), ก้านดินปะทะ (You-Mao),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui), ครึ่งภาคี (You-Si), ก้านดินปะทะ (You-Mao),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วันที่เปรียบเทียบ
3:54 RST 31 3 2017
Ren
 壬
เจียกัว
Ding
 丁
ปีเกย
Gui
 癸
ชิกสัวะ
Ding
 丁
ปีเกย
Yin
 寅
เจียอิ่ง
Si
 巳
ปีเกย
Mao
 卯
เพียงอิ่ง
You
 酉
เพียงไช้
WuBingJia
HORWDR
WuGengBing
HODWRW
Yi
IR
Xin
IW
ธาตุทองธาตุดินธาตุทองธาตุไฟ
8. ซี่
5. ตี้อ๋วง
7. แป๋
1. เชี่ยงแซ
ดาวพยากรณ์: เทียงอิก*, เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), เฮ้ง (Yin-Si),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), กิ่งฟ้าปะทะ (Ren-Bing), ซำเฮ้งของไฟ (Yin-Si-Shen), เฮ้ง (Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Yin-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui), ครึ่งภาคี (Si-You), เฮ้ง (Si-Yin), คงบ๊วง (หลักปี),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui), ครึ่งภาคี (Si-You), ซำเฮ้งของไฟ (Si-Yin-Shen), เฮ้ง (Si-Yin), การภาคีก้านดิน (Si-Shen), ผั่ว (Si-Shen),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*, ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, บุ่งเชียง, หักตึ้ง*, ผู้รอบรู้ *, เจี่ยงแช, เจี่ยงแช*หลักปี, ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui), ครึ่งภาคี (You-Si), ก้านดินปะทะ (You-Mao),
วัยจร: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui), ครึ่งภาคี (You-Si), ก้านดินปะทะ (You-Mao),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
 วัยจร
2017–2025
Gui
 癸
ชิกสัวะ
Mao
 卯
เพียงอิ่ง
Yi
IR
ธาตุทอง
7. แป๋
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*, ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ก้านดินปะทะ (Mao-You),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…
Xing Nian
2017
Bing
 丙
เกี๊ยบไช้
Shen
 申
เจียไช้
WuRenGeng
HODODW
ธาตุไฟ
2. มกยก
ดาวพยากรณ์: หลิวเฮี้ย*, กิมอื้อ*, เทียงเต็ก, บ่วงซิ้ง, โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren), ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Shen-Yin), การภาคีก้านดิน (Shen-Si), ผั่ว (Shen-Si),
วัยจร: กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren), ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Shen-Yin), การภาคีก้านดิน (Shen-Si), ผั่ว (Shen-Si),
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Premium version…

ตั้งค่าการแปรธาตุ


วัยจร
วัยจรแรกเริ่มต้นที่2025-09-01
  09/2105+  (88)09/2095+  (78)09/2085+  (68)09/2075+  (58)09/2065+  (48)09/2055+  (38)09/2045+  (28)09/2035+  (18)09/2025+  (8)03/2017+  
กิ่งฟ้าJia
 甲
เจียอิ่ง
Yi
 乙
เพียงอิ่ง
Bing
 丙
เกี๊ยบไช้
Ding
 丁
ปีเกย
Wu
 戊
เซียกัว
Ji
 己
เจียะซิ้ง
Geng
 庚
เจียไช้
Xin
 辛
เพียงไช้
Ren
 壬
เจียกัว
Gui
 癸
ชิกสัวะ
ก้านดินWu
 午
เกี๊ยบไช้
Wei
 未
เจียะซิ้ง
Shen
 申
เจียไช้
You
 酉
เพียงไช้
Xu
 戌
เซียกัว
Hai
 亥
ชิกสัวะ
Zi
 子
เจียกัว
Chou
 丑
เจียะซิ้ง
Yin
 寅
เจียอิ่ง
Mao
 卯
เพียงอิ่ง
ธาตุแฝง
JiDing
EGFr
DingYiJi
FrIREG
WuRenGeng
HODODW
Xin
IW
XinDingWu
IWFrHO
JiaRen
DRDO
Gui
QS
GuiXinJi
QSIWEG
WuBingJia
HORWDR
Yi
IR
 summersummerautumnautumnautumnwinterwinterwinterspringspring
นับอิมธาตุทองธาตุทองธาตุไฟธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไม้ธาตุดินธาตุดินธาตุทองธาตุทอง
เทียบดิถี
4. ลิ่มกัว
3. กวงตั่ว
2. มกยก
1. เชี่ยงแซ
12. เอี๊ยง
11. ทอ
10. เจ๊าะ
9. หมอ
8. ซี่
7. แป๋
ความสัมพันธ์ที่แนะนำ (ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด)
ดาวพยากรณ์: ลกซิ้ง, หง่วยเต็ก (Jia), ถ่อฮวย, ถ่อฮวย*หลักปี, อั่งล้วง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (Wu-Yin), ผั่ว (Wu-Mao),
ดาวพยากรณ์: เอี่ยยิ่ม, อั่งเอี่ยมสัวะ, ฮ่วยตัวสัวะ*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (Wei-Mao),
ดาวพยากรณ์: หลิวเฮี้ย*, กิมอื้อ*, เทียงเต็ก, บ่วงซิ้ง, โกวซิ้ง,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Bing-Ren), ซำเฮ้งของไฟ (Shen-Yin-Si), ก้านดินปะทะ (Shen-Yin), การภาคีก้านดิน (Shen-Si), ผั่ว (Shen-Si),
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, บุ่งเชียง, หักตึ้ง*, ผู้รอบรู้ *, เจี่ยงแช, เจี่ยงแช*หลักปี, ค้าขาย*,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ding-Ren), กิ่งฟ้าปะทะ (Ding-Gui), ครึ่งภาคี (You-Si), ก้านดินปะทะ (You-Mao),
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Wu-Gui), ซ่อน ซาฮะ (Xu-(Wu)-Yin), การภาคีก้านดิน (Xu-Mao), เฮ้ง (Xu-You),
ดาวพยากรณ์: เทียงอิกกุ้ยนั้ง, ผู้รอบรู้ *, เอี๊ยะเบ้, เอี๊ยะเบ้*หลักปี, ซังมึ้ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ครึ่งภาคี (Hai-Mao), การภาคีก้านดิน (Hai-Yin), ผั่ว (Hai-Yin), ก้านดินปะทะ (Hai-Si), ภาคีฟ้าดิน: ธาตุดิน
ดาวพยากรณ์: เกาเก้า*,
ปฏิกิริยาธาตุ: โทษทัณฑ์ (Zi-Mao), ผั่ว (Zi-You), คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์: ปวยยิ่ม*, ฮั่วไก่, ฮั่วไก่*หลักปี, โหงวกุ้ย*, ห่วยยิ่ง*,
ปฏิกิริยาธาตุ: ซาฮะ (Chou-Si-You), คงบ๊วง (หลักวัน),
ดาวพยากรณ์: เทียงอิก*, เกียบสัวะ,
ปฏิกิริยาธาตุ: การฮะกิ่งฟ้า (Ren-Ding), เฮ้ง (Yin-Si),
(วัยจรปัจจุบัน)
ดาวพยากรณ์: ถ่อฮวย*, ส่วยพั่ว*,
ปฏิกิริยาธาตุ: กิ่งฟ้าปะทะ (Gui-Ding), ก้านดินปะทะ (Mao-You),


กำลังของดิถี
ธาตุส่งเสริม: ธาตุขัดแย้ง:
68% 32%

 
จับซิ้ง. ดวงจีนและวัยจร
 
 ดวงจีนวัยจร
อิ่ง ธาตุไม้    44%
  
41%
  
ปี่เกียบ (ดิถี) ธาตุไฟ    24%
  
30%
  
เจียะเสี่ย ธาตุดิน    3%
  
3%
  
ไช้ ธาตุทอง    11%
  
9%
  
กัวสัวะ ธาตุน้ำ    18%
  
17%
  
เจียกัว Ren 9%
  
6%
  
ชิกสัวะ Gui 9%
  
11%
  
เจียอิ่ง Jia 16%
  
10%
  
เพียงอิ่ง Yi 27%
  
32%
  
ปีเกย Ding 14%
  
16%
  
เกี๊ยบไช้ Bing 10%
  
14%
  
เจียะซิ้ง Ji 0%
  
0%
  
เซียกัว Wu 3%
  
3%
  
เจียไช้ Geng 1%
  
4%
  
เพียงไช้ Xin 9%
  
5%
  


 ดวงเกิดวันที่เปรียบเทียบบวก
 
ปี่เกียบ (ดิถี)
 
เจียะเสี่ย
 
ไช้
 
กัวสัวะ
 
อิ่ง
24%3%11%18%44%30%3%9%17%41%28%3%10%17%42%

   


Advertisement

Visits since
Dec 2014Recommendations:
"The program is very good, better than 90% of the Chinese 4P software (forget the English ones)" - Ken Lai

"Very recommended for serious Bazi researchers and enthusiasts! Nice features to search for specific chart configurations. And the best part is tons of birth charts of famous and ordinary people, all the plotting work already done for users!" - Jlim, Five Arts Forum Global Moderator

ขอบคุณ RapaNui สำหรับคำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับข้อมูลความรุ้ ดวงจีน , PJ สำหรับภาษาไทย

Disclaimer / Author's Note

1. Calculations listed above should not be the only consideration in decision making. Life is much more complicated than these charts.
2. What is metaphysics today, will be physics tomorrow. Every science holds some truth, while being erratic to some extent.
3. Even if a day seems auspicious / inauspicious, its results may be different depending on what we do and how we act. Bad luck teaches us, good luck makes us lazy.
4. We shouldn't expect that divination system will tell us the truth about our future, as the future is becoming a history that - based on what is given to us - we write ourselves. Destiny is about possibility, history is what we make of it.
5. Free will overweights destiny. Free will overcomes destiny. Forgetting about it is comfortable, so we're used to do it. This is the danger of destiny science.

Copyright for BaZi Calculator: You are free to copy the contents of this site, but it will be in a good manner to insert a link to bazi-calculator.com in exchange.

Terms And Conditions are available here.